รถไถนาบังคับวิทยุ

พ, 01/08/2018 - 11:08 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลเชิดชูเกียรติ

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
วิสาหกิจชุมชน
ภาพหน้าปก: