ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
101 โรงสีข้าวแบบครบวงจร ขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
102 เครื่องสีข้าวรุ่น NANO 3 ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
103 เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดแบบดรัมหมุน ตู้อบ/ตู้แช่
104 ตู้อบแห้งชนิดปั๊มความร้อน ตู้อบ/ตู้แช่
105 เครื่องแล่เนื้อปลา ปศุสัตว์/ประมง
106 รถจ่ายอาหารสำหรับพ่อ-แม่พันธุ์สุกร ปศุสัตว์/ประมง
107 ระบบควบคุมการจ่ายน้ำดื่มสำหรับไก่เนื้อ ปศุสัตว์/ประมง
108 เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับไก่พันธุ์และไก่เนื้อ ปศุสัตว์/ประมง
109 เครื่องบดและอัดเม็ดเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่  พลังงานทดแทน
110 เครื่องผลิตไฮโดรเจนและหัวเผาที่ใช้กับพลังงานไฮโดรเจน เพื่อทดแทน แก๊สธรรมชาติ พลังงานทดแทน
111 ซุ้มพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน
112 เครื่องม้วนก้อนเก็บใบอ้อย  มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
113 เครื่องอัดขึ้นรูปลูกกลิ้งยาง ยางและผลิตภัณฑ์
114 เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง ยางและผลิตภัณฑ์
115 เครื่องตัดยางเพื่อทำเม็ดยางสำหรับสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ ยางและผลิตภัณฑ์
116 เครื่องแยกตะกอน สิ่งแวดล้อม
117 เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำพลังแสงอาทิตย์แบบไมโครบับเบิล สิ่งแวดล้อม
118 เครื่องอบปลาแดดเดียว อาหารแปรรูป
119 เครื่องอัดสุกข้าวเกรียบ อาหารแปรรูป
120 เครื่องอัดก้อนผงปรุงรสแบบต่อเนื่อง อาหารแปรรูป
121 เครื่องจักรกลแปรรูปเมล็ดกาแฟขนาดครัวเรือน อาหารแปรรูป
122 โรงเรือนตากหนังหมูไฮบริดจ์ อาหารแปรรูป
123 เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู อาหารแปรรูป
124 เครื่องขึ้นรูปขนมปั้นสิบ  อาหารแปรรูป
125 เครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด อาหารแปรรูป
126 เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ขนาดใหญ่สามมิติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
127 เครื่องนับฝาพลาสติกอัตโนมัติแบบไหลตก เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
128 เครื่องกัดรวมศูนย์ 5 แกนขนาดเล็ก เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
129 หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุประจำบ้าน รุ่น ดินสอ 4.0 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
130 เครื่องตีเปลือกแยกใยแยกขุยมะพร้าว เทคโนโลยีการเกษตร
131 เครื่องดรัมชิพเปอร์ Drumchipper เทคโนโลยีการเกษตร
132 เครื่องปอกกระเทียม เทคโนโลยีการเกษตร
133 เครื่องมือควั่นกิ่งไม้เพื่อตอนกิ่ง เทคโนโลยีการเกษตร
134 กังหันไอน้ำชนิด Back Pressure เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการผลิตไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 1000 kW เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
135 เครื่องทดสอบฟังก์ชันการทำงานของชิ้นส่วนสมารืทโฟน เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล
136 กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับคนพิการ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
137 เครื่องไฟส่องรักษาเด็กตัวเหลือง 360 องศา ชนิดหลอด แอลอีดี การแพทย์และเวชกรรม
138 ระบบลิฟต์โดยสารสำหรับงานก่อสร้าง ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
139 เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกระบบอัตโนมัติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
140 ระบบชี้วัดการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่ ปศุสัตว์/ประมง
141 เครื่องจ่ายวัคซีน ปศุสัตว์/ประมง
142 ระบบโอโซนสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่นและปลอดเชื้อ ปศุสัตว์/ประมง
143 โรงเรือนอีแว็ปหลังคาเย็นและระบบน้ำคูลลิ่งแพ็คปลอดตะกรัน ปศุสัตว์/ประมง
144 กังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์ พลังงานทดแทน
145 ระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานจากความร้อนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก พลังงานทดแทน
146 เครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่ ยางและผลิตภัณฑ์
147 ระบบหุ่นยนต์พ่นสีอัตโนมัติ ยานยนต์
148 เครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ สิ่งแวดล้อม
149 เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ สิ่งแวดล้อม
150 เครื่องล้างถังอัตโนมัติ สิ่งแวดล้อม
XLS