ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
651 เครื่องเด็ดฝักถั่วเหลืองฝักสด เทคโนโลยีการเกษตร
652 เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ 2 หัวคว้าน เทคโนโลยีการเกษตร
653 เครื่องปอกเปลือกกระเทียม เทคโนโลยีการเกษตร
654 เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง เทคโนโลยีการเกษตร
655 เครื่อง Freeze dryer เพื่อใช้ในการผลิตวัคซีนและเซรุ่ม การแพทย์และเวชกรรม
656 เครื่องอบแห้งและห้องเย็นสำหรับสมุนไพรไทย การแพทย์และเวชกรรม
657 เครื่องอบระบบดูดความชื้น (Dehumidifier) ตู้อบ/ตู้แช่
658 เครื่องอบแห้งไมโครเวฟ-สุญญากาศแนวตั้งเพื่อการอบแห้งผลผลิตเกษตร ระยะที่ 2 ตู้อบ/ตู้แช่
659 เครื่องอัดพืชอาหารสัตว์สำหรับทำหญ้าแห้งและหญ้าหมัก ปศุสัตว์/ประมง
660 เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์พร้อมระบบอบแห้ง ปศุสัตว์/ประมง
661 เครื่องมือดักจับแมลงด้วยแสงไฟและขวดเก็บแมลงแบบลมดูด ปศุสัตว์/ประมง
662 ชุดเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง เพื่อใช้ในกระบวนการแก็สซิฟิเคชั่น พลังงานทดแทน
663 ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง พลังงานทดแทน
664 เครื่องขึ้นรูปไซโลพลาสติก ขนาด 20 ลบ.ม. พลาสติกและปิโตรเคมี
665 เครื่องฉีดพลาสติก ขนาด 200 ตัน พลาสติกและปิโตรเคมี
666 เครื่องปิดผนึกถ้วยพลาสติกแบบอัตโนมัติ พลาสติกและปิโตรเคมี
667 เครื่องกรองน้ำเชื่อมความดันแบบแนวตั้งในอุตสาหกรรมน้ำตาล มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
668 สว่านเจาะปาล์ม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
669 เครื่องจักรในโรงงานน้ำตาล มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
670 เครื่องคัดแยกขยะ สิ่งแวดล้อม
671 เครื่องแยกเนื้อสำรองออกจากเมล็ด อาหารแปรรูป
672 เครื่องสร้างน้ำปู อาหารแปรรูป
673 เครื่องผลิตแป้งสาคู อาหารแปรรูป
674 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มีวัสดุสะสมความร้อน สำหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหารแปรรูป
675 เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์ แบบอินฟาเรดโดยใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง สำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อาหารแปรรูป
676 เครื่องทอดสุญญากาศแบบต่อเนื่อง อาหารแปรรูป
677 เครื่องมือเลื่อยตัดกิ่งไม้ , เครื่องมือผูกมัดกิ่งไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
678 รถตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้แบบมีแขนยื่นตัดด้านข้าง เทคโนโลยีการเกษตร
679 กระถางปลูกและเพาะพันธุ์พืช “โอเอซิส” เทคโนโลยีการเกษตร
680 เครื่องคั้นมะนาว/ส้ม เทคโนโลยีการเกษตร
681 เครื่องต้นแบบระบบการพิมพ์สกรีนแบบกึ่งอัตโนมัติ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
682 เครื่องอบแห้งไมโครเวฟ-สุญญากาศแนวตั้งเพื่อ การอบแห้งผลผลิตเกษตร ระยะที่ 1 ตู้อบ/ตู้แช่
683 เครื่องอบแห้งอาหารทะเลด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ตู้อบ/ตู้แช่
684 เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟ ตู้อบ/ตู้แช่
685 เครื่องคัดขนาดกุ้งแบบลูกกลิ้ง Roller Grader ปศุสัตว์/ประมง
686 เครื่องกระตุ้นการหลั่งน้ำเชื้อด้วยไฟฟ้า ปศุสัตว์/ประมง
687 เครื่องหีบน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
688 เครื่องทดสอบห้ามล้อและเครื่องทดสอบศูนย์ล้อรถ ยานยนต์
689 เครื่องย้อมกกอัตโนมัติ (ระบบต่อเนื่อง) หัตถกรรม
690 เครื่องมือแปรรูปอาหารจากสาหร่ายไก (ชุด 2) อาหารแปรรูป
691 เครื่องพาสเจอร์ไรซ์และบรรจุไวน์และน้ำผักผลไม้กึ่งอัตโนมัติประหยัดพลังงาน อาหารแปรรูป
692 เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติแบบจานหมุน อาหารแปรรูป
693 เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. กล่องแบบไม่ทำลาย อาหารแปรรูป
694 เครื่องคว้านเม็ดลำไยโดยการทดลองและจำลองพฤติกรรมเชิงกลของผลลำไย เทคโนโลยีการเกษตร
695 เครื่องขัดเมือกกาแฟ รุ่นที่ 2 เทคโนโลยีการเกษตร
696 เครื่องอบแห้งวัสดุผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสำหรับชุมชนด้วยระบบสุญญากาศจากปั๊มหัวฉีดน้ำแรงดันสูง เทคโนโลยีการเกษตร
697 เครื่องปลูกและเครื่องเก็บเกี่ยวสมุนไพรขมิ้นชัน เทคโนโลยีการเกษตร
698 รถตัดหญ้าแบบวางราย ปฏิพงษ์ 2005 เทคโนโลยีการเกษตร
699 เครื่อง CNC 5 Axis for Jewelry Industry เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
700 กี่ทอผ้ายกมุก แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
XLSCSV