ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
351 เครื่องคั้นมะนาว/ส้ม เทคโนโลยีการเกษตร
352 เครื่องต้นแบบระบบการพิมพ์สกรีนแบบกึ่งอัตโนมัติ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
353 เครื่องอบแห้งไมโครเวฟ-สุญญากาศแนวตั้งเพื่อ การอบแห้งผลผลิตเกษตร ระยะที่ 1 ตู้อบ/ตู้แช่
354 เครื่องอบแห้งอาหารทะเลด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ตู้อบ/ตู้แช่
355 เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟ ตู้อบ/ตู้แช่
356 เครื่องคัดขนาดกุ้งแบบลูกกลิ้ง Roller Grader ปศุสัตว์/ประมง
357 เครื่องกระตุ้นการหลั่งน้ำเชื้อด้วยไฟฟ้า ปศุสัตว์/ประมง
358 เครื่องหีบน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
359 เครื่องทดสอบห้ามล้อและเครื่องทดสอบศูนย์ล้อรถ ยานยนต์
360 เครื่องย้อมกกอัตโนมัติ (ระบบต่อเนื่อง) หัตถกรรม
361 เครื่องมือแปรรูปอาหารจากสาหร่ายไก (ชุด 2) อาหารแปรรูป
362 เครื่องพาสเจอร์ไรซ์และบรรจุไวน์และน้ำผักผลไม้กึ่งอัตโนมัติประหยัดพลังงาน อาหารแปรรูป
363 เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติแบบจานหมุน อาหารแปรรูป
364 เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. กล่องแบบไม่ทำลาย อาหารแปรรูป
365 เครื่องคว้านเม็ดลำไยโดยการทดลองและจำลองพฤติกรรมเชิงกลของผลลำไย เทคโนโลยีการเกษตร
366 เครื่องขัดเมือกกาแฟ รุ่นที่ 2 เทคโนโลยีการเกษตร
367 เครื่องอบแห้งวัสดุผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสำหรับชุมชนด้วยระบบสุญญากาศจากปั๊มหัวฉีดน้ำแรงดันสูง เทคโนโลยีการเกษตร
368 เครื่องปลูกและเครื่องเก็บเกี่ยวสมุนไพรขมิ้นชัน เทคโนโลยีการเกษตร
369 รถตัดหญ้าแบบวางราย ปฏิพงษ์ 2005 เทคโนโลยีการเกษตร
370 เครื่อง CNC 5 Axis for Jewelry Industry เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
371 กี่ทอผ้ายกมุก แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
372 เครื่องจักกก แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
373 เครื่องหยอดข้าวและเครื่องหว่านข้าวพ่วงรถไถเดินตาม ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
374 เตาอบลำไยประสิทธิภาพสูง โดยใช้เทคนิคการลดความชื้นของอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ ตู้อบ/ตู้แช่
375 เครื่องขอดเกล็ดปลา ปศุสัตว์/ประมง
376 เครื่องหว่านหอยแครง ปศุสัตว์/ประมง
377 เครื่องให้อาหารสุกรแบบกำหนดเวลาและปริมาณอัตโนมัติ ปศุสัตว์/ประมง
378 เครื่องบดเศษพลาสติก พลาสติกและปิโตรเคมี
379 เครื่องกรีดยาง ยางและผลิตภัณฑ์
380 เครื่องลับมีดกรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติ ยางและผลิตภัณฑ์
381 เครื่องโม่ - ร่อนดินแบบต่อเนื่อง สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบทำเครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัตถกรรม
382 เครื่องจักตอกรุ่นที่ 2 หัตถกรรม
383 เครื่องสตุและร่อนดินสอพอง หัตถกรรม
384 เครื่องหยอดน้ำตาลปึกแบบกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
385 ชุดเครื่องมือแปรรูปอาหารจากสาหร่ายไก อาหารแปรรูป
386 เครื่องเตรียมวัตถุดิบในการแปรรูปอาหาร (ผัก) อาหารแปรรูป
387 เครื่องทอดไก่แบบน้ำมันท่วมอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
388 เครื่องคั่วและป่นพริก อาหารแปรรูป
389 เครื่องขึ้นรูปขนมกวน อาหารแปรรูป
390 เครื่องมือการผลิตแผ่นไม้อัดจากเศษไม้ที่เหลือทิ้งทางการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
391 เครื่องปลูกกระเทียมให้มีความแม่นยำในการปลูก เทคโนโลยีการเกษตร
392 เครื่องแยกฝักและย่อยต้นถั่วลิสง เทคโนโลยีการเกษตร
393 เครื่องแกะกลีบกระเทียม เทคโนโลยีการเกษตร
394 เครื่องขัดเมือกเม็ดกาแฟต้นแบบ เทคโนโลยีการเกษตร
395 เครื่องขัดสีเปลือกพริกไทยดำแบบขัดสีบนแกนโลหะ เทคโนโลยีการเกษตร
396 เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง เทคโนโลยีการเกษตร
397 เครื่อง CNC Machining Center เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
398 เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบดสำหรับเชื้อเพลิงแกลบ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
399 เครื่องต้นแบบเตาอบลำไยประสิทธิภาพสูง โดยใช้เทคนิคการลดความชื้นของอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ ตู้อบ/ตู้แช่
400 ซองบังคับกวางและโรงจัดการกวางต้นแบบสำหรับกวางป่าไทย ปศุสัตว์/ประมง
XLS