เครื่องขึ้นรูปงานสามมิติประสิทธิภาพสูง ด้วยวัสดุกึ่งเหลวควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์(ต่อยอด)

พ, 01/08/2018 - 10:33 — admin5
รายละเอียด: 

 การทํางานของเครื่องจักร เริ่มจากการใส่เส้นพลาสติกวิศวกรรมเข้าไปในหัวฉีด ทําการเปิดเครื่อง เพื่ออุ่นหัวฉีด             ให้ร้อน และทําการอุ่นถาดความร้อน ทิ้งไว้สักพักเพื่อให้อุณหภูมิภายในสูงขึ้นนําโปรแกรม GCode ที่ได้ทํามา           ก่อนหน้านี้ เข้าสู่เครื่องด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ SD Card ทําการเลือกโปรแกรมทํางานหัวฉีดจะเคลื่อนที่โดย           พ่นพลาสติกที่หลอมเหลวออกมาบนถาด แล้วค่อยๆ ก่อตัวกันขึ้นไปจากล่างถึงด้านบนจนเสร็จ เมื่อเสร็จแล้วจึง           นําชิ้นงานออกจากฐาน นําออกมาตกแต่ง 

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: