ประกาศผล!!!การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

พฤ, 20/06/2019 - 17:56 — sysadmin

 

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง ดำเนินโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2562

ในหัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร” โดยมีการประกาศรับสมัครผลงานระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 

คณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณาตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว

จากผลงานกว่า 95 ผลงาน มีผลงานที่ได้รับรางวัล 6 ผลงาน ดังนี้

รางวัลที่ 1 เตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะ เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
เจ้าของผลงาน : นายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์ 

รางวัลที่ 2 เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
เจ้าของผลงาน : วิทยาลัยการอาชีพไชยา  นายสัจกร ทองมีเพชร และคณะ 

รางวัลที่ 3 เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและขวาง เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
เจ้าของผลงาน : ผศ.ว่าที่ร้อยตรี.ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย 

รางวัลเชิดชูเกียรติ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ มี 3 รางวัล ได้แก่

เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต์เพื่อทำกระถางปลูกต้นไม้
เจ้าของผลงาน : นายกรวิชญ์  เผื่อนดา

ชุดเครื่องมือเขย่าเกสรและพ่นผสมเกสรพันธุ์พืชเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์
เจ้าของผลงาน : นายสมศักดิ์  แข็งแรง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

เครื่องลำเลียงสับปะรดและพ่นสารชีวภัณฑ์
เจ้าของผลงาน : นายวงษ์สวัสดิ์  จำปาทอง

 

          กำหนดมอบเงินรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายในพิธีเปิดงาน TechnoMart 2019 “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

และจัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

ภาพประกอบ: 
ประกาศผล!!!การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562