ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
101 โปรแกรมการทำนายปริมาณน้ำฝนแบบล่วงหน้ามากกว่า 1 เดือน เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล
102 เก้าอี้ทันตกรรมเคลื่อนที่ MD5 การแพทย์และเวชกรรม
103 ตุ้มทิ้งน้ำหนักฟรีแถบติดแถบ ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
104 เครื่องสีข้าว ซีแอลพี ซีอาร์ 80 ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
105 โครงการเครื่องนับจำนวนลูกกุ้งจากบ่ออนุบาลโดยวิธีการประมวลผลภาพ ปศุสัตว์/ประมง
106 เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง พลาสติกและปิโตรเคมี
107 โครงการพัฒนาสร้างแท่นดั้มพ์เคลื่อนที่ขนาดรถกระบะพร้อมสายพานลําเลียงผลปาล์ม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
108 โครงการพัฒนาสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยในการเก็บทะลายปาล์มต้นสูงแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
109 โครงการพัฒนาสร้างรถกวาดและคีบผลปาล์มบนลานเท มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
110 โครงการพัฒนาสร้างอุปกรณ์และระบบวัดปริมาณน้ำมันสำหรับปาล์มน้ำมัน มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
111 โครงการพัฒนาสร้างโครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอคเพื่อการผลิตภายในประเทศ ยานยนต์
112 ชุดหางเรือซีแอลพี แบบเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง ยานยนต์
113 เครื่องจอดรถอัจฉริยะ ยานยนต์และโลจิสติกส์
114 โครงการพัฒนาสร้างระบบเผากำจัดควันเพื่อธุรกิจอาหาร (The support heating unit for smokeless food business) สิ่งแวดล้อม
115 โครงการพัฒนาสร้างเรือดูดเลนแบบพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม
116 โครงการพัฒนาสร้างเรือดูดเลนแบบอเนกประสงค์ สิ่งแวดล้อม
117 เครื่องขึ้นรูปแกนบายศรีอัตโนมัติ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ หัตถกรรม
118 เครื่องอัดผ้ากาว หัตถกรรม
119 เครื่องคั่วธัญพืช อาหารแปรรูป
120 ถนอมอาหารด้วยเครื่องพลาสมาเย็น อาหารแปรรูป
121 เครื่องบรรจุภัณฑ์และรูปร่างผลิตภัณฑ์แหนมปลาส้ม อาหารแปรรูป
122 เครื่องทอดแบบน้ำมันลอยอยู่บนน้ำ อาหารแปรรูป
123 เครื่องกวนสับปะรดชนิดแกนหมุนแนวดิ่ง อาหารแปรรูป
124 เครื่องขึ้นรูปถั่วเน่าแผ่น อาหารแปรรูป
125 เครื่องคั่วพริก อาหารแปรรูป
126 เครื่องทอดน้ำมันลอยอยู่บนน้ำแบบอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
127 เครื่องตรวจสอบคุณภาพรอยต่อกระป๋องความเที่ยงตรงสูง อาหารแปรรูป
128 การพัฒนาสร้างเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวานสด อาหารแปรรูป
129 เครื่องบั้งและยืดกุ้งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
130 หุ่นยนต์ขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
131 เครื่องบัดกรีอัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
132 เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการสังเคราะห์ผงโพลิเมอร์ด้วยเลเซอร์ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
133 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปและอบขนมแบบต่อเนื่อง เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
134 โครงการพัฒนาสร้างระบบล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
135 โครงการเครื่องคัดแยกมะขามปนเปื้อนอัตโนมัติด้วยระบบรังสียูวีและการวิเคราะห์ภาพ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
136 ต้นแบบแขนหุ่นยนต์ collaborative robot เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
137 เครื่องพาเชื่อมอัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
138 เครื่องบรรจุน้ำแข็งหลอด เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
139 โครงการพัฒนาสร้างระบบการทำความเย็นแบบดูดซับความร้อนที่ทำงานด้วยแหล่งพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ำ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
140 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรสำหรับการผลิต PCBA ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
141 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องเจาะด้วยคลื่นไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
142 อุปกรณ์สอยผลไม้อเนกประสงค์ เทคโนโลยีการเกษตร
143 รถเข็นอเนกประสงค์สำหรับเกษตรกรไร่สับปะรด เทคโนโลยีการเกษตร
144 เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอย-ต้นแบบระบบบำบัดชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับโรงงาน เทคโนโลยีการเกษตร
145 มีดกรีดลำต้นยางพาราแบบเลื่อนใบมีดกรีดลำต้นได้ เทคโนโลยีการเกษตร
146 หุ่นยนต์หยอดข้าวอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
147 เครื่องกำจัดหญ้าในร่องนาดำ เทคโนโลยีการเกษตร
148 เครื่องสับคลุกใบอ้อย พาวเวอร์แฮร์โร่แบบ2แถวแยกอิสระ(ใบมีดแนวตั้ง) เทคโนโลยีการเกษตร
149 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบต้นทุนต่ำ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
150 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนนาฬิกา เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
XLS