เครื่องหั่นและผสมอาหารสำหรับไก่งวง

อ, 31/07/2018 - 16:01 — admin5
รายละเอียด: 

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ราคาเครื่องจักร: 
  180000
  ภาพหน้าปก: