เครื่องขึ้นรูปขนมงาแบบปั้นเม็ดกลม

ส, 25/03/2017 - 14:00 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
คุณยุทธนา สิงห์ประพันธ์
เลขที่ 176 หมู่ 2 ตำบลสันทรายน้อย
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: