ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
251 เครื่องคั่วกาแฟสด อาหารแปรรูป
252 เครื่องชงกาแฟสด อาหารแปรรูป
253 เครื่องผลิตฟองเต้าหู้โดยใช้เทคนิคบับเบิ้ลปั๊ม อาหารแปรรูป
254 เครื่องตัดขนมขบเคี้ยวและขนมกวนรูปทรงสี่เหลี่ยม อาหารแปรรูป
255 เครื่องกรอด้ายสายสิญจน์ อื่นๆ
256 รถตัดหญ้าจอมพลัง อื่นๆ
257 รถขนชิ้นส่วนวัสดุ/ชิ้นงานขับเคลื่อนอัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
258 เครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล เทคโนโลยีการเกษตร
259 เครื่องล้างเมล็ดในการผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นการค้า เทคโนโลยีการเกษตร
260 เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ ๒ หัวคว้าน เทคโนโลยีการเกษตร
261 ชุดใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์ เทคโนโลยีการเกษตร
262 รถตัดหญ้านั่งขับแบบสองเครื่องยนต์ เทคโนโลยีการเกษตร
263 อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบสมรรถนะเครื่องจักรกลซีเอ็นซี เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
264 เครื่องสร้างตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิคคาโทดิกอาร์ค เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
265 เครื่องตัดครีบ ลบคมฟันเฟือง เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
266 เครื่องแสกนฟันและผลิตฟันเทียม การแพทย์และเวชกรรม
267 ระบบโรงสีขนาดเล็กสำหรับกลุ่มเกษตรชุมชน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
268 เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
269 เครื่องต้นแบบเครื่องอบข้าวฮางอินทรีย์แบบรางเขย่า ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
270 เครื่องอบของเหลวสุญญากาศ ตู้อบ/ตู้แช่
271 ถังเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมวัยอ่อนจากโรงเพาะฟัก ปศุสัตว์/ประมง
272 ชุดเครื่องมือกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร ปศุสัตว์/ประมง
273 เครื่องต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบถอดประกอบได้ ขนาด 25 กิโลวัตต์ พลังงานทดแทน
274 ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตชีวมวลอัดแท่ง พลังงานทดแทน
275 การผลิตน้ำส้มควันไม้พร้อมใช้โดยเครื่องแยกน้ำมันดิน พลังงานทดแทน
276 เครื่องบรรจุหลอด พร้อมป้อนหลอดอัตโนมัติ พลาสติกและปิโตรเคมี
277 เครื่องหีบปาล์ม ขนาด 15 ตันทะลายต่อชั่วโมง (แบบสกรูคู่) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
278 ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบชนิดประสิทธิภาพสูง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
279 เครื่องเคลือบผิวชิ้นส่วนยานยนต์แบบ PVD ยานยนต์
280 เครื่องลอกกาบกล้วย หัตถกรรม
281 เครื่องทำความสะอาดและคัดขนาดหน่อไม้ไผ่ตง อาหารแปรรูป
282 เครื่องปอกฝรั่งเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย อาหารแปรรูป
283 เครื่องคั้นนํ้าส้มและมะนาวอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
284 เครื่องผสมคลุกเคล้าปลาส้มเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตปลาส้มจากระดับชุมชนครัวเรือนดั้งเดิมสู่ระดับอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กหรือย่อม อาหารแปรรูป
285 เครื่องขจัดน้ำออกจากไชโป้วหลังกระบวนการล้าง อาหารแปรรูป
286 เครื่องตัดสบู่ทรงกระบอก อื่นๆ
287 เครื่องพิมพ์สกรีน จำนวน 6 สี เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
288 เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงเห็ดฟางขนาดย่อม เทคโนโลยีการเกษตร
289 รถตัดหญ้าจอมพลัง เทคโนโลยีการเกษตร
290 เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด เทคโนโลยีการเกษตร
291 เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร
292 ชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจนสำหรับระบบไฮโดรโพนิกส์ เทคโนโลยีการเกษตร
293 เครื่องผสมเอนกประสงค์ เทคโนโลยีการเกษตร
294 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีการเกษตร
295 เครื่องต้นแบบขนาดใหญ่สำหรับงานเซรามิก พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยการผลิต แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
296 ม้าเหยียบกี่ทอผ้ายกมุก 12 ตะกอ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
297 เครื่องไตเทียม การแพทย์และเวชกรรม
298 เครื่องหยอดน้ำอ้อยและโปรยงาสำหรับข้าวแต๋น ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
299 เครื่องลดปริมาณจุลินทรีย์ในหอยทะเล ปศุสัตว์/ประมง
300 เครื่องกะเทาะและคัดแยกเปลือกกุ้ง ปศุสัตว์/ประมง
XLS