ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
151 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อการเคลื่อนย้ายและประกอบชิ้นงาน เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
152 เครื่องฟอกย้อมเส้นไหม แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
153 เตียงพยาบาลพักฟื้นผู้ป่วย การแพทย์และเวชกรรม
154 อาคารที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคันชนิดขนย้ายและประกอบด้วยหน่วยแยก ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
155 เครื่องบรรจุข้าวสารระบบอัตโนมัติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
156 เครื่องสีข้าวกล้องสดระดับครัวเรือน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
157 เครื่องหย่อนกล้าข้าวนาโยนแบบประณีต ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
158 CRB MPI(Crumble Roller Blade Multipurpose Implement) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
159 เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็ก ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
160 โรงสีข้าวแบบครบวงจร ขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
161 เครื่องสีข้าวรุ่น NANO 3 ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
162 เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดแบบดรัมหมุน ตู้อบ/ตู้แช่
163 ตู้อบแห้งชนิดปั๊มความร้อน ตู้อบ/ตู้แช่
164 เครื่องแล่เนื้อปลา ปศุสัตว์/ประมง
165 รถจ่ายอาหารสำหรับพ่อ-แม่พันธุ์สุกร ปศุสัตว์/ประมง
166 ระบบควบคุมการจ่ายน้ำดื่มสำหรับไก่เนื้อ ปศุสัตว์/ประมง
167 เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับไก่พันธุ์และไก่เนื้อ ปศุสัตว์/ประมง
168 เครื่องบดและอัดเม็ดเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่  พลังงานทดแทน
169 เครื่องผลิตไฮโดรเจนและหัวเผาที่ใช้กับพลังงานไฮโดรเจน เพื่อทดแทน แก๊สธรรมชาติ พลังงานทดแทน
170 ซุ้มพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน
171 เครื่องม้วนก้อนเก็บใบอ้อย  มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
172 เครื่องอัดขึ้นรูปลูกกลิ้งยาง ยางและผลิตภัณฑ์
173 เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง ยางและผลิตภัณฑ์
174 เครื่องตัดยางเพื่อทำเม็ดยางสำหรับสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ ยางและผลิตภัณฑ์
175 เครื่องแยกตะกอน สิ่งแวดล้อม
176 เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำพลังแสงอาทิตย์แบบไมโครบับเบิล สิ่งแวดล้อม
177 เครื่องอบปลาแดดเดียว อาหารแปรรูป
178 เครื่องอัดสุกข้าวเกรียบ อาหารแปรรูป
179 เครื่องอัดก้อนผงปรุงรสแบบต่อเนื่อง อาหารแปรรูป
180 เครื่องจักรกลแปรรูปเมล็ดกาแฟขนาดครัวเรือน อาหารแปรรูป
181 โรงเรือนตากหนังหมูไฮบริดจ์ อาหารแปรรูป
182 เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู อาหารแปรรูป
183 เครื่องขึ้นรูปขนมปั้นสิบ  อาหารแปรรูป
184 เครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด อาหารแปรรูป
185 เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ขนาดใหญ่สามมิติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
186 เครื่องนับฝาพลาสติกอัตโนมัติแบบไหลตก เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
187 เครื่องกัดรวมศูนย์ 5 แกนขนาดเล็ก เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
188 หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุประจำบ้าน รุ่น ดินสอ 4.0 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
189 เครื่องตีเปลือกแยกใยแยกขุยมะพร้าว เทคโนโลยีการเกษตร
190 เครื่องดรัมชิพเปอร์ Drumchipper เทคโนโลยีการเกษตร
191 เครื่องปอกกระเทียม เทคโนโลยีการเกษตร
192 เครื่องมือควั่นกิ่งไม้เพื่อตอนกิ่ง เทคโนโลยีการเกษตร
193 กังหันไอน้ำชนิด Back Pressure เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการผลิตไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 1000 kW เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
194 เครื่องทดสอบฟังก์ชันการทำงานของชิ้นส่วนสมารืทโฟน เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล
195 กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับคนพิการ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
196 เครื่องไฟส่องรักษาเด็กตัวเหลือง 360 องศา ชนิดหลอด แอลอีดี การแพทย์และเวชกรรม
197 ระบบลิฟต์โดยสารสำหรับงานก่อสร้าง ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
198 เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกระบบอัตโนมัติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
199 ระบบชี้วัดการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่ ปศุสัตว์/ประมง
200 เครื่องจ่ายวัคซีน ปศุสัตว์/ประมง
XLS