ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
201 เครื่องแกะสลักหินและอัญมณีด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคส์ระบบอัตโนมัติ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
202 เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต การแพทย์และเวชกรรม
203 เครื่องฉาบปูนในแนวดิ่ง ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
204 เครื่องต้นแบบชุดเครื่องมือผลิตข้าวฮาง ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
205 เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
206 เครื่องขัดข้าวขาว รุ่น วิสต้า ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
207 ถังเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ ปศุสัตว์/ประมง
208 โรงเรือนปศุสัตว์สำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงหมู ปศุสัตว์/ประมง
209 เครื่องทำน้ำอุ่นอินดักชั่น (Induction shower bath) พลังงานทดแทน
210 เตาปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไดซ์เบดแก๊สซิไฟเออร์ (Fluidized bed Gasifier) พลังงานทดแทน
211 หัวเผาสำหรับแก๊สสังเคราะห์ค่าความร้อนต่ำ พลังงานทดแทน
212 เครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
213 ระบบหุ่นยนต์วิชั่นเพื่อใช้ในงานตรวจสอบฝาสูบรถยนต์ ยานยนต์
214 เรือขุดลอกตะกอน สิ่งแวดล้อม
215 เครื่องกำจัดสารระเหยประกอบอินทรีย์ (VOCs) ที่ระเหยในขั้นตอนการล้างน้ำมันแบบเคลื่อนที่ได้ สิ่งแวดล้อม
216 เครื่องผลิตหนวดดอกไม้จันทน์ หัตถกรรม
217 เครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวาอัตโนมัติสำหรับงานหัตถกรรม หัตถกรรม
218 เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกสำหรับขึ้นรูปฆ้องเล็กด้วยแม่พิมพ์แบบผสม หัตถกรรม
219 เครื่องผสมน้ำยาชำระล้างอเนกประสงค์ หัตถกรรม
220 เครื่องตัดก้อนสบู่ด้วยระบบนิวแมติกส์แบบกึ่งอัตโนมัติ หัตถกรรม
221 เครื่องรีดตัดและเคลือบสำหรับการผลิตมะขาม 5 รส อาหารแปรรูป
222 กาแฟสดจรยุทธ์ (Mobile coffee bean) อาหารแปรรูป
223 เครื่องป้อนแผ่นเหล็กอัตโนมัติแบบเอ็นซี เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
224 เครื่องล้างทำความสะอาดเมล็ดงา เทคโนโลยีการเกษตร
225 เครื่องมือทดสอบอะคูสติกอิมิชชั่น เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
226 ระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
227 เครื่องเจียระไน (Regrind) Ball Screw แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
228 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ การแพทย์และเวชกรรม
229 เครื่องผสมน้ำยาสำหรับเครื่องฟอกเลือด(ไตเทียม) การแพทย์และเวชกรรม
230 เครื่องล้างตัวกรองสำหรับการฟอกเลือด (ไตเทียม) การแพทย์และเวชกรรม
231 เตียงพยาบาลป้องกันแผลกดทับด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ การแพทย์และเวชกรรม
232 เครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์ด้วยระบบอัลตราโซนิกส์ร่วมกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า การแพทย์และเวชกรรม
233 เครื่องวัดการกระจายน้ำหนักที่เท้า การแพทย์และเวชกรรม
234 ระบบจ่ายคอนกรีตชนิดแขนพับสำหรับงานก่อสร้าง ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
235 รถดำนาแบบนั่งขับสำหรับต้นกล้าล้างราก ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
236 เครื่องดูดและกรองฝุ่นอุตสาหกรรมแบบไซโคลนสำหรับโรงสีข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
237 กระเช้าเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดจานโรตารี่ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
238 ถังลงเกาะและอนุบาลลูกหอยนางรมจากโรงเพาะฟักแบบน้ำหมุนเวียน ปศุสัตว์/ประมง
239 ชุดอุปกรณ์บำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร ปศุสัตว์/ประมง
240 ชุดดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จากก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ในชุมชน ปศุสัตว์/ประมง
241 อุปกรณ์กกลูกสัตว์น้ำด้วยน้ำร้อนจากกองปุ๋ยหมัก ปศุสัตว์/ประมง
242 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงเหลวได้ทุกชนิด พลังงานทดแทน
243 เครื่องย่อยวัสดุอินทรีย์เป็นผง โดยกรรมวิธี ไอน้ำแรงดันสูง เพื่อผลิตเชื้อเพลิง พลังงานทดแทน
244 หม้อต้มไอน้ำรักษ์ธรรมชาติจากพลังงานเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ พลังงานทดแทน
245 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงกำเนิดไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานทดแทน
246 กังหันลมแบบแนวแกนตั้งเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานทดแทน
247 เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตันต่อชั่วโมง พลังงานทดแทน
248 เครื่องรีไซเคิลน้ำยาล้างคราบไขมัน แบบไอระเหย พลาสติกและปิโตรเคมี
249 เครื่องล้างถังเคมีและถังเชื้อเพลิงด้วยระบบปิด พลาสติกและปิโตรเคมี
250 เครื่องวัดน้ำตาลด้วยเทคนิค Polarization มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
XLS