ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
401 เครื่องผลิตอาหารผสมรวม(TMR) สำหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็ก ปศุสัตว์/ประมง
402 เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (TMR) สำหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็ก ปศุสัตว์/ประมง
403 เครื่องเก็บรังไหมจากจ่อไม้ ปศุสัตว์/ประมง
404 เครื่องผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พลังงานทดแทน
405 เครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
406 เครื่องขัดผิวมันฝรั่งอัตโนมัติ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
407 เครื่องขุดมันฝรั่ง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
408 เครื่องจักตอก หัตถกรรม
409 ถังหมักสาโทสำหรับการผลิตในชุมชน อาหารแปรรูป
410 เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวัน แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ อาหารแปรรูป
411 เครื่องโฮโมจิไนซ์ UHT 2 ขั้นตอนแบบปลอดเชื้อ อาหารแปรรูป
412 เครื่องลอกเส้นใยจากเปลือกมะพร้าวด้วยระบบกลไกจับเปลือก แบบสายพานลำเลียงต่อเนื่องกึ่งอัตโนมัติ อื่นๆ
413 เครื่องคัดแยกขนาด นับจำนวนและบรรจุมะนาว เทคโนโลยีการเกษตร
414 เครื่องควบคุมการรดน้ำพืช เทคโนโลยีการเกษตร
415 เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะ เทคโนโลยีการเกษตร
416 เครื่อง 3D CNC Router เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
417 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ตู้อบ/ตู้แช่
418 เครื่องเพาะฟักไข่ปลาระบบปิด ปศุสัตว์/ประมง
419 เครื่องผลิตอาหารกุ้งและปลาที่มีขนาดเล็กสำหรับเกษตรกร ปศุสัตว์/ประมง
420 บ้านกกลูกหมู ปศุสัตว์/ประมง
421 เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งชนิดปรับรอบปอก มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
422 เครื่องปอกเปลือกหมาก เทคโนโลยีการเกษตร
423 อุปกรณ์ปลูกพืชแบบ Aeroponics สำหรับการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน เทคโนโลยีการเกษตร
424 ชุดเครื่องมือแกะกลีบกระเทียม เทคโนโลยีการเกษตร
425 เครื่องหยอดถั่วเหลืองติดรถไถเดินตามชนิดไม่เตรียมดินแบบกระทุ้ง เทคโนโลยีการเกษตร
426 เครื่องผ่ามะพร้าวอ่อน เทคโนโลยีการเกษตร
427 เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร
428 เครื่องจับแมลงวันทองแบบลูกกลิ้ง เทคโนโลยีการเกษตร
429 เครื่องมือขึ้นรูปท่อปลูกและอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโพรนิกส์ เทคโนโลยีการเกษตร
430 เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดเลื่อยชัก เทคโนโลยีการเกษตร
431 เครื่องสไลด์ 2004 เทคโนโลยีการเกษตร
432 กรรไกรยาวตัดเก็บผลไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
433 เครื่องจักรกลสำหรับการหยอดข้าวนาน้ำตม จำนวน 12 แถว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
434 ระบบประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน (เฟส2) ตู้อบ/ตู้แช่
435 เครื่องหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติ ปศุสัตว์/ประมง
436 เครื่องตัดแต่งกิ่งปาล์มน้ำมัน มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
437 เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส อาหารแปรรูป
438 ระบบลดอุณหภูมิแบบเทอร์โมไซฟอนสำหรับแปลงเพาะปลูกไม้ดอก (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
439 เครื่องปอกเปลือกมะละกอและฝานเส้นแบบกึ่งอัตโนมัติชนิดไม่จำกัด รูปทรงของมะละกอ เทคโนโลยีการเกษตร
440 เครื่องคั้นกะทิแนวดิ่ง เทคโนโลยีการเกษตร
441 เครื่องมือยกไม้ยูคาลิปตัสที่เหมาะสมกับขนาดและสภาพของไม้ในประเทศไทย เทคโนโลยีการเกษตร
442 การสกัดวู้ดเวเนการ์จากกิ่งไม้ผลที่ได้จากการตัดแต่งกิ่ง เทคโนโลยีการเกษตร
443 เครื่องมือห่อผลไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
444 เครื่องพ่นหมอกไฮเทค เทคโนโลยีการเกษตร
445 เครื่องสีกาแฟแบบ วก. - 01 เทคโนโลยีการเกษตร
446 ปฏิพงษ์ 2002 (รถไถพรวนเอนกประสงค์) เทคโนโลยีการเกษตร
447 เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย “สุพรรณบุรี 1” เทคโนโลยีการเกษตร
448 เครื่องนวดคอรวงข้าวแบบป้อนอัตโนมัติ (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
449 เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกขนาดเล็กสำหรับใช้งานในนาข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
450 ระบบประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน (เฟส1) ตู้อบ/ตู้แช่
XLS