ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
401 เครื่องกะเทาะและคัดแยกเปลือกกุ้ง ปศุสัตว์/ประมง
402 ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี ปศุสัตว์/ประมง
403 เครื่องคัดขนาดไข่ ปศุสัตว์/ประมง
404 ใบพัดตีน้ำแบบสไปรอล ปศุสัตว์/ประมง
405 เครื่องอัดแท่งชีวมวล (Biomass Pelletizer) พลังงานทดแทน
406 เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก 1,000 กิโลกรัมต่อวัน ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส พลังงานทดแทน
407 เครื่องจักรเป่าขวดพลาสติก พีอีทีและแม่พิมพ์พรีฟอร์ม พีอีที สำหรับขวด 10 ลิตร พลาสติกและปิโตรเคมี
408 เครื่องผลิตน้ำดื่มแบบถ้วยพลาสติก พลาสติกและปิโตรเคมี
409 เครื่องอัดรีดพอลิเมอร์แบบเกลียวหนอนเดี่ยว เพื่อรีไซเคิลแผ่นพลาสติกฟิล์ม พลาสติกและปิโตรเคมี
410 เครื่องขุดมันสำปะหลังติดรถไถเดินตาม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
411 เครื่องบรรจุและรัดปากสำหรับบรรจุภัฑณ์ด้วยยางพารา ยางและผลิตภัณฑ์
412 เครื่องอัดตัดตามแม่แบบสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์
413 เครื่องอัดก้อนเศษโลหะ ยานยนต์และโลจิสติกส์
414 เครื่องย่อยขยะและวัสดุเหลือใช้ขนาด 100 ตันต่อวัน สิ่งแวดล้อม
415 เตาเผาขยะพลาสมา สิ่งแวดล้อม
416 เครื่องนวดกล้วยแผ่นอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
417 เครื่องอัดแท่งเอนกประสงค์ทูอินวัน อื่นๆ
418 เครื่องตัด Pattern พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
419 เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
420 เครื่องตัดด้วยลวดอัตโนมัติ พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
421 เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตัน ต่อชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัด เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
422 เครื่องควบคุมสภาวะอากาศในโรงเรือนแบบปิดด้วยอินเวอร์เตอร์ เทคโนโลยีการเกษตร
423 เครื่องเด็ดฝักถั่วเหลืองฝักสด เทคโนโลยีการเกษตร
424 เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ 2 หัวคว้าน เทคโนโลยีการเกษตร
425 เครื่องปอกเปลือกกระเทียม เทคโนโลยีการเกษตร
426 เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง เทคโนโลยีการเกษตร
427 เครื่อง Freeze dryer เพื่อใช้ในการผลิตวัคซีนและเซรุ่ม การแพทย์และเวชกรรม
428 เครื่องอบแห้งและห้องเย็นสำหรับสมุนไพรไทย การแพทย์และเวชกรรม
429 เครื่องอบระบบดูดความชื้น (Dehumidifier) ตู้อบ/ตู้แช่
430 เครื่องอบแห้งไมโครเวฟ-สุญญากาศแนวตั้งเพื่อการอบแห้งผลผลิตเกษตร ระยะที่ 2 ตู้อบ/ตู้แช่
431 เครื่องอัดพืชอาหารสัตว์สำหรับทำหญ้าแห้งและหญ้าหมัก ปศุสัตว์/ประมง
432 เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์พร้อมระบบอบแห้ง ปศุสัตว์/ประมง
433 เครื่องมือดักจับแมลงด้วยแสงไฟและขวดเก็บแมลงแบบลมดูด ปศุสัตว์/ประมง
434 ชุดเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง เพื่อใช้ในกระบวนการแก็สซิฟิเคชั่น พลังงานทดแทน
435 ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง พลังงานทดแทน
436 เครื่องขึ้นรูปไซโลพลาสติก ขนาด 20 ลบ.ม. พลาสติกและปิโตรเคมี
437 เครื่องฉีดพลาสติก ขนาด 200 ตัน พลาสติกและปิโตรเคมี
438 เครื่องปิดผนึกถ้วยพลาสติกแบบอัตโนมัติ พลาสติกและปิโตรเคมี
439 เครื่องกรองน้ำเชื่อมความดันแบบแนวตั้งในอุตสาหกรรมน้ำตาล มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
440 สว่านเจาะปาล์ม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
441 เครื่องจักรในโรงงานน้ำตาล มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
442 เครื่องคัดแยกขยะ สิ่งแวดล้อม
443 เครื่องแยกเนื้อสำรองออกจากเมล็ด อาหารแปรรูป
444 เครื่องสร้างน้ำปู อาหารแปรรูป
445 เครื่องผลิตแป้งสาคู อาหารแปรรูป
446 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มีวัสดุสะสมความร้อน สำหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหารแปรรูป
447 เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์ แบบอินฟาเรดโดยใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง สำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อาหารแปรรูป
448 เครื่องทอดสุญญากาศแบบต่อเนื่อง อาหารแปรรูป
449 เครื่องมือเลื่อยตัดกิ่งไม้ , เครื่องมือผูกมัดกิ่งไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
450 รถตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้แบบมีแขนยื่นตัดด้านข้าง เทคโนโลยีการเกษตร
XLS