ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
601 การอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติขนาดอุตสาหกรรม (เฟส2) ตู้อบ/ตู้แช่
602 ตู้อบถุงห่อผลไม้ด้วยควันสมุนไพรที่มีฤทธิ์กำจัดแมลง ตู้อบ/ตู้แช่
603 เตาอุณหภูมิสูงแบบเหนี่ยวนำด้วยความถี่สูงสำหรับใช้ในการเผาพลอย ตู้อบ/ตู้แช่
604 เครื่องเฉือนมันฝรั่งแผ่น (เฟส2) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
605 เครื่องแป้นหมุนไฟฟ้าสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ ในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประยุกต์จากวัสดุราคาถูกในท้องถิ่น หัตถกรรม
606 เครื่องปลูกสับปะรด (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
607 เครื่องมือวัดการใช้น้ำของพืชอ้างอิงแบบประหยัด เทคโนโลยีการเกษตร
608 เครื่องควบคุมการให้น้ำและผสมปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช เทคโนโลยีการเกษตร
609 เครื่องเกี่ยวและนวดข้าว (เชิงรุก) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
610 เครื่องเก็บนวดข้าว (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
611 ถังอบเมล็ดพันธุ์พืช ตู้อบ/ตู้แช่
612 การตากแห้งลูกหยี โดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ (เฟส1) ตู้อบ/ตู้แช่
613 เครื่องอบแห้งแบบถังกวนใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง (เฟส1) ตู้อบ/ตู้แช่
614 การอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติ (เฟส1) ตู้อบ/ตู้แช่
615 เครื่องทำหญ้าหมักสุญอากาศแบบเคลื่อนที่ได้ ปศุสัตว์/ประมง
616 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย (เฟส2) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
617 เครื่องเฉือนมันฝรั่งแผ่น (เฟส1) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
618 โรงงานขนาดย่อมสำหรับอุตสาหกรรมการแปรสภาพเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
619 เครื่องมือใช้สอบเทียบตัวตรวจวัดการเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าสำหรับงานวัดค่าศักย์ของน้ำในดิน เทคโนโลยีการเกษตร
620 เครื่องจักรแยกเศษใยลินิน เทคโนโลยีการเกษตร
621 อุปกรณ์รดน้ำสปริงเกอร์ชนิดเคลื่อนที่ได้ขณะรดน้ำ เทคโนโลยีการเกษตร
622 เครื่องขึ้นรูปและหั่นชิ้นหัวแครอท เทคโนโลยีการเกษตร
623 เครื่องคัดแยกหน่อสับปะรด (เชิงรุก) เทคโนโลยีการเกษตร
624 เครื่องคัดขนาดและคว้านเมล็ดลำไย (เชิงรุก) เทคโนโลยีการเกษตร
625 เครื่องปลูกสับปะรด (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
626 เครื่องมือวัดอัตราการใช้น้ำของพืชแบบประหยัด เทคโนโลยีการเกษตร
627 เครื่องควบคุมการให้น้ำและผสมปุ๋ยให้ เหมาะสมกับพืช (เชิงรุก) เทคโนโลยีการเกษตร
628 ระบบทดสอบระบายอากาศเพื่อชลอความเสียหายของข้าวเปลือกชื้น (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
629 เครื่องเก็บเกี่ยวและนวดข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
630 เครื่องสับพืชอาหารสัตว์แห้งและสดเอนกประสงค์สำหรับปศุสัตว์ (เฟส2) ปศุสัตว์/ประมง
631 เครื่องทำหญ้าหมักแบบสูญญากาศ ปศุสัตว์/ประมง
632 เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย (เฟส1) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
633 เตาขจัดขยะเทอร์โมพลาสติกแบบเหนี่ยวนำไร้มลพิษ สิ่งแวดล้อม
634 เครื่องปอกเปลือกและคัดขนาดข้าวโพดฝักอ่อนแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
635 เครื่องกระเทาะเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงแบบถังหมุนในแนวตั้ง เทคโนโลยีการเกษตร
636 เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดสำหรับติดรถไถนาเดินตาม และสำหรับติดรถแทรเตอร์ 4 ล้อ ในเชิงการค้า เทคโนโลยีการเกษตร
637 เครื่องพรวนจอบหมุนสำหรับรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
638 กล่องบรรจุผลิตผลเกษตรแบบควบคุมอุณหภูมิ เทคโนโลยีการเกษตร
639 เครื่องจักรสำหรับขบวนการกรีด คัดและลวกข้าวโพดฝักอ่อน เทคโนโลยีการเกษตร
640 เครื่องให้น้ำแบบประหยัดสำหรับเกษตรกร เทคโนโลยีการเกษตร
641 โรงงานขนาดย่อมสำหรับอุตสาหกรรมการแปรสภาพเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
642 เครื่องทดสอบระบายอากาศเพื่อชลอความเสียหายของข้าวเปลือกชื้น (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
643 เครื่องสับพืชอาหารสัตว์แห้งและสดเอนกประสงค์สำหรับปศุสัตว์ (เฟส1) ปศุสัตว์/ประมง
644 เครื่องตัด และย่อยต้นมันสำปะหลังสำหรับเกษตรกร ภาคอีสาน มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
645 เครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืชแบบหมอกควันเอนกประสงค์ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
646 เครื่องมือแปรรูปพริกไทยขาว (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
647 เครื่องจักรต้นแบบล้างสตรอเบอรี่ (เฟส3) เทคโนโลยีการเกษตร
648 ระบบสารสนเทศข้อมูลเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (เฟส3) เทคโนโลยีการเกษตร
649 เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดติดรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
650 เครื่องปลูกเอนกประสงค์ติดท้ายรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
XLS