ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
801 เครื่องกับดักหนูชนิดขวดถอดเปลี่ยนได้ อื่นๆ
802 เครื่องเกี่ยวปลิดใบสับปะรด (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
803 วาล์วไฟฟ้า 3 WC เทคโนโลยีการเกษตร
804 เครื่องปอกทุเรียนกึ่งอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
805 ระบบการให้น้ำพืชแบบซึมซาบผ่านวัสดุพรุน เทคโนโลยีการเกษตร
806 เครื่องหั่นย่อยและบดซากพืช เทคโนโลยีการเกษตร
807 รถตัดหญ้าแบบนั่งขับเดินหน้าและถอยหลังได้ แบบเครื่องยนต์เดียว เทคโนโลยีการเกษตร
808 เครื่องลอกเปลือกสา เทคโนโลยีการเกษตร
809 รถกระเช้าเก็บเกี่ยวผลไม้ แบบ 3 ล้อ เทคโนโลยีการเกษตร
810 เครื่องปอกแห้ว เทคโนโลยีการเกษตร
811 เครื่องสับฟางสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตในประเทศ (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
812 ตู้ฟักไข่แบบใช้ความร้อนจากปุ๋ยหมัก ปศุสัตว์/ประมง
813 เครื่องมือผลิตอาหารหยาบสำหรับโคนมและวิจัยหาสูตรอาหารที่เหมาะสม ปศุสัตว์/ประมง
814 เครื่องอบแห้งมูลสัตว์ระบบไฟ้าร่วมกับแสงอาทิตย์ ปศุสัตว์/ประมง
815 เครื่องขุดมันฝรั่ง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
816 เครื่องตัดกิ่งปาล์มน้ำมัน มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
817 เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ ยางและผลิตภัณฑ์
818 เครื่องแป้นหมุนไฟฟ้า สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ ในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประยุกต์จากวัสดุราคาถูกในท้องถิ่น หัตถกรรม
819 เครื่องเกี่ยวปลิดใบสับปะรด (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
820 ชุดเฟืองสำหรับรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
821 เครื่องกำจัดวัชพืช พร้อมใส่ปุ๋ยต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ สำหรับพืชไร่ เทคโนโลยีการเกษตร
822 เครื่องผสมปุ๋ยเคมีควบคุมด้วยระบบ PLC เทคโนโลยีการเกษตร
823 เครื่องมือเตรียมดินแบบสั่นสะเทือนขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร
824 เครื่องเก็บนวดข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
825 เครื่องสับฟางสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตในประเทศ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
826 การตากแห้งลูกหยีโดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ (เฟส2) ตู้อบ/ตู้แช่
827 เครื่องอบแห้งแบบถังกวนใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง (เฟส2) ตู้อบ/ตู้แช่
828 การอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติขนาดอุตสาหกรรม (เฟส2) ตู้อบ/ตู้แช่
829 ตู้อบถุงห่อผลไม้ด้วยควันสมุนไพรที่มีฤทธิ์กำจัดแมลง ตู้อบ/ตู้แช่
830 เตาอุณหภูมิสูงแบบเหนี่ยวนำด้วยความถี่สูงสำหรับใช้ในการเผาพลอย ตู้อบ/ตู้แช่
831 เครื่องเฉือนมันฝรั่งแผ่น (เฟส2) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
832 เครื่องแป้นหมุนไฟฟ้าสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ ในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประยุกต์จากวัสดุราคาถูกในท้องถิ่น หัตถกรรม
833 เครื่องปลูกสับปะรด (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
834 เครื่องมือวัดการใช้น้ำของพืชอ้างอิงแบบประหยัด เทคโนโลยีการเกษตร
835 เครื่องควบคุมการให้น้ำและผสมปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช เทคโนโลยีการเกษตร
836 เครื่องเกี่ยวและนวดข้าว (เชิงรุก) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
837 เครื่องเก็บนวดข้าว (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
838 ถังอบเมล็ดพันธุ์พืช ตู้อบ/ตู้แช่
839 การตากแห้งลูกหยี โดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ (เฟส1) ตู้อบ/ตู้แช่
840 เครื่องอบแห้งแบบถังกวนใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง (เฟส1) ตู้อบ/ตู้แช่
841 การอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติ (เฟส1) ตู้อบ/ตู้แช่
842 เครื่องทำหญ้าหมักสุญอากาศแบบเคลื่อนที่ได้ ปศุสัตว์/ประมง
843 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย (เฟส2) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
844 เครื่องเฉือนมันฝรั่งแผ่น (เฟส1) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
845 โรงงานขนาดย่อมสำหรับอุตสาหกรรมการแปรสภาพเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
846 เครื่องมือใช้สอบเทียบตัวตรวจวัดการเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าสำหรับงานวัดค่าศักย์ของน้ำในดิน เทคโนโลยีการเกษตร
847 เครื่องจักรแยกเศษใยลินิน เทคโนโลยีการเกษตร
848 อุปกรณ์รดน้ำสปริงเกอร์ชนิดเคลื่อนที่ได้ขณะรดน้ำ เทคโนโลยีการเกษตร
849 เครื่องขึ้นรูปและหั่นชิ้นหัวแครอท เทคโนโลยีการเกษตร
850 เครื่องคัดแยกหน่อสับปะรด (เชิงรุก) เทคโนโลยีการเกษตร
XLSCSV