ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
151 เครื่องแกะเนื้อลำไยอบแห้ง เทคโนโลยีการเกษตร
152 เครื่องผ่าผลหมาก เทคโนโลยีการเกษตร
153 เครื่องเหลาทางมะพร้าว เทคโนโลยีการเกษตร
154 กับดักหนู เทคโนโลยีการเกษตร
155 ระบบเกษตรกรรมความแม่นยำสูง เทคโนโลยีการเกษตร
156 การพัฒนาสร้างเทคโนโลยีระบบเก็บเกี่ยวลำไย เทคโนโลยีการเกษตร
157 เครื่องปั๊มอัดขึ้นรูปในแนวตั้งพร้อมระบบควบคุมและทำงานโดยอัตโนมัติทั้งระบบ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
158 เครื่องตัดผ้าตามแบบควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
159 เครื่องแกะสลักหินและอัญมณีด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคส์ระบบอัตโนมัติ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
160 เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต การแพทย์และเวชกรรม
161 เครื่องฉาบปูนในแนวดิ่ง ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
162 เครื่องต้นแบบชุดเครื่องมือผลิตข้าวฮาง ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
163 เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
164 เครื่องขัดข้าวขาว รุ่น วิสต้า ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
165 ถังเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ ปศุสัตว์/ประมง
166 โรงเรือนปศุสัตว์สำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงหมู ปศุสัตว์/ประมง
167 เครื่องทำน้ำอุ่นอินดักชั่น (Induction shower bath) พลังงานทดแทน
168 เตาปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไดซ์เบดแก๊สซิไฟเออร์ (Fluidized bed Gasifier) พลังงานทดแทน
169 หัวเผาสำหรับแก๊สสังเคราะห์ค่าความร้อนต่ำ พลังงานทดแทน
170 เครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
171 ระบบหุ่นยนต์วิชั่นเพื่อใช้ในงานตรวจสอบฝาสูบรถยนต์ ยานยนต์
172 เรือขุดลอกตะกอน สิ่งแวดล้อม
173 เครื่องกำจัดสารระเหยประกอบอินทรีย์ (VOCs) ที่ระเหยในขั้นตอนการล้างน้ำมันแบบเคลื่อนที่ได้ สิ่งแวดล้อม
174 เครื่องผลิตหนวดดอกไม้จันทน์ หัตถกรรม
175 เครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวาอัตโนมัติสำหรับงานหัตถกรรม หัตถกรรม
176 เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกสำหรับขึ้นรูปฆ้องเล็กด้วยแม่พิมพ์แบบผสม หัตถกรรม
177 เครื่องผสมน้ำยาชำระล้างอเนกประสงค์ หัตถกรรม
178 เครื่องตัดก้อนสบู่ด้วยระบบนิวแมติกส์แบบกึ่งอัตโนมัติ หัตถกรรม
179 เครื่องรีดตัดและเคลือบสำหรับการผลิตมะขาม 5 รส อาหารแปรรูป
180 กาแฟสดจรยุทธ์ (Mobile coffee bean) อาหารแปรรูป
181 เครื่องป้อนแผ่นเหล็กอัตโนมัติแบบเอ็นซี เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
182 เครื่องล้างทำความสะอาดเมล็ดงา เทคโนโลยีการเกษตร
183 เครื่องมือทดสอบอะคูสติกอิมิชชั่น เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
184 ระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
185 เครื่องเจียระไน (Regrind) Ball Screw แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
186 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ การแพทย์และเวชกรรม
187 เครื่องผสมน้ำยาสำหรับเครื่องฟอกเลือด(ไตเทียม) การแพทย์และเวชกรรม
188 เครื่องล้างตัวกรองสำหรับการฟอกเลือด (ไตเทียม) การแพทย์และเวชกรรม
189 เตียงพยาบาลป้องกันแผลกดทับด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ การแพทย์และเวชกรรม
190 เครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์ด้วยระบบอัลตราโซนิกส์ร่วมกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า การแพทย์และเวชกรรม
191 เครื่องวัดการกระจายน้ำหนักที่เท้า การแพทย์และเวชกรรม
192 ระบบจ่ายคอนกรีตชนิดแขนพับสำหรับงานก่อสร้าง ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
193 รถดำนาแบบนั่งขับสำหรับต้นกล้าล้างราก ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
194 เครื่องดูดและกรองฝุ่นอุตสาหกรรมแบบไซโคลนสำหรับโรงสีข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
195 กระเช้าเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดจานโรตารี่ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
196 ถังลงเกาะและอนุบาลลูกหอยนางรมจากโรงเพาะฟักแบบน้ำหมุนเวียน ปศุสัตว์/ประมง
197 ชุดอุปกรณ์บำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร ปศุสัตว์/ประมง
198 ชุดดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จากก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ในชุมชน ปศุสัตว์/ประมง
199 อุปกรณ์กกลูกสัตว์น้ำด้วยน้ำร้อนจากกองปุ๋ยหมัก ปศุสัตว์/ประมง
200 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงเหลวได้ทุกชนิด พลังงานทดแทน
XLS