เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว

พฤ, 22/06/2017 - 09:49 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายเชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบปี พ.ศ.: 
2560
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: