ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
251 โรงอบแห้งมะม่วงกวน สินค้าเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีการเกษตร
252 เครื่องแกะเนื้อลำไยอบแห้ง เทคโนโลยีการเกษตร
253 เครื่องผ่าผลหมาก เทคโนโลยีการเกษตร
254 เครื่องเหลาทางมะพร้าว เทคโนโลยีการเกษตร
255 กับดักหนู เทคโนโลยีการเกษตร
256 ระบบเกษตรกรรมความแม่นยำสูง เทคโนโลยีการเกษตร
257 การพัฒนาสร้างเทคโนโลยีระบบเก็บเกี่ยวลำไย เทคโนโลยีการเกษตร
258 เครื่องปั๊มอัดขึ้นรูปในแนวตั้งพร้อมระบบควบคุมและทำงานโดยอัตโนมัติทั้งระบบ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
259 เครื่องตัดผ้าตามแบบควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
260 เครื่องแกะสลักหินและอัญมณีด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคส์ระบบอัตโนมัติ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
261 เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต การแพทย์และเวชกรรม
262 เครื่องฉาบปูนในแนวดิ่ง ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
263 เครื่องต้นแบบชุดเครื่องมือผลิตข้าวฮาง ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
264 เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
265 เครื่องขัดข้าวขาว รุ่น วิสต้า ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
266 ถังเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ ปศุสัตว์/ประมง
267 โรงเรือนปศุสัตว์สำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงหมู ปศุสัตว์/ประมง
268 เครื่องทำน้ำอุ่นอินดักชั่น (Induction shower bath) พลังงานทดแทน
269 เตาปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไดซ์เบดแก๊สซิไฟเออร์ (Fluidized bed Gasifier) พลังงานทดแทน
270 หัวเผาสำหรับแก๊สสังเคราะห์ค่าความร้อนต่ำ พลังงานทดแทน
271 เครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
272 ระบบหุ่นยนต์วิชั่นเพื่อใช้ในงานตรวจสอบฝาสูบรถยนต์ ยานยนต์
273 เรือขุดลอกตะกอน สิ่งแวดล้อม
274 เครื่องกำจัดสารระเหยประกอบอินทรีย์ (VOCs) ที่ระเหยในขั้นตอนการล้างน้ำมันแบบเคลื่อนที่ได้ สิ่งแวดล้อม
275 เครื่องผลิตหนวดดอกไม้จันทน์ หัตถกรรม
276 เครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวาอัตโนมัติสำหรับงานหัตถกรรม หัตถกรรม
277 เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกสำหรับขึ้นรูปฆ้องเล็กด้วยแม่พิมพ์แบบผสม หัตถกรรม
278 เครื่องผสมน้ำยาชำระล้างอเนกประสงค์ หัตถกรรม
279 เครื่องตัดก้อนสบู่ด้วยระบบนิวแมติกส์แบบกึ่งอัตโนมัติ หัตถกรรม
280 เครื่องรีดตัดและเคลือบสำหรับการผลิตมะขาม 5 รส อาหารแปรรูป
281 กาแฟสดจรยุทธ์ (Mobile coffee bean) อาหารแปรรูป
282 เครื่องป้อนแผ่นเหล็กอัตโนมัติแบบเอ็นซี เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
283 เครื่องล้างทำความสะอาดเมล็ดงา เทคโนโลยีการเกษตร
284 เครื่องมือทดสอบอะคูสติกอิมิชชั่น เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
285 ระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
286 เครื่องเจียระไน (Regrind) Ball Screw แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
287 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ การแพทย์และเวชกรรม
288 เครื่องผสมน้ำยาสำหรับเครื่องฟอกเลือด(ไตเทียม) การแพทย์และเวชกรรม
289 เครื่องล้างตัวกรองสำหรับการฟอกเลือด (ไตเทียม) การแพทย์และเวชกรรม
290 เตียงพยาบาลป้องกันแผลกดทับด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ การแพทย์และเวชกรรม
291 เครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์ด้วยระบบอัลตราโซนิกส์ร่วมกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า การแพทย์และเวชกรรม
292 เครื่องวัดการกระจายน้ำหนักที่เท้า การแพทย์และเวชกรรม
293 ระบบจ่ายคอนกรีตชนิดแขนพับสำหรับงานก่อสร้าง ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
294 รถดำนาแบบนั่งขับสำหรับต้นกล้าล้างราก ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
295 เครื่องดูดและกรองฝุ่นอุตสาหกรรมแบบไซโคลนสำหรับโรงสีข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
296 กระเช้าเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดจานโรตารี่ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
297 ถังลงเกาะและอนุบาลลูกหอยนางรมจากโรงเพาะฟักแบบน้ำหมุนเวียน ปศุสัตว์/ประมง
298 ชุดอุปกรณ์บำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร ปศุสัตว์/ประมง
299 ชุดดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จากก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ในชุมชน ปศุสัตว์/ประมง
300 อุปกรณ์กกลูกสัตว์น้ำด้วยน้ำร้อนจากกองปุ๋ยหมัก ปศุสัตว์/ประมง
XLS