เครื่องผลิตสัปะรดผง

พฤ, 22/06/2017 - 10:06 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายสมนึก วันละ
วท.แพร่ 

ประสิทธิภาพเครื่อง
% yield ประมาณ 25 %
ต้นทุนการผลิต ประมาณลิตรละ 20-30 บาท

งบปี พ.ศ.: 
2560
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: