โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติความละเอียดสูงด้วยเรซินเหลว โดยกระบวนการทางแสง (TPD)

พ, 18/04/2018 - 13:45 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายธวัชชัย อาทรกิจ
บริษัท บางกอก บลูโอเชี่ยน จำกัด

งบปี พ.ศ.: 
2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  SME
  ภาพหน้าปก: