เครื่องขึ้นรูปขนมข้าวอัดแผ่น

ส, 25/03/2017 - 10:03 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
คุณสุนทรี รินทร์คำ
เลขที่ 84/2 ถนนสุริยวงค์ ตำบลหายยา
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

งบปี พ.ศ.: 
2560
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: