ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
101 หุ่นยนต์บริการใส่ปุ๋ยและบังคับดอกสำหรับไร่สับปะรด RID63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
102 เครื่องขึ้นรูปเตาดินเผาประสิทธิภาพสูงระบบกึ่งอัตโนมัติ RID63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
103 ชุดควบคุมหุ่นยนต์ที่รองรับระบบปฎิบัติการหุ่นยนต์อัจฉริยะ AUS 63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
104 หุ่นยนต์สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับพื้นที่ควบคุมพิเศษภายในโรงพยาบาล “STACK” AUS 63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
105 พัฒนาระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ AUS 63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
106 เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติด้วยเม็ดพลาสติกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม AUS 63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
107 เครื่องจักรกลซีเอ็นซีขนาดเล็กสำหรับ SMEs ขนาดย่อม AUS 63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
108 ระบบหุ่นยนต์มือจับชิ้นงานอัจฉริยะแบบอ่อนนุ่มสำหรับแล็บทางการแพทย์ AUS 63 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
109 ระบบหุ่นยนต์ ตัด เจียร เชื่อม อัตโนมัติด้วยภาพสามมิติและระบบควบคุมแรง เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
110 เครื่องเป่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกความเร็วสูง พร้อมชุดติดฉลากสินค้าในแม่พิมพ์ 2 ด้าน และชุดทดสอบการรั่วของขวด เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
111 หุ่นยนต์คานเลื่อน เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
112 เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ VCE63 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
113 ระบบควบคุมบรรยากาศเพื่อรักษาคุณภาพข้าวและกำจัดมอดสำหรับไซโลเก็บข้าว ควบคุมด้วยระบบ IoT (Internet of Thing) VCE63 เทคโนโลยีการเกษตร
114 โรงเรือนเลี้ยงไหมประสิทธิภาพสูงที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ RID63 เทคโนโลยีการเกษตร
115 SS350 เครื่องเกี่ยวนวดข้าวและข้าวโพด เทคโนโลยีการเกษตร
116 เครื่องเจาะและกัดร่องฝามะพร้าว เทคโนโลยีการเกษตร
117 เครื่องระเหยเข้มข้นชนิดฟิล์มบาง รุ่น VPF-10/40 HT/CT เทคโนโลยีการเกษตร
118 หุ่นยนต์เอไอ VCE63 เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
119 เครื่องขอดเกล็ดปลาแป๊ะกัง RID63 เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
120 เครื่องบรรจุน้ำจิ้มเอนกประสงค์แบบ 2 หัวจ่าย RID63 เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
121 เครื่องบรรจุเครื่องแกงแบบถุงกึ่งอัตโนมัติ RID63 เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
122 SoftPRO ERP 4.0 เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
123 แพลตฟอร์มระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยี IoT เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล
124 เครื่องอัดรีดกระเบื้องหลังคา ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
125 ตู้อบแผงกระบะรองไข่ไก่ใช้พลังงานความร้อนจากเตาแก๊สอินฟราเรด ตู้อบ/ตู้แช่
126 เครื่องปรับสภาพวัสดุรองพื้นในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ ปศุสัตว์/ประมง
127 ระบบชั่งวัว พ่อแม่พันธ์ ปศุสัตว์/ประมง
128 ธนาคารปูม้าชุมชนควบคุมด้วยระบบ IoT ปศุสัตว์/ประมง
129 เครื่องจ่ายวัคซีนสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ ปศุสัตว์/ประมง
130 เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากน้ำ พลังงานทดแทน
131 เครื่องล้างทะลายปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพระบบรีไซเคิลน้ำ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
132 เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต์เพื่อทำกระถางปลูกต้นไม้ ยางและผลิตภัณฑ์
133 เครื่องทำความสะอาดห้องเผาไหม้ภายในรถยนต์ด้วยเครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำ และระบบการบริการ "ไฮโดรคลีนนิ่ง" ยานยนต์
134 อุปกรณ์ขัดดรัมเบรค ยานยนต์
135 รถสามล้อไฟฟ้า (ตุ๊ก ตุ๊ก) ยานยนต์และโลจิสติกส์
136 เครื่องกลเติมอากาศแบบกังหันน้ำ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สิ่งแวดล้อม
137 เครื่องขึ้นรูปปูนซีเมนต์เหลวสำหรับงานก่อสร้างอัตโนมัติ (ต่อยอด) หัตถกรรม
138 เครื่องขึ้นรูปอาหารจากของแหลว เพื่อสร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่ม อัตโนมัติ (ต่อยอด) อาหารแปรรูป
139 เตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะ อาหารแปรรูป
140 เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ อาหารแปรรูป
141 เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวาง อาหารแปรรูป
142 เครื่องแยกเนื้อตาลโตนดสุกเพื่อการผลิตระดับชุมชน อาหารแปรรูป
143 เครื่องทอดแผ่นข้าวตังแบบสายพานเพื่อลดการห่อตัว อาหารแปรรูป
144 เครื่องผลิตหม่อนหยี อาหารแปรรูป
145 เครื่องทุบหมู สำหรับผลิตภัณฑ์หมูทุบ แบบกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
146 เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดพันธุ์และน้ำแตงโมเพื่อสุขภาพ อาหารแปรรูป
147 เครื่องผลิตกล้วยบดอัดแท่งแบบกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
148 เครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืชผักและผลไม้แบบหัวบีบ 1 หัว อาหารแปรรูป
149 เครื่องปรุงผสมน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้บรรจุขวดพร้อมดื่มขนาดเล็กแบบกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
150 เครื่องร่อนเกล็ดน้ำตาลอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ว อาหารแปรรูป
XLSCSV