ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
701 เครื่องจักกก แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
702 เครื่องหยอดข้าวและเครื่องหว่านข้าวพ่วงรถไถเดินตาม ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
703 เตาอบลำไยประสิทธิภาพสูง โดยใช้เทคนิคการลดความชื้นของอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ ตู้อบ/ตู้แช่
704 เครื่องขอดเกล็ดปลา ปศุสัตว์/ประมง
705 เครื่องหว่านหอยแครง ปศุสัตว์/ประมง
706 เครื่องให้อาหารสุกรแบบกำหนดเวลาและปริมาณอัตโนมัติ ปศุสัตว์/ประมง
707 เครื่องบดเศษพลาสติก พลาสติกและปิโตรเคมี
708 เครื่องกรีดยาง ยางและผลิตภัณฑ์
709 เครื่องลับมีดกรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติ ยางและผลิตภัณฑ์
710 เครื่องโม่ - ร่อนดินแบบต่อเนื่อง สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบทำเครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัตถกรรม
711 เครื่องจักตอกรุ่นที่ 2 หัตถกรรม
712 เครื่องสตุและร่อนดินสอพอง หัตถกรรม
713 เครื่องหยอดน้ำตาลปึกแบบกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
714 ชุดเครื่องมือแปรรูปอาหารจากสาหร่ายไก อาหารแปรรูป
715 เครื่องเตรียมวัตถุดิบในการแปรรูปอาหาร (ผัก) อาหารแปรรูป
716 เครื่องทอดไก่แบบน้ำมันท่วมอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
717 เครื่องคั่วและป่นพริก อาหารแปรรูป
718 เครื่องขึ้นรูปขนมกวน อาหารแปรรูป
719 เครื่องมือการผลิตแผ่นไม้อัดจากเศษไม้ที่เหลือทิ้งทางการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
720 เครื่องปลูกกระเทียมให้มีความแม่นยำในการปลูก เทคโนโลยีการเกษตร
721 เครื่องแยกฝักและย่อยต้นถั่วลิสง เทคโนโลยีการเกษตร
722 เครื่องแกะกลีบกระเทียม เทคโนโลยีการเกษตร
723 เครื่องขัดเมือกเม็ดกาแฟต้นแบบ เทคโนโลยีการเกษตร
724 เครื่องขัดสีเปลือกพริกไทยดำแบบขัดสีบนแกนโลหะ เทคโนโลยีการเกษตร
725 เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง เทคโนโลยีการเกษตร
726 เครื่อง CNC Machining Center เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
727 เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบดสำหรับเชื้อเพลิงแกลบ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
728 เครื่องต้นแบบเตาอบลำไยประสิทธิภาพสูง โดยใช้เทคนิคการลดความชื้นของอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ ตู้อบ/ตู้แช่
729 ซองบังคับกวางและโรงจัดการกวางต้นแบบสำหรับกวางป่าไทย ปศุสัตว์/ประมง
730 เครื่องผลิตอาหารผสมรวม(TMR) สำหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็ก ปศุสัตว์/ประมง
731 เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (TMR) สำหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็ก ปศุสัตว์/ประมง
732 เครื่องเก็บรังไหมจากจ่อไม้ ปศุสัตว์/ประมง
733 เครื่องผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พลังงานทดแทน
734 เครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
735 เครื่องขัดผิวมันฝรั่งอัตโนมัติ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
736 เครื่องขุดมันฝรั่ง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
737 เครื่องจักตอก หัตถกรรม
738 ถังหมักสาโทสำหรับการผลิตในชุมชน อาหารแปรรูป
739 เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวัน แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ อาหารแปรรูป
740 เครื่องโฮโมจิไนซ์ UHT 2 ขั้นตอนแบบปลอดเชื้อ อาหารแปรรูป
741 เครื่องลอกเส้นใยจากเปลือกมะพร้าวด้วยระบบกลไกจับเปลือก แบบสายพานลำเลียงต่อเนื่องกึ่งอัตโนมัติ อื่นๆ
742 เครื่องคัดแยกขนาด นับจำนวนและบรรจุมะนาว เทคโนโลยีการเกษตร
743 เครื่องควบคุมการรดน้ำพืช เทคโนโลยีการเกษตร
744 เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะ เทคโนโลยีการเกษตร
745 เครื่อง 3D CNC Router เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
746 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ตู้อบ/ตู้แช่
747 เครื่องเพาะฟักไข่ปลาระบบปิด ปศุสัตว์/ประมง
748 เครื่องผลิตอาหารกุ้งและปลาที่มีขนาดเล็กสำหรับเกษตรกร ปศุสัตว์/ประมง
749 บ้านกกลูกหมู ปศุสัตว์/ประมง
750 เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งชนิดปรับรอบปอก มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
XLSCSV