ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
301 เครื่องบรรจุภัณฑ์และรูปร่างผลิตภัณฑ์แหนมปลาส้ม อาหารแปรรูป
302 เครื่องทอดแบบน้ำมันลอยอยู่บนน้ำ อาหารแปรรูป
303 เครื่องกวนสับปะรดชนิดแกนหมุนแนวดิ่ง อาหารแปรรูป
304 เครื่องขึ้นรูปถั่วเน่าแผ่น อาหารแปรรูป
305 เครื่องคั่วพริก อาหารแปรรูป
306 เครื่องทอดน้ำมันลอยอยู่บนน้ำแบบอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
307 เครื่องตรวจสอบคุณภาพรอยต่อกระป๋องความเที่ยงตรงสูง อาหารแปรรูป
308 การพัฒนาสร้างเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวานสด อาหารแปรรูป
309 เครื่องบั้งและยืดกุ้งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
310 หุ่นยนต์ขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
311 เครื่องบัดกรีอัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
312 เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการสังเคราะห์ผงโพลิเมอร์ด้วยเลเซอร์ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
313 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปและอบขนมแบบต่อเนื่อง เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
314 โครงการพัฒนาสร้างระบบล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
315 โครงการเครื่องคัดแยกมะขามปนเปื้อนอัตโนมัติด้วยระบบรังสียูวีและการวิเคราะห์ภาพ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
316 ต้นแบบแขนหุ่นยนต์ collaborative robot เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
317 เครื่องพาเชื่อมอัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
318 เครื่องบรรจุน้ำแข็งหลอด เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
319 โครงการพัฒนาสร้างระบบการทำความเย็นแบบดูดซับความร้อนที่ทำงานด้วยแหล่งพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ำ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
320 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรสำหรับการผลิต PCBA ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
321 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องเจาะด้วยคลื่นไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
322 อุปกรณ์สอยผลไม้อเนกประสงค์ เทคโนโลยีการเกษตร
323 รถเข็นอเนกประสงค์สำหรับเกษตรกรไร่สับปะรด เทคโนโลยีการเกษตร
324 เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอย-ต้นแบบระบบบำบัดชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับโรงงาน เทคโนโลยีการเกษตร
325 มีดกรีดลำต้นยางพาราแบบเลื่อนใบมีดกรีดลำต้นได้ เทคโนโลยีการเกษตร
326 หุ่นยนต์หยอดข้าวอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
327 เครื่องกำจัดหญ้าในร่องนาดำ เทคโนโลยีการเกษตร
328 เครื่องสับคลุกใบอ้อย พาวเวอร์แฮร์โร่แบบ2แถวแยกอิสระ(ใบมีดแนวตั้ง) เทคโนโลยีการเกษตร
329 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบต้นทุนต่ำ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
330 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนนาฬิกา เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
331 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อการเคลื่อนย้ายและประกอบชิ้นงาน เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
332 เครื่องฟอกย้อมเส้นไหม แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
333 เตียงพยาบาลพักฟื้นผู้ป่วย การแพทย์และเวชกรรม
334 อาคารที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคันชนิดขนย้ายและประกอบด้วยหน่วยแยก ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
335 เครื่องบรรจุข้าวสารระบบอัตโนมัติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
336 เครื่องสีข้าวกล้องสดระดับครัวเรือน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
337 เครื่องหย่อนกล้าข้าวนาโยนแบบประณีต ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
338 CRB MPI(Crumble Roller Blade Multipurpose Implement) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
339 เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็ก ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
340 โรงสีข้าวแบบครบวงจร ขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
341 เครื่องสีข้าวรุ่น NANO 3 ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
342 เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดแบบดรัมหมุน ตู้อบ/ตู้แช่
343 ตู้อบแห้งชนิดปั๊มความร้อน ตู้อบ/ตู้แช่
344 เครื่องแล่เนื้อปลา ปศุสัตว์/ประมง
345 รถจ่ายอาหารสำหรับพ่อ-แม่พันธุ์สุกร ปศุสัตว์/ประมง
346 ระบบควบคุมการจ่ายน้ำดื่มสำหรับไก่เนื้อ ปศุสัตว์/ประมง
347 เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับไก่พันธุ์และไก่เนื้อ ปศุสัตว์/ประมง
348 เครื่องบดและอัดเม็ดเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่  พลังงานทดแทน
349 เครื่องผลิตไฮโดรเจนและหัวเผาที่ใช้กับพลังงานไฮโดรเจน เพื่อทดแทน แก๊สธรรมชาติ พลังงานทดแทน
350 ซุ้มพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน
XLSCSV