ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
401 เครื่องทำขนมทองม้วนแบบบล็อกแม่พิมพ์ อาหารแปรรูป
402 เครื่องผ่าถั่วปากอ้า อาหารแปรรูป
403 เครื่องแกะสลักลายนูนต่ำด้วยเลเซอร์ บนผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งออก เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
404 เครื่องรีดเส้นใยสับปะรด เทคโนโลยีการเกษตร
405 เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน เทคโนโลยีการเกษตร
406 เครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ต้นกล้า เทคโนโลยีการเกษตร
407 เครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
408 เครื่องขึ้นรูปโครงร่างปากท่อโลหะแบบกึ่งอัตโนมัติที่่ใช้ระบบตัดด้วยพลาสมา เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
409 เครื่องทดสอบความแข็ง เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
410 อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตะกอทอผ้า แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
411 เครื่องสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกและวัดความชื้นระบบอัตโนมัติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
412 เครื่องกำจัดความชื้นในการเก็บรักษาสินค้าเกษตร ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
413 เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
414 เครื่องยิงคัดแยกสีเมล็ดข้าวสาร ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
415 เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
416 ระบบการลดความชื้นของผลผลิตการเกษตรด้วยความร้อนที่ใช้เตาชีวมวลเป็นแหล่งควมร้อน ตู้อบ/ตู้แช่
417 เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิ ตู้อบ/ตู้แช่
418 เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อน ตู้อบ/ตู้แช่
419 เครื่องอัดถ่านแท่ง-ถ่านดูดกลิ่น พลังงานทดแทน
420 เครื่องปลูกอ้อยโซนิค มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
421 มีดกรีดยางพาราแบบปรับตั้งและเปลี่ยนใบมีดได้ ยางและผลิตภัณฑ์
422 ต้นแบบเครื่องล้างขยะพลาสติก สิ่งแวดล้อม
423 เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติในงานบาติก หัตถกรรม
424 เครื่องเจาะรูขวานโลหะ หัตถกรรม
425 เครื่องลอกเส้นใยกาบกล้วย หัตถกรรม
426 เครื่องทอเสื่อผักตบชวากึ่งอัตโนมัติ หัตถกรรม
427 เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวางของผล อาหารแปรรูป
428 เครื่องปั้นขึ้นรูปขนมคุกกี้ อาหารแปรรูป
429 ชุดเครื่องอบ-ทอดกล้วย อัตโนมัติ อาหารแปรรูป
430 เครื่องตัดกาละแมอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
431 แขนหุ่นยนต์ประเภทสการาสำหรับสายการผลิตอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
432 โรงอบแห้งมะม่วงกวน สินค้าเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีการเกษตร
433 เครื่องแกะเนื้อลำไยอบแห้ง เทคโนโลยีการเกษตร
434 เครื่องผ่าผลหมาก เทคโนโลยีการเกษตร
435 เครื่องเหลาทางมะพร้าว เทคโนโลยีการเกษตร
436 กับดักหนู เทคโนโลยีการเกษตร
437 ระบบเกษตรกรรมความแม่นยำสูง เทคโนโลยีการเกษตร
438 การพัฒนาสร้างเทคโนโลยีระบบเก็บเกี่ยวลำไย เทคโนโลยีการเกษตร
439 เครื่องปั๊มอัดขึ้นรูปในแนวตั้งพร้อมระบบควบคุมและทำงานโดยอัตโนมัติทั้งระบบ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
440 เครื่องตัดผ้าตามแบบควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
441 เครื่องแกะสลักหินและอัญมณีด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคส์ระบบอัตโนมัติ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
442 เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต การแพทย์และเวชกรรม
443 เครื่องฉาบปูนในแนวดิ่ง ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
444 เครื่องต้นแบบชุดเครื่องมือผลิตข้าวฮาง ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
445 เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
446 เครื่องขัดข้าวขาว รุ่น วิสต้า ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
447 ถังเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ ปศุสัตว์/ประมง
448 โรงเรือนปศุสัตว์สำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงหมู ปศุสัตว์/ประมง
449 เครื่องทำน้ำอุ่นอินดักชั่น (Induction shower bath) พลังงานทดแทน
450 เตาปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไดซ์เบดแก๊สซิไฟเออร์ (Fluidized bed Gasifier) พลังงานทดแทน
XLSCSV