ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
751 เครื่องปอกเปลือกหมาก เทคโนโลยีการเกษตร
752 อุปกรณ์ปลูกพืชแบบ Aeroponics สำหรับการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน เทคโนโลยีการเกษตร
753 ชุดเครื่องมือแกะกลีบกระเทียม เทคโนโลยีการเกษตร
754 เครื่องหยอดถั่วเหลืองติดรถไถเดินตามชนิดไม่เตรียมดินแบบกระทุ้ง เทคโนโลยีการเกษตร
755 เครื่องผ่ามะพร้าวอ่อน เทคโนโลยีการเกษตร
756 เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร
757 เครื่องจับแมลงวันทองแบบลูกกลิ้ง เทคโนโลยีการเกษตร
758 เครื่องมือขึ้นรูปท่อปลูกและอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโพรนิกส์ เทคโนโลยีการเกษตร
759 เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดเลื่อยชัก เทคโนโลยีการเกษตร
760 เครื่องสไลด์ 2004 เทคโนโลยีการเกษตร
761 กรรไกรยาวตัดเก็บผลไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
762 เครื่องจักรกลสำหรับการหยอดข้าวนาน้ำตม จำนวน 12 แถว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
763 ระบบประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน (เฟส2) ตู้อบ/ตู้แช่
764 เครื่องหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติ ปศุสัตว์/ประมง
765 เครื่องตัดแต่งกิ่งปาล์มน้ำมัน มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
766 เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส อาหารแปรรูป
767 ระบบลดอุณหภูมิแบบเทอร์โมไซฟอนสำหรับแปลงเพาะปลูกไม้ดอก (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
768 เครื่องปอกเปลือกมะละกอและฝานเส้นแบบกึ่งอัตโนมัติชนิดไม่จำกัด รูปทรงของมะละกอ เทคโนโลยีการเกษตร
769 เครื่องคั้นกะทิแนวดิ่ง เทคโนโลยีการเกษตร
770 เครื่องมือยกไม้ยูคาลิปตัสที่เหมาะสมกับขนาดและสภาพของไม้ในประเทศไทย เทคโนโลยีการเกษตร
771 การสกัดวู้ดเวเนการ์จากกิ่งไม้ผลที่ได้จากการตัดแต่งกิ่ง เทคโนโลยีการเกษตร
772 เครื่องมือห่อผลไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
773 เครื่องพ่นหมอกไฮเทค เทคโนโลยีการเกษตร
774 เครื่องสีกาแฟแบบ วก. - 01 เทคโนโลยีการเกษตร
775 ปฏิพงษ์ 2002 (รถไถพรวนเอนกประสงค์) เทคโนโลยีการเกษตร
776 เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย “สุพรรณบุรี 1” เทคโนโลยีการเกษตร
777 เครื่องนวดคอรวงข้าวแบบป้อนอัตโนมัติ (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
778 เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกขนาดเล็กสำหรับใช้งานในนาข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
779 ระบบประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน (เฟส1) ตู้อบ/ตู้แช่
780 เตาอบไม้แสงอาทิตย์ขนาด 500 ลูกบาศก์ฟุต ตู้อบ/ตู้แช่
781 แบบจำลองระบบเพาะฟักไข่ ปลาดุกแบบประหยัด ปศุสัตว์/ประมง
782 เครื่องจักรกลแปรรูปหัวมันสำปะหลังเพื่อการผลิตแป้งมันสำปะหลัง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
783 เครื่องกำจัดวัชพืชท้องน้ำในคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เขื่อนปัตตานี จังหวัดปัตตานี สิ่งแวดล้อม
784 เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร
785 ระบบลดอุณหภูมิแบบเทอร์โมไซฟอนสำหรับแปลง เพาะปลูกไม้ดอก (เฟส 1) เทคโนโลยีการเกษตร
786 ถังสกัดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร โดยใช้ความร้อนจากปุ๋ยหมัก เทคโนโลยีการเกษตร
787 เครื่องมือปลูกต้นกล้วยไม้ คืนป่า เทคโนโลยีการเกษตร
788 โรงเรือนผลิตกิ่งพันธุ์ส้มปลอดโรค เทคโนโลยีการเกษตร
789 เครื่องปลูกกระเทียมติดต้น กำลังขนาด 5 แรงม้า เทคโนโลยีการเกษตร
790 รถตัดหญ้าขับเคลื่อนตัวเอง เทคโนโลยีการเกษตร
791 เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
792 เครื่องระบายความร้อนในกองข้าวเปลือกชื้นโดยใช้ท่อความร้อน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
793 เครื่องนวดคอรวงข้าวแบบป้อนอัตโนมัติ (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
794 ชุดดักฝุ่นสำหรับพัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
795 เครื่องขุดมันฝรั่ง (เฟส2) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
796 เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ (เฟส2) ยางและผลิตภัณฑ์
797 เครื่องมือการผลิตกระดาษด้วยมือในเชิงการค้า หัตถกรรม
798 เครื่องลอกเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว หัตถกรรม
799 เครื่องผสมนวดดินแบบต่อเนื่องสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ หัตถกรรม
800 เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศโดยวิธีแช่แข็ง อาหารแปรรูป
XLSCSV