เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว

พ, 12/07/2017 - 16:42 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายเชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

งบปี พ.ศ.: 
2560
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: