ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
851 เครื่องคัดขนาดและคว้านเมล็ดลำไย (เชิงรุก) เทคโนโลยีการเกษตร
852 เครื่องปลูกสับปะรด (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
853 เครื่องมือวัดอัตราการใช้น้ำของพืชแบบประหยัด เทคโนโลยีการเกษตร
854 เครื่องควบคุมการให้น้ำและผสมปุ๋ยให้ เหมาะสมกับพืช (เชิงรุก) เทคโนโลยีการเกษตร
855 ระบบทดสอบระบายอากาศเพื่อชลอความเสียหายของข้าวเปลือกชื้น (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
856 เครื่องเก็บเกี่ยวและนวดข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
857 เครื่องสับพืชอาหารสัตว์แห้งและสดเอนกประสงค์สำหรับปศุสัตว์ (เฟส2) ปศุสัตว์/ประมง
858 เครื่องทำหญ้าหมักแบบสูญญากาศ ปศุสัตว์/ประมง
859 เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย (เฟส1) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
860 เตาขจัดขยะเทอร์โมพลาสติกแบบเหนี่ยวนำไร้มลพิษ สิ่งแวดล้อม
861 เครื่องปอกเปลือกและคัดขนาดข้าวโพดฝักอ่อนแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
862 เครื่องกระเทาะเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงแบบถังหมุนในแนวตั้ง เทคโนโลยีการเกษตร
863 เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดสำหรับติดรถไถนาเดินตาม และสำหรับติดรถแทรเตอร์ 4 ล้อ ในเชิงการค้า เทคโนโลยีการเกษตร
864 เครื่องพรวนจอบหมุนสำหรับรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
865 กล่องบรรจุผลิตผลเกษตรแบบควบคุมอุณหภูมิ เทคโนโลยีการเกษตร
866 เครื่องจักรสำหรับขบวนการกรีด คัดและลวกข้าวโพดฝักอ่อน เทคโนโลยีการเกษตร
867 เครื่องให้น้ำแบบประหยัดสำหรับเกษตรกร เทคโนโลยีการเกษตร
868 โรงงานขนาดย่อมสำหรับอุตสาหกรรมการแปรสภาพเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
869 เครื่องทดสอบระบายอากาศเพื่อชลอความเสียหายของข้าวเปลือกชื้น (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
870 เครื่องสับพืชอาหารสัตว์แห้งและสดเอนกประสงค์สำหรับปศุสัตว์ (เฟส1) ปศุสัตว์/ประมง
871 เครื่องตัด และย่อยต้นมันสำปะหลังสำหรับเกษตรกร ภาคอีสาน มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
872 เครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืชแบบหมอกควันเอนกประสงค์ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
873 เครื่องมือแปรรูปพริกไทยขาว (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
874 เครื่องจักรต้นแบบล้างสตรอเบอรี่ (เฟส3) เทคโนโลยีการเกษตร
875 ระบบสารสนเทศข้อมูลเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (เฟส3) เทคโนโลยีการเกษตร
876 เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดติดรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
877 เครื่องปลูกเอนกประสงค์ติดท้ายรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
878 เรือนปลูกพืชพลาสติกเพื่อการผลิตผักและไม้ดอกที่สำคัญบางชนิดสำหรับเกษตรกรภาคอีสาน เทคโนโลยีการเกษตร
879 เตาหลอมทองเหลือง-ทองสัมฤทธิ์ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
880 เทคโนโลยีกำจัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็ก และกลาง (เฟส2) ปศุสัตว์/ประมง
881 เครื่องล้างและปอกเปลือกมันฝรั่ง (เฟส2) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
882 เครื่องขุดมันสำปะหลัง (เฟส2) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
883 เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง (เฟส3) เทคโนโลยีการเกษตร
884 เครื่องจักรต้นแบบล้างสตรอเบอรี่ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
885 เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
886 รถแทคเตอร์ 4 ล้อ ขนาดเล็ก (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
887 ระบบสารสนเทศข้อมูลเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
888 ระบบชลประทานแบบไมโคร (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
889 เครื่องมือเตรียมดิน และเครื่องหยอดเมล็ดถั่วเหลืองใช้กับรถแทรกเตอร์นั่งขับขนาดเล็ก (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
890 เครื่องนวดถั่วเหลืองเพื่อใช้สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
891 เครื่องเกี่ยวนวดข้าว (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
892 เครื่องอัดฟ่อนหญ้าฟาง (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
893 การอบแห้งและการเก็บรักษาข้าวเปลือก (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
894 เครื่องนวดข้าวและถั่วเหลืองขนาดเล็ก (แบบมือถือ) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
895 เครื่องอัดฟางฟ่อน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
896 เครื่องหว่านอาหารเม็ดในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเชิงการค้า (เฟส2) ปศุสัตว์/ประมง
897 เทคโนโลยีการกำจัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็กและกลาง (เฟส1) ปศุสัตว์/ประมง
898 เครื่องสาวไหมแบบประหยัดเพื่อใช้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม ปศุสัตว์/ประมง
899 เครื่องล้างและปอกเปลือกมันฝรั่ง (เฟส1) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
900 เครื่องขุดมันสำปะหลัง (เฟส1) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
XLSCSV