ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
351 เครื่องขึ้นรูปเกลียวเส้นเชือกจากกระดาษกล้วย หัตถกรรม
352 เครื่องคั่วกาแฟสด อาหารแปรรูป
353 เครื่องชงกาแฟสด อาหารแปรรูป
354 เครื่องผลิตฟองเต้าหู้โดยใช้เทคนิคบับเบิ้ลปั๊ม อาหารแปรรูป
355 เครื่องตัดขนมขบเคี้ยวและขนมกวนรูปทรงสี่เหลี่ยม อาหารแปรรูป
356 เครื่องกรอด้ายสายสิญจน์ อื่นๆ
357 รถตัดหญ้าจอมพลัง อื่นๆ
358 รถขนชิ้นส่วนวัสดุ/ชิ้นงานขับเคลื่อนอัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
359 เครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล เทคโนโลยีการเกษตร
360 เครื่องล้างเมล็ดในการผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นการค้า เทคโนโลยีการเกษตร
361 เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ ๒ หัวคว้าน เทคโนโลยีการเกษตร
362 ชุดใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์ เทคโนโลยีการเกษตร
363 รถตัดหญ้านั่งขับแบบสองเครื่องยนต์ เทคโนโลยีการเกษตร
364 อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบสมรรถนะเครื่องจักรกลซีเอ็นซี เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
365 เครื่องสร้างตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิคคาโทดิกอาร์ค เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
366 เครื่องตัดครีบ ลบคมฟันเฟือง เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
367 เครื่องแสกนฟันและผลิตฟันเทียม การแพทย์และเวชกรรม
368 ระบบโรงสีขนาดเล็กสำหรับกลุ่มเกษตรชุมชน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
369 เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
370 เครื่องต้นแบบเครื่องอบข้าวฮางอินทรีย์แบบรางเขย่า ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
371 เครื่องอบของเหลวสุญญากาศ ตู้อบ/ตู้แช่
372 ถังเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมวัยอ่อนจากโรงเพาะฟัก ปศุสัตว์/ประมง
373 ชุดเครื่องมือกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร ปศุสัตว์/ประมง
374 เครื่องต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบถอดประกอบได้ ขนาด 25 กิโลวัตต์ พลังงานทดแทน
375 ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตชีวมวลอัดแท่ง พลังงานทดแทน
376 การผลิตน้ำส้มควันไม้พร้อมใช้โดยเครื่องแยกน้ำมันดิน พลังงานทดแทน
377 เครื่องบรรจุหลอด พร้อมป้อนหลอดอัตโนมัติ พลาสติกและปิโตรเคมี
378 เครื่องหีบปาล์ม ขนาด 15 ตันทะลายต่อชั่วโมง (แบบสกรูคู่) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
379 ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบชนิดประสิทธิภาพสูง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
380 เครื่องเคลือบผิวชิ้นส่วนยานยนต์แบบ PVD ยานยนต์
381 เครื่องลอกกาบกล้วย หัตถกรรม
382 เครื่องทำความสะอาดและคัดขนาดหน่อไม้ไผ่ตง อาหารแปรรูป
383 เครื่องปอกฝรั่งเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย อาหารแปรรูป
384 เครื่องคั้นนํ้าส้มและมะนาวอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
385 เครื่องผสมคลุกเคล้าปลาส้มเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตปลาส้มจากระดับชุมชนครัวเรือนดั้งเดิมสู่ระดับอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กหรือย่อม อาหารแปรรูป
386 เครื่องขจัดน้ำออกจากไชโป้วหลังกระบวนการล้าง อาหารแปรรูป
387 เครื่องตัดสบู่ทรงกระบอก อื่นๆ
388 เครื่องพิมพ์สกรีน จำนวน 6 สี เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
389 เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงเห็ดฟางขนาดย่อม เทคโนโลยีการเกษตร
390 รถตัดหญ้าจอมพลัง เทคโนโลยีการเกษตร
391 เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด เทคโนโลยีการเกษตร
392 เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร
393 ชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจนสำหรับระบบไฮโดรโพนิกส์ เทคโนโลยีการเกษตร
394 เครื่องผสมเอนกประสงค์ เทคโนโลยีการเกษตร
395 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีการเกษตร
396 เครื่องต้นแบบขนาดใหญ่สำหรับงานเซรามิก พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยการผลิต แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
397 ม้าเหยียบกี่ทอผ้ายกมุก 12 ตะกอ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
398 เครื่องไตเทียม การแพทย์และเวชกรรม
399 เครื่องหยอดน้ำอ้อยและโปรยงาสำหรับข้าวแต๋น ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
400 เครื่องลดปริมาณจุลินทรีย์ในหอยทะเล ปศุสัตว์/ประมง
XLS