ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
401 เครื่องทดสอบห้ามล้อและเครื่องทดสอบศูนย์ล้อรถ ยานยนต์
402 เครื่องย้อมกกอัตโนมัติ (ระบบต่อเนื่อง) หัตถกรรม
403 เครื่องมือแปรรูปอาหารจากสาหร่ายไก (ชุด 2) อาหารแปรรูป
404 เครื่องพาสเจอร์ไรซ์และบรรจุไวน์และน้ำผักผลไม้กึ่งอัตโนมัติประหยัดพลังงาน อาหารแปรรูป
405 เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติแบบจานหมุน อาหารแปรรูป
406 เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. กล่องแบบไม่ทำลาย อาหารแปรรูป
407 เครื่องคว้านเม็ดลำไยโดยการทดลองและจำลองพฤติกรรมเชิงกลของผลลำไย เทคโนโลยีการเกษตร
408 เครื่องขัดเมือกกาแฟ รุ่นที่ 2 เทคโนโลยีการเกษตร
409 เครื่องอบแห้งวัสดุผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสำหรับชุมชนด้วยระบบสุญญากาศจากปั๊มหัวฉีดน้ำแรงดันสูง เทคโนโลยีการเกษตร
410 เครื่องปลูกและเครื่องเก็บเกี่ยวสมุนไพรขมิ้นชัน เทคโนโลยีการเกษตร
411 รถตัดหญ้าแบบวางราย ปฏิพงษ์ 2005 เทคโนโลยีการเกษตร
412 เครื่อง CNC 5 Axis for Jewelry Industry เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
413 กี่ทอผ้ายกมุก แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
414 เครื่องจักกก แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
415 เครื่องหยอดข้าวและเครื่องหว่านข้าวพ่วงรถไถเดินตาม ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
416 เตาอบลำไยประสิทธิภาพสูง โดยใช้เทคนิคการลดความชื้นของอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ ตู้อบ/ตู้แช่
417 เครื่องขอดเกล็ดปลา ปศุสัตว์/ประมง
418 เครื่องหว่านหอยแครง ปศุสัตว์/ประมง
419 เครื่องให้อาหารสุกรแบบกำหนดเวลาและปริมาณอัตโนมัติ ปศุสัตว์/ประมง
420 เครื่องบดเศษพลาสติก พลาสติกและปิโตรเคมี
421 เครื่องกรีดยาง ยางและผลิตภัณฑ์
422 เครื่องลับมีดกรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติ ยางและผลิตภัณฑ์
423 เครื่องโม่ - ร่อนดินแบบต่อเนื่อง สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบทำเครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัตถกรรม
424 เครื่องจักตอกรุ่นที่ 2 หัตถกรรม
425 เครื่องสตุและร่อนดินสอพอง หัตถกรรม
426 เครื่องหยอดน้ำตาลปึกแบบกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
427 ชุดเครื่องมือแปรรูปอาหารจากสาหร่ายไก อาหารแปรรูป
428 เครื่องเตรียมวัตถุดิบในการแปรรูปอาหาร (ผัก) อาหารแปรรูป
429 เครื่องทอดไก่แบบน้ำมันท่วมอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
430 เครื่องคั่วและป่นพริก อาหารแปรรูป
431 เครื่องขึ้นรูปขนมกวน อาหารแปรรูป
432 เครื่องมือการผลิตแผ่นไม้อัดจากเศษไม้ที่เหลือทิ้งทางการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
433 เครื่องปลูกกระเทียมให้มีความแม่นยำในการปลูก เทคโนโลยีการเกษตร
434 เครื่องแยกฝักและย่อยต้นถั่วลิสง เทคโนโลยีการเกษตร
435 เครื่องแกะกลีบกระเทียม เทคโนโลยีการเกษตร
436 เครื่องขัดเมือกเม็ดกาแฟต้นแบบ เทคโนโลยีการเกษตร
437 เครื่องขัดสีเปลือกพริกไทยดำแบบขัดสีบนแกนโลหะ เทคโนโลยีการเกษตร
438 เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง เทคโนโลยีการเกษตร
439 เครื่อง CNC Machining Center เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
440 เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบดสำหรับเชื้อเพลิงแกลบ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
441 เครื่องต้นแบบเตาอบลำไยประสิทธิภาพสูง โดยใช้เทคนิคการลดความชื้นของอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ ตู้อบ/ตู้แช่
442 ซองบังคับกวางและโรงจัดการกวางต้นแบบสำหรับกวางป่าไทย ปศุสัตว์/ประมง
443 เครื่องผลิตอาหารผสมรวม(TMR) สำหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็ก ปศุสัตว์/ประมง
444 เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (TMR) สำหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็ก ปศุสัตว์/ประมง
445 เครื่องเก็บรังไหมจากจ่อไม้ ปศุสัตว์/ประมง
446 เครื่องผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พลังงานทดแทน
447 เครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
448 เครื่องขัดผิวมันฝรั่งอัตโนมัติ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
449 เครื่องขุดมันฝรั่ง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
450 เครื่องจักตอก หัตถกรรม
XLS