ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
351 เครื่องขุดมันสำปะหลังติดรถไถเดินตาม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
352 เครื่องบรรจุและรัดปากสำหรับบรรจุภัฑณ์ด้วยยางพารา ยางและผลิตภัณฑ์
353 เครื่องอัดตัดตามแม่แบบสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์
354 เครื่องอัดก้อนเศษโลหะ ยานยนต์และโลจิสติกส์
355 เครื่องย่อยขยะและวัสดุเหลือใช้ขนาด 100 ตันต่อวัน สิ่งแวดล้อม
356 เตาเผาขยะพลาสมา สิ่งแวดล้อม
357 เครื่องนวดกล้วยแผ่นอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
358 เครื่องอัดแท่งเอนกประสงค์ทูอินวัน อื่นๆ
359 เครื่องตัด Pattern พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
360 เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
361 เครื่องตัดด้วยลวดอัตโนมัติ พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
362 เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตัน ต่อชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัด เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
363 เครื่องควบคุมสภาวะอากาศในโรงเรือนแบบปิดด้วยอินเวอร์เตอร์ เทคโนโลยีการเกษตร
364 เครื่องเด็ดฝักถั่วเหลืองฝักสด เทคโนโลยีการเกษตร
365 เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ 2 หัวคว้าน เทคโนโลยีการเกษตร
366 เครื่องปอกเปลือกกระเทียม เทคโนโลยีการเกษตร
367 เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง เทคโนโลยีการเกษตร
368 เครื่อง Freeze dryer เพื่อใช้ในการผลิตวัคซีนและเซรุ่ม การแพทย์และเวชกรรม
369 เครื่องอบแห้งและห้องเย็นสำหรับสมุนไพรไทย การแพทย์และเวชกรรม
370 เครื่องอบระบบดูดความชื้น (Dehumidifier) ตู้อบ/ตู้แช่
371 เครื่องอบแห้งไมโครเวฟ-สุญญากาศแนวตั้งเพื่อการอบแห้งผลผลิตเกษตร ระยะที่ 2 ตู้อบ/ตู้แช่
372 เครื่องอัดพืชอาหารสัตว์สำหรับทำหญ้าแห้งและหญ้าหมัก ปศุสัตว์/ประมง
373 เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์พร้อมระบบอบแห้ง ปศุสัตว์/ประมง
374 เครื่องมือดักจับแมลงด้วยแสงไฟและขวดเก็บแมลงแบบลมดูด ปศุสัตว์/ประมง
375 ชุดเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง เพื่อใช้ในกระบวนการแก็สซิฟิเคชั่น พลังงานทดแทน
376 ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง พลังงานทดแทน
377 เครื่องขึ้นรูปไซโลพลาสติก ขนาด 20 ลบ.ม. พลาสติกและปิโตรเคมี
378 เครื่องฉีดพลาสติก ขนาด 200 ตัน พลาสติกและปิโตรเคมี
379 เครื่องปิดผนึกถ้วยพลาสติกแบบอัตโนมัติ พลาสติกและปิโตรเคมี
380 เครื่องกรองน้ำเชื่อมความดันแบบแนวตั้งในอุตสาหกรรมน้ำตาล มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
381 สว่านเจาะปาล์ม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
382 เครื่องจักรในโรงงานน้ำตาล มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
383 เครื่องคัดแยกขยะ สิ่งแวดล้อม
384 เครื่องแยกเนื้อสำรองออกจากเมล็ด อาหารแปรรูป
385 เครื่องสร้างน้ำปู อาหารแปรรูป
386 เครื่องผลิตแป้งสาคู อาหารแปรรูป
387 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มีวัสดุสะสมความร้อน สำหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหารแปรรูป
388 เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์ แบบอินฟาเรดโดยใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง สำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อาหารแปรรูป
389 เครื่องทอดสุญญากาศแบบต่อเนื่อง อาหารแปรรูป
390 เครื่องมือเลื่อยตัดกิ่งไม้ , เครื่องมือผูกมัดกิ่งไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
391 รถตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้แบบมีแขนยื่นตัดด้านข้าง เทคโนโลยีการเกษตร
392 กระถางปลูกและเพาะพันธุ์พืช “โอเอซิส” เทคโนโลยีการเกษตร
393 เครื่องคั้นมะนาว/ส้ม เทคโนโลยีการเกษตร
394 เครื่องต้นแบบระบบการพิมพ์สกรีนแบบกึ่งอัตโนมัติ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
395 เครื่องอบแห้งไมโครเวฟ-สุญญากาศแนวตั้งเพื่อ การอบแห้งผลผลิตเกษตร ระยะที่ 1 ตู้อบ/ตู้แช่
396 เครื่องอบแห้งอาหารทะเลด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ตู้อบ/ตู้แช่
397 เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟ ตู้อบ/ตู้แช่
398 เครื่องคัดขนาดกุ้งแบบลูกกลิ้ง Roller Grader ปศุสัตว์/ประมง
399 เครื่องกระตุ้นการหลั่งน้ำเชื้อด้วยไฟฟ้า ปศุสัตว์/ประมง
400 เครื่องหีบน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
XLS