ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
301 ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี ปศุสัตว์/ประมง
302 เครื่องคัดขนาดไข่ ปศุสัตว์/ประมง
303 ใบพัดตีน้ำแบบสไปรอล ปศุสัตว์/ประมง
304 เครื่องอัดแท่งชีวมวล (Biomass Pelletizer) พลังงานทดแทน
305 เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก 1,000 กิโลกรัมต่อวัน ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส พลังงานทดแทน
306 เครื่องจักรเป่าขวดพลาสติก พีอีทีและแม่พิมพ์พรีฟอร์ม พีอีที สำหรับขวด 10 ลิตร พลาสติกและปิโตรเคมี
307 เครื่องผลิตน้ำดื่มแบบถ้วยพลาสติก พลาสติกและปิโตรเคมี
308 เครื่องอัดรีดพอลิเมอร์แบบเกลียวหนอนเดี่ยว เพื่อรีไซเคิลแผ่นพลาสติกฟิล์ม พลาสติกและปิโตรเคมี
309 เครื่องขุดมันสำปะหลังติดรถไถเดินตาม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
310 เครื่องบรรจุและรัดปากสำหรับบรรจุภัฑณ์ด้วยยางพารา ยางและผลิตภัณฑ์
311 เครื่องอัดตัดตามแม่แบบสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์
312 เครื่องอัดก้อนเศษโลหะ ยานยนต์และโลจิสติกส์
313 เครื่องย่อยขยะและวัสดุเหลือใช้ขนาด 100 ตันต่อวัน สิ่งแวดล้อม
314 เตาเผาขยะพลาสมา สิ่งแวดล้อม
315 เครื่องนวดกล้วยแผ่นอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
316 เครื่องอัดแท่งเอนกประสงค์ทูอินวัน อื่นๆ
317 เครื่องตัด Pattern พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
318 เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
319 เครื่องตัดด้วยลวดอัตโนมัติ พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
320 เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตัน ต่อชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัด เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
321 เครื่องควบคุมสภาวะอากาศในโรงเรือนแบบปิดด้วยอินเวอร์เตอร์ เทคโนโลยีการเกษตร
322 เครื่องเด็ดฝักถั่วเหลืองฝักสด เทคโนโลยีการเกษตร
323 เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ 2 หัวคว้าน เทคโนโลยีการเกษตร
324 เครื่องปอกเปลือกกระเทียม เทคโนโลยีการเกษตร
325 เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง เทคโนโลยีการเกษตร
326 เครื่อง Freeze dryer เพื่อใช้ในการผลิตวัคซีนและเซรุ่ม การแพทย์และเวชกรรม
327 เครื่องอบแห้งและห้องเย็นสำหรับสมุนไพรไทย การแพทย์และเวชกรรม
328 เครื่องอบระบบดูดความชื้น (Dehumidifier) ตู้อบ/ตู้แช่
329 เครื่องอบแห้งไมโครเวฟ-สุญญากาศแนวตั้งเพื่อการอบแห้งผลผลิตเกษตร ระยะที่ 2 ตู้อบ/ตู้แช่
330 เครื่องอัดพืชอาหารสัตว์สำหรับทำหญ้าแห้งและหญ้าหมัก ปศุสัตว์/ประมง
331 เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์พร้อมระบบอบแห้ง ปศุสัตว์/ประมง
332 เครื่องมือดักจับแมลงด้วยแสงไฟและขวดเก็บแมลงแบบลมดูด ปศุสัตว์/ประมง
333 ชุดเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง เพื่อใช้ในกระบวนการแก็สซิฟิเคชั่น พลังงานทดแทน
334 ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง พลังงานทดแทน
335 เครื่องขึ้นรูปไซโลพลาสติก ขนาด 20 ลบ.ม. พลาสติกและปิโตรเคมี
336 เครื่องฉีดพลาสติก ขนาด 200 ตัน พลาสติกและปิโตรเคมี
337 เครื่องปิดผนึกถ้วยพลาสติกแบบอัตโนมัติ พลาสติกและปิโตรเคมี
338 เครื่องกรองน้ำเชื่อมความดันแบบแนวตั้งในอุตสาหกรรมน้ำตาล มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
339 สว่านเจาะปาล์ม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
340 เครื่องจักรในโรงงานน้ำตาล มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
341 เครื่องคัดแยกขยะ สิ่งแวดล้อม
342 เครื่องแยกเนื้อสำรองออกจากเมล็ด อาหารแปรรูป
343 เครื่องสร้างน้ำปู อาหารแปรรูป
344 เครื่องผลิตแป้งสาคู อาหารแปรรูป
345 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มีวัสดุสะสมความร้อน สำหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหารแปรรูป
346 เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์ แบบอินฟาเรดโดยใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง สำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อาหารแปรรูป
347 เครื่องทอดสุญญากาศแบบต่อเนื่อง อาหารแปรรูป
348 เครื่องมือเลื่อยตัดกิ่งไม้ , เครื่องมือผูกมัดกิ่งไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
349 รถตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้แบบมีแขนยื่นตัดด้านข้าง เทคโนโลยีการเกษตร
350 กระถางปลูกและเพาะพันธุ์พืช “โอเอซิส” เทคโนโลยีการเกษตร
XLS