ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
251 แขนหุ่นยนต์ประเภทสการาสำหรับสายการผลิตอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
252 โรงอบแห้งมะม่วงกวน สินค้าเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีการเกษตร
253 เครื่องแกะเนื้อลำไยอบแห้ง เทคโนโลยีการเกษตร
254 เครื่องผ่าผลหมาก เทคโนโลยีการเกษตร
255 เครื่องเหลาทางมะพร้าว เทคโนโลยีการเกษตร
256 กับดักหนู เทคโนโลยีการเกษตร
257 ระบบเกษตรกรรมความแม่นยำสูง เทคโนโลยีการเกษตร
258 การพัฒนาสร้างเทคโนโลยีระบบเก็บเกี่ยวลำไย เทคโนโลยีการเกษตร
259 เครื่องปั๊มอัดขึ้นรูปในแนวตั้งพร้อมระบบควบคุมและทำงานโดยอัตโนมัติทั้งระบบ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
260 เครื่องตัดผ้าตามแบบควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
261 เครื่องแกะสลักหินและอัญมณีด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคส์ระบบอัตโนมัติ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
262 เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต การแพทย์และเวชกรรม
263 เครื่องฉาบปูนในแนวดิ่ง ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
264 เครื่องต้นแบบชุดเครื่องมือผลิตข้าวฮาง ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
265 เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
266 เครื่องขัดข้าวขาว รุ่น วิสต้า ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
267 ถังเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ ปศุสัตว์/ประมง
268 โรงเรือนปศุสัตว์สำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงหมู ปศุสัตว์/ประมง
269 เครื่องทำน้ำอุ่นอินดักชั่น (Induction shower bath) พลังงานทดแทน
270 เตาปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไดซ์เบดแก๊สซิไฟเออร์ (Fluidized bed Gasifier) พลังงานทดแทน
271 หัวเผาสำหรับแก๊สสังเคราะห์ค่าความร้อนต่ำ พลังงานทดแทน
272 เครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
273 ระบบหุ่นยนต์วิชั่นเพื่อใช้ในงานตรวจสอบฝาสูบรถยนต์ ยานยนต์
274 เรือขุดลอกตะกอน สิ่งแวดล้อม
275 เครื่องกำจัดสารระเหยประกอบอินทรีย์ (VOCs) ที่ระเหยในขั้นตอนการล้างน้ำมันแบบเคลื่อนที่ได้ สิ่งแวดล้อม
276 เครื่องผลิตหนวดดอกไม้จันทน์ หัตถกรรม
277 เครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวาอัตโนมัติสำหรับงานหัตถกรรม หัตถกรรม
278 เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกสำหรับขึ้นรูปฆ้องเล็กด้วยแม่พิมพ์แบบผสม หัตถกรรม
279 เครื่องผสมน้ำยาชำระล้างอเนกประสงค์ หัตถกรรม
280 เครื่องตัดก้อนสบู่ด้วยระบบนิวแมติกส์แบบกึ่งอัตโนมัติ หัตถกรรม
281 เครื่องรีดตัดและเคลือบสำหรับการผลิตมะขาม 5 รส อาหารแปรรูป
282 กาแฟสดจรยุทธ์ (Mobile coffee bean) อาหารแปรรูป
283 เครื่องป้อนแผ่นเหล็กอัตโนมัติแบบเอ็นซี เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
284 เครื่องล้างทำความสะอาดเมล็ดงา เทคโนโลยีการเกษตร
285 เครื่องมือทดสอบอะคูสติกอิมิชชั่น เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
286 ระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
287 เครื่องเจียระไน (Regrind) Ball Screw แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
288 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ การแพทย์และเวชกรรม
289 เครื่องผสมน้ำยาสำหรับเครื่องฟอกเลือด(ไตเทียม) การแพทย์และเวชกรรม
290 เครื่องล้างตัวกรองสำหรับการฟอกเลือด (ไตเทียม) การแพทย์และเวชกรรม
291 เตียงพยาบาลป้องกันแผลกดทับด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ การแพทย์และเวชกรรม
292 เครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์ด้วยระบบอัลตราโซนิกส์ร่วมกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า การแพทย์และเวชกรรม
293 เครื่องวัดการกระจายน้ำหนักที่เท้า การแพทย์และเวชกรรม
294 ระบบจ่ายคอนกรีตชนิดแขนพับสำหรับงานก่อสร้าง ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
295 รถดำนาแบบนั่งขับสำหรับต้นกล้าล้างราก ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
296 เครื่องดูดและกรองฝุ่นอุตสาหกรรมแบบไซโคลนสำหรับโรงสีข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
297 กระเช้าเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดจานโรตารี่ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
298 ถังลงเกาะและอนุบาลลูกหอยนางรมจากโรงเพาะฟักแบบน้ำหมุนเวียน ปศุสัตว์/ประมง
299 ชุดอุปกรณ์บำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร ปศุสัตว์/ประมง
300 ชุดดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จากก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ในชุมชน ปศุสัตว์/ประมง
XLS