รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ตอน 2 ประจำปี 2559

จ, 30/10/2017 - 10:36 — admin5


4.เครื่องบั้งกุ้งและยือกุ้ง
5.เครื่องพาเชื่อมอัตโนมัติ
6.เครื่องสับคลุกใบอ้อย
http://www.nia.or.th/techaward/winner59.pdf