ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
251 ชุดเฟืองทดรอบจากเทอร์ไบน์กำลังสูงสำหรับชุดสายพานลำเลียงกากอ้อย มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
252 เครื่องเคลือบแผ่นสเตนเลสในสุญญากาศ ยานยนต์
253 เครื่องล้างถังติดรถเก็บขยะหรือติดรถบรรทุก สิ่งแวดล้อม
254 กี่ทอผ้ายกมุกระบบนิวเมติก หัตถกรรม
255 ระบบพีแอลซีสำหรับควบคุมเครื่องตีเหล็กมีดพร้าขนาดชุมชน หัตถกรรม
256 เครื่องตัดกล้วยกวนอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
257 เครื่องปอกฝรั่งแบบแกนขัดผิวแนวนอนเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย อาหารแปรรูป
258 เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวของผล อาหารแปรรูป
259 ระบบวัดปริมาณออกซิเจนในอากาศสำหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป
260 เครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม อาหารแปรรูป
261 เครื่องโรยปุ๋ยคอกบนจอบหมุน เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
262 ระบบหุ่นยนต์วิชั่นเพื่อใช้ในงานหยิบจับวางชิ้นงานและงานตรวจสอบคุณภาพ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
263 เครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานอัติโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
264 ระบบนำร่องอัตโนมัติสำหรับเครื่องเชื่อม เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
265 เครื่องคั้นน้ำส้มและมะนาว เทคโนโลยีการเกษตร
266 เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดมะรุม เทคโนโลยีการเกษตร
267 เครื่องย่อยวิเศษ เทคโนโลยีการเกษตร
268 ชุดเฟืองทดรอบจากเทอร์ไบน์กำลังสูงสำหรับหีบอ้อยในอุตสาหกรรมน้ำตาล เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
269 เครื่อง CNC 5 แกน เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
270 ระบบลำเลียงชิ้นงานสำหรับเครื่อง Forging เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
271 เครื่องเคลือบแผ่นสแตนเลสในสุญญากาศ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
272 เครื่องเย็บลายผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์แบบลอกแบบด้วยแสง แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
273 เครื่องเคลือบยาด้วยน้ำตาลแบบอัตโนมัติ การแพทย์และเวชกรรม
274 ปั้นจั่นแบบ Derrick Crane ขนาด 3.5 ตัน ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
275 เครื่องผสมทรายหล่อแบบต่อเนื่อง ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
276 เครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
277 เครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่งเพื่อใช้ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
278 เครื่องเตรียมดินสำหรับนาดำ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
279 เครื่องหว่านข้าวแห้งพ่วงรถแทรกเตอร์ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
280 เตาอบไม้อัดแผ่นวีเนียร์ ตู้อบ/ตู้แช่
281 เตาเผาไฟฟ้า (Graphite Furnance) ตู้อบ/ตู้แช่
282 เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้พลังงานน้ำ ในการหมุนชุดแผ่นหมุนชีวภาพ ปศุสัตว์/ประมง
283 ชุดหัวเผาอัจฉริยะโดยใช้เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ พลังงานทดแทน
284 เครื่องปรับความถี่กระแสไฟฟ้า (Inverter แบบ Pure-Sine Wave) ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน
285 เครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก (Mini Plastic Injection Machine) พลาสติกและปิโตรเคมี
286 เครื่องบรรจุและปิดผนึกซองคู่พริกป่นและน้ำตาลด้วยฟิล์มพลาสติก พลาสติกและปิโตรเคมี
287 เครื่องจักรเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มและรถขนถ่ายทะลายปาล์ม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
288 ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตมันเส้นคุณภาพสูง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
289 กลไกชุดเก็บเกี่ยวในรถตัดอ้อย มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
290 เครื่องรีไซเคิลน้ำยาหล่อเย็นอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม
291 เครื่องจักรสำหรับเตาเผาศพแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
292 เครื่องขึ้นรูปเกลียวเส้นเชือกจากกระดาษกล้วย หัตถกรรม
293 เครื่องคั่วกาแฟสด อาหารแปรรูป
294 เครื่องชงกาแฟสด อาหารแปรรูป
295 เครื่องผลิตฟองเต้าหู้โดยใช้เทคนิคบับเบิ้ลปั๊ม อาหารแปรรูป
296 เครื่องตัดขนมขบเคี้ยวและขนมกวนรูปทรงสี่เหลี่ยม อาหารแปรรูป
297 เครื่องกรอด้ายสายสิญจน์ อื่นๆ
298 รถตัดหญ้าจอมพลัง อื่นๆ
299 รถขนชิ้นส่วนวัสดุ/ชิ้นงานขับเคลื่อนอัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
300 เครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล เทคโนโลยีการเกษตร
XLS