ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
301 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงเหลวได้ทุกชนิด พลังงานทดแทน
302 เครื่องย่อยวัสดุอินทรีย์เป็นผง โดยกรรมวิธี ไอน้ำแรงดันสูง เพื่อผลิตเชื้อเพลิง พลังงานทดแทน
303 หม้อต้มไอน้ำรักษ์ธรรมชาติจากพลังงานเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ พลังงานทดแทน
304 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงกำเนิดไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานทดแทน
305 กังหันลมแบบแนวแกนตั้งเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานทดแทน
306 เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตันต่อชั่วโมง พลังงานทดแทน
307 เครื่องรีไซเคิลน้ำยาล้างคราบไขมัน แบบไอระเหย พลาสติกและปิโตรเคมี
308 เครื่องล้างถังเคมีและถังเชื้อเพลิงด้วยระบบปิด พลาสติกและปิโตรเคมี
309 เครื่องวัดน้ำตาลด้วยเทคนิค Polarization มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
310 ชุดเฟืองทดรอบจากเทอร์ไบน์กำลังสูงสำหรับชุดสายพานลำเลียงกากอ้อย มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
311 เครื่องเคลือบแผ่นสเตนเลสในสุญญากาศ ยานยนต์
312 เครื่องล้างถังติดรถเก็บขยะหรือติดรถบรรทุก สิ่งแวดล้อม
313 กี่ทอผ้ายกมุกระบบนิวเมติก หัตถกรรม
314 ระบบพีแอลซีสำหรับควบคุมเครื่องตีเหล็กมีดพร้าขนาดชุมชน หัตถกรรม
315 เครื่องตัดกล้วยกวนอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
316 เครื่องปอกฝรั่งแบบแกนขัดผิวแนวนอนเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย อาหารแปรรูป
317 เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวของผล อาหารแปรรูป
318 ระบบวัดปริมาณออกซิเจนในอากาศสำหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป
319 เครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม อาหารแปรรูป
320 เครื่องโรยปุ๋ยคอกบนจอบหมุน เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
321 ระบบหุ่นยนต์วิชั่นเพื่อใช้ในงานหยิบจับวางชิ้นงานและงานตรวจสอบคุณภาพ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
322 เครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานอัติโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
323 ระบบนำร่องอัตโนมัติสำหรับเครื่องเชื่อม เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
324 เครื่องคั้นน้ำส้มและมะนาว เทคโนโลยีการเกษตร
325 เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดมะรุม เทคโนโลยีการเกษตร
326 เครื่องย่อยวิเศษ เทคโนโลยีการเกษตร
327 ชุดเฟืองทดรอบจากเทอร์ไบน์กำลังสูงสำหรับหีบอ้อยในอุตสาหกรรมน้ำตาล เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
328 เครื่อง CNC 5 แกน เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
329 ระบบลำเลียงชิ้นงานสำหรับเครื่อง Forging เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
330 เครื่องเคลือบแผ่นสแตนเลสในสุญญากาศ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
331 เครื่องเย็บลายผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์แบบลอกแบบด้วยแสง แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
332 เครื่องเคลือบยาด้วยน้ำตาลแบบอัตโนมัติ การแพทย์และเวชกรรม
333 ปั้นจั่นแบบ Derrick Crane ขนาด 3.5 ตัน ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
334 เครื่องผสมทรายหล่อแบบต่อเนื่อง ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
335 เครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
336 เครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่งเพื่อใช้ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
337 เครื่องเตรียมดินสำหรับนาดำ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
338 เครื่องหว่านข้าวแห้งพ่วงรถแทรกเตอร์ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
339 เตาอบไม้อัดแผ่นวีเนียร์ ตู้อบ/ตู้แช่
340 เตาเผาไฟฟ้า (Graphite Furnance) ตู้อบ/ตู้แช่
341 เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้พลังงานน้ำ ในการหมุนชุดแผ่นหมุนชีวภาพ ปศุสัตว์/ประมง
342 ชุดหัวเผาอัจฉริยะโดยใช้เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ พลังงานทดแทน
343 เครื่องปรับความถี่กระแสไฟฟ้า (Inverter แบบ Pure-Sine Wave) ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน
344 เครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก (Mini Plastic Injection Machine) พลาสติกและปิโตรเคมี
345 เครื่องบรรจุและปิดผนึกซองคู่พริกป่นและน้ำตาลด้วยฟิล์มพลาสติก พลาสติกและปิโตรเคมี
346 เครื่องจักรเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มและรถขนถ่ายทะลายปาล์ม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
347 ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตมันเส้นคุณภาพสูง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
348 กลไกชุดเก็บเกี่ยวในรถตัดอ้อย มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
349 เครื่องรีไซเคิลน้ำยาหล่อเย็นอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม
350 เครื่องจักรสำหรับเตาเผาศพแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
XLS