ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
201 เครื่องย่อยวัสดุอินทรีย์เป็นผง โดยกรรมวิธี ไอน้ำแรงดันสูง เพื่อผลิตเชื้อเพลิง พลังงานทดแทน
202 หม้อต้มไอน้ำรักษ์ธรรมชาติจากพลังงานเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ พลังงานทดแทน
203 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงกำเนิดไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานทดแทน
204 กังหันลมแบบแนวแกนตั้งเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานทดแทน
205 เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตันต่อชั่วโมง พลังงานทดแทน
206 เครื่องรีไซเคิลน้ำยาล้างคราบไขมัน แบบไอระเหย พลาสติกและปิโตรเคมี
207 เครื่องล้างถังเคมีและถังเชื้อเพลิงด้วยระบบปิด พลาสติกและปิโตรเคมี
208 เครื่องวัดน้ำตาลด้วยเทคนิค Polarization มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
209 ชุดเฟืองทดรอบจากเทอร์ไบน์กำลังสูงสำหรับชุดสายพานลำเลียงกากอ้อย มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
210 เครื่องเคลือบแผ่นสเตนเลสในสุญญากาศ ยานยนต์
211 เครื่องล้างถังติดรถเก็บขยะหรือติดรถบรรทุก สิ่งแวดล้อม
212 กี่ทอผ้ายกมุกระบบนิวเมติก หัตถกรรม
213 ระบบพีแอลซีสำหรับควบคุมเครื่องตีเหล็กมีดพร้าขนาดชุมชน หัตถกรรม
214 เครื่องตัดกล้วยกวนอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
215 เครื่องปอกฝรั่งแบบแกนขัดผิวแนวนอนเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย อาหารแปรรูป
216 เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวของผล อาหารแปรรูป
217 ระบบวัดปริมาณออกซิเจนในอากาศสำหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป
218 เครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม อาหารแปรรูป
219 เครื่องโรยปุ๋ยคอกบนจอบหมุน เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
220 ระบบหุ่นยนต์วิชั่นเพื่อใช้ในงานหยิบจับวางชิ้นงานและงานตรวจสอบคุณภาพ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
221 เครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานอัติโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
222 ระบบนำร่องอัตโนมัติสำหรับเครื่องเชื่อม เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
223 เครื่องคั้นน้ำส้มและมะนาว เทคโนโลยีการเกษตร
224 เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดมะรุม เทคโนโลยีการเกษตร
225 เครื่องย่อยวิเศษ เทคโนโลยีการเกษตร
226 ชุดเฟืองทดรอบจากเทอร์ไบน์กำลังสูงสำหรับหีบอ้อยในอุตสาหกรรมน้ำตาล เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
227 เครื่อง CNC 5 แกน เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
228 ระบบลำเลียงชิ้นงานสำหรับเครื่อง Forging เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
229 เครื่องเคลือบแผ่นสแตนเลสในสุญญากาศ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
230 เครื่องเย็บลายผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์แบบลอกแบบด้วยแสง แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
231 เครื่องเคลือบยาด้วยน้ำตาลแบบอัตโนมัติ การแพทย์และเวชกรรม
232 ปั้นจั่นแบบ Derrick Crane ขนาด 3.5 ตัน ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
233 เครื่องผสมทรายหล่อแบบต่อเนื่อง ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
234 เครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
235 เครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่งเพื่อใช้ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
236 เครื่องเตรียมดินสำหรับนาดำ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
237 เครื่องหว่านข้าวแห้งพ่วงรถแทรกเตอร์ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
238 เตาอบไม้อัดแผ่นวีเนียร์ ตู้อบ/ตู้แช่
239 เตาเผาไฟฟ้า (Graphite Furnance) ตู้อบ/ตู้แช่
240 เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้พลังงานน้ำ ในการหมุนชุดแผ่นหมุนชีวภาพ ปศุสัตว์/ประมง
241 ชุดหัวเผาอัจฉริยะโดยใช้เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ พลังงานทดแทน
242 เครื่องปรับความถี่กระแสไฟฟ้า (Inverter แบบ Pure-Sine Wave) ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน
243 เครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก (Mini Plastic Injection Machine) พลาสติกและปิโตรเคมี
244 เครื่องบรรจุและปิดผนึกซองคู่พริกป่นและน้ำตาลด้วยฟิล์มพลาสติก พลาสติกและปิโตรเคมี
245 เครื่องจักรเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มและรถขนถ่ายทะลายปาล์ม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
246 ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตมันเส้นคุณภาพสูง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
247 กลไกชุดเก็บเกี่ยวในรถตัดอ้อย มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
248 เครื่องรีไซเคิลน้ำยาหล่อเย็นอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม
249 เครื่องจักรสำหรับเตาเผาศพแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
250 เครื่องขึ้นรูปเกลียวเส้นเชือกจากกระดาษกล้วย หัตถกรรม
XLS