ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
201 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะพร้าวอัจฉริยะ อาหารแปรรูป
202 ตู้อบกล้วยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความร้อนร่วม อาหารแปรรูป
203 การออกแบบและสร้างเครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบ อาหารแปรรูป
204 เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ อาหารแปรรูป
205 เครื่องสกัดน้ำมันแมคคาเดเมีย อาหารแปรรูป
206 เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดพันธุ์แตงโม อาหารแปรรูป
207 เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
208 เครื่องขัดล้างเมล็ดพันธุ์ Version 2 อาหารแปรรูป
209 เครื่องจักรกลแปรรูปกุ้งพร้อมรับประทานเพื่อการส่งออก อาหารแปรรูป
210 เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง อาหารแปรรูป
211 เครืองทอดสุญญากาศ อาหารแปรรูป
212 เครื่องทำแห้งแก้วมังกรด้วยระบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer‎) อาหารแปรรูป
213 เครื่องผลิตยาหม่องสมุนไพรอัตโนมัติ อื่นๆ
214 เครื่องล้างลูกบอลสำหรับบ้านบอล เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
215 ระบบควบคุมแขนกลและเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยปัญญาประดิษฐ์ 4.0 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
216 การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องรีดครอบข้างแผ่นหลังคาเหล็ก เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
217 เครื่องชั่งและเครื่องบรรจุอัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
218 หุ่นยนต์แขนกล (Abot ioT) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
219 เครื่องบรรจุหีบห่อ แนวตั้ง บรรจุโดยโรบอท 2 แกน เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
220 อุปกรณ์ล้างแผงโซล่าเซล v.2 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
221 การพัฒนาเครื่องคัดแยกหน่อพันธุ์สับปะรดห้วยมุ่นระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
222 เครื่องบดเศษไม้ให้เป็นขี้เลื่อยแบบสองชุดบด เทคโนโลยีการเกษตร
223 เครื่องแยกแป้งสาคูเพื่อการผลิตระดับชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร
224 เครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดเพาะกล้า เทคโนโลยีการเกษตร
225 ต้นแบบโดรนเพื่อการเกษตรแบบกึ่งอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
226 การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดชิ้นงานแผ่นหนังด้วยเลเซอร์ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
227 เครื่องตัดลบคมแผ่นผนังห้องเย็น เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
228 เครื่องล้างถังน้ำดื่มขนาด 20 ลิตร(ต่อยอด) เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
229 การออกแบบและพัฒนาเครื่องสางตีใยสังเคราะห์แบบกึ่งอัตโนมัติ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
230 เครื่องย้อมสีเส้นฝ้าย แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
231 หุ่นยนต์กายภาพบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้ (VCE60) การแพทย์และเวชกรรม
232 เครื่องขึ้นรูปขนมข้าวอัดแผ่น ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
233 เครื่องผลิตน้ำข้าวกล้องด้วย เทคโนโลยีนาโนบับเบิล ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
234 เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
235 เครื่องบดข้าวแบบร่อนคัดแยกขนาดอัตโนมัติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
236 เครื่องโม่แป้งจมูกข้าวขนาดเล็ก ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
237 ไอ-เคี่ยม รถหย่อนกล้าและรถทำนาอเนกประสงค์ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
238 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผลิตข้าวแต๋น (TPD) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
239 เครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก(VCE60) พลาสติกและปิโตรเคมี
240 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติความละเอียดสูงด้วยเรซินเหลว โดยกระบวนการทางแสง (TPD) พลาสติกและปิโตรเคมี
241 สกรูเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน vce60 มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
242 การพัฒนาชุดตรวจปริมาณน้ำมันของปาล์มน้ำมันทะลายในสายการผลิต vce60 มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
243 โครงการแท่นดั๊มเคลื่อนที่สำหรับรถกระบะบรรทุกผลปาล์ม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
244 โครงการรถเก็บผลปาล์มบนลานเท มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
245 รถตัดอ้อยเป็นท่อน ชนิดบรรทุกและขนถ่ายในเครื่องเดียว มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
246 เครื่องขัดมันสำปะหลัง ขนาดการผลิต 6-10 ตัน/ชั่วโมง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
247 เครื่องรีโอมิเตอร์แบบดายเคลื่อนที่สำหรับทดสอบสมบัติการคงรูปของสารประกอบยาง (TPD) ยางและผลิตภัณฑ์
248 ระบบลิฟท์เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับบ้านพักอาศัย(VCE60) ยานยนต์และโลจิสติกส์
249 เครื่องบำบัดน้ำเสีย สิ่งแวดล้อม
250 เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำสำหรับทดแทนการใช้ก๊าซ สิ่งแวดล้อม
XLSCSV