ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
251 เรือกำจัดผักตบชวา สิ่งแวดล้อม
252 เครื่องตีเกลียวกึ่งอัตโนมัติชนิด2หัว หัตถกรรม
253 เครื่องขึ้นรูปขนมงาแบบปั้นเม็ดกลม อาหารแปรรูป
254 เครื่องตัดแผ่นโรตีกาปาย อาหารแปรรูป
255 เครื่องสไลด์แผ่นบางวัสดุกึ่งแข็งกึ่งเหลว อาหารแปรรูป
256 เครื่องสกัดน้ำมัลเบอรี่ อาหารแปรรูป
257 เครื่องผลิตสับปะรดผง (Spray drier) อาหารแปรรูป
258 เครื่องปอกเปลือกสับปะรด(VCE60) อาหารแปรรูป
259 เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (VCE60) อาหารแปรรูป
260 เครื่องผ่าปลากะตักสมรรถนะสูง อาหารแปรรูป
261 เครื่องล้างขวด (TPD) อาหารแปรรูป
262 เครื่องกะเทาะกะลาแมคคาเดเมียแบบจานหมุนกะเทาะคู่ (TPD) อาหารแปรรูป
263 เครื่องชุบเกล็ดขนมปัง อาหารแปรรูป
264 รถขายกาแฟสด จรยุทธ อาหารแปรรูป
265 เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม (VCE60) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
266 เครื่องพ่นกาวอัตโนมัติ(TPD 60) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
267 เครื่องคว้านลำไย เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
268 เครื่องบรรจุเม็ดลงแผงแบบStrip เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
269 เครื่องล้างลังพลาสติกอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายได้ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
270 หุ่นยนต์แขนกลเชื่อมโลหะ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
271 ตู้พลังงานแสงอาทิตย์เอนกประสงค์ (VCE60) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
272 เครื่องจักรประกอบและทดสอบอัตโนมัติของหลอดแอลอีดีขนาด T8 (TPD) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
273 กล้องจุลทรรศน์วัดชิ้นงาน (TPD) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
274 เครื่องผลิตกระถางเพาะชำ จากเศษขี้เลื่อยไม้มะม่วง เทคโนโลยีการเกษตร
275 เครื่องขึ้นรูปก้อนสมุนไพร เทคโนโลยีการเกษตร
276 ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
277 เครื่องผ่าและคั้นน้ำมะนาว/ส้ม เทคโนโลยีการเกษตร
278 ชิ้นส่วนขุดดินของเครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
279 เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพแบบกระจายสารหมักตามแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เทคโนโลยีการเกษตร
280 เครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง(VCE60) เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
281 โปรแกรมการทำนายปริมาณน้ำฝนแบบล่วงหน้ามากกว่า 1 เดือน เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล
282 เก้าอี้ทันตกรรมเคลื่อนที่ MD5 การแพทย์และเวชกรรม
283 ตุ้มทิ้งน้ำหนักฟรีแถบติดแถบ ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
284 เครื่องสีข้าว ซีแอลพี ซีอาร์ 80 ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
285 โครงการเครื่องนับจำนวนลูกกุ้งจากบ่ออนุบาลโดยวิธีการประมวลผลภาพ ปศุสัตว์/ประมง
286 เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง พลาสติกและปิโตรเคมี
287 โครงการพัฒนาสร้างแท่นดั้มพ์เคลื่อนที่ขนาดรถกระบะพร้อมสายพานลําเลียงผลปาล์ม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
288 โครงการพัฒนาสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยในการเก็บทะลายปาล์มต้นสูงแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
289 โครงการพัฒนาสร้างรถกวาดและคีบผลปาล์มบนลานเท มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
290 โครงการพัฒนาสร้างอุปกรณ์และระบบวัดปริมาณน้ำมันสำหรับปาล์มน้ำมัน มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
291 โครงการพัฒนาสร้างโครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอคเพื่อการผลิตภายในประเทศ ยานยนต์
292 ชุดหางเรือซีแอลพี แบบเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง ยานยนต์
293 เครื่องจอดรถอัจฉริยะ ยานยนต์และโลจิสติกส์
294 โครงการพัฒนาสร้างระบบเผากำจัดควันเพื่อธุรกิจอาหาร (The support heating unit for smokeless food business) สิ่งแวดล้อม
295 โครงการพัฒนาสร้างเรือดูดเลนแบบพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม
296 โครงการพัฒนาสร้างเรือดูดเลนแบบอเนกประสงค์ สิ่งแวดล้อม
297 เครื่องขึ้นรูปแกนบายศรีอัตโนมัติ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ หัตถกรรม
298 เครื่องอัดผ้ากาว หัตถกรรม
299 เครื่องคั่วธัญพืช อาหารแปรรูป
300 ถนอมอาหารด้วยเครื่องพลาสมาเย็น อาหารแปรรูป
XLSCSV