ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
601 ตู้อบถุงห่อผลไม้ด้วยควันสมุนไพรที่มีฤทธิ์กำจัดแมลง ตู้อบ/ตู้แช่
602 เตาอุณหภูมิสูงแบบเหนี่ยวนำด้วยความถี่สูงสำหรับใช้ในการเผาพลอย ตู้อบ/ตู้แช่
603 เครื่องเฉือนมันฝรั่งแผ่น (เฟส2) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
604 เครื่องแป้นหมุนไฟฟ้าสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ ในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประยุกต์จากวัสดุราคาถูกในท้องถิ่น หัตถกรรม
605 เครื่องปลูกสับปะรด (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
606 เครื่องมือวัดการใช้น้ำของพืชอ้างอิงแบบประหยัด เทคโนโลยีการเกษตร
607 เครื่องควบคุมการให้น้ำและผสมปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช เทคโนโลยีการเกษตร
608 เครื่องเกี่ยวและนวดข้าว (เชิงรุก) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
609 เครื่องเก็บนวดข้าว (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
610 ถังอบเมล็ดพันธุ์พืช ตู้อบ/ตู้แช่
611 การตากแห้งลูกหยี โดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ (เฟส1) ตู้อบ/ตู้แช่
612 เครื่องอบแห้งแบบถังกวนใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง (เฟส1) ตู้อบ/ตู้แช่
613 การอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติ (เฟส1) ตู้อบ/ตู้แช่
614 เครื่องทำหญ้าหมักสุญอากาศแบบเคลื่อนที่ได้ ปศุสัตว์/ประมง
615 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย (เฟส2) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
616 เครื่องเฉือนมันฝรั่งแผ่น (เฟส1) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
617 โรงงานขนาดย่อมสำหรับอุตสาหกรรมการแปรสภาพเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
618 เครื่องมือใช้สอบเทียบตัวตรวจวัดการเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าสำหรับงานวัดค่าศักย์ของน้ำในดิน เทคโนโลยีการเกษตร
619 เครื่องจักรแยกเศษใยลินิน เทคโนโลยีการเกษตร
620 อุปกรณ์รดน้ำสปริงเกอร์ชนิดเคลื่อนที่ได้ขณะรดน้ำ เทคโนโลยีการเกษตร
621 เครื่องขึ้นรูปและหั่นชิ้นหัวแครอท เทคโนโลยีการเกษตร
622 เครื่องคัดแยกหน่อสับปะรด (เชิงรุก) เทคโนโลยีการเกษตร
623 เครื่องคัดขนาดและคว้านเมล็ดลำไย (เชิงรุก) เทคโนโลยีการเกษตร
624 เครื่องปลูกสับปะรด (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
625 เครื่องมือวัดอัตราการใช้น้ำของพืชแบบประหยัด เทคโนโลยีการเกษตร
626 เครื่องควบคุมการให้น้ำและผสมปุ๋ยให้ เหมาะสมกับพืช (เชิงรุก) เทคโนโลยีการเกษตร
627 ระบบทดสอบระบายอากาศเพื่อชลอความเสียหายของข้าวเปลือกชื้น (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
628 เครื่องเก็บเกี่ยวและนวดข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
629 เครื่องสับพืชอาหารสัตว์แห้งและสดเอนกประสงค์สำหรับปศุสัตว์ (เฟส2) ปศุสัตว์/ประมง
630 เครื่องทำหญ้าหมักแบบสูญญากาศ ปศุสัตว์/ประมง
631 เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย (เฟส1) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
632 เตาขจัดขยะเทอร์โมพลาสติกแบบเหนี่ยวนำไร้มลพิษ สิ่งแวดล้อม
633 เครื่องปอกเปลือกและคัดขนาดข้าวโพดฝักอ่อนแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
634 เครื่องกระเทาะเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงแบบถังหมุนในแนวตั้ง เทคโนโลยีการเกษตร
635 เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดสำหรับติดรถไถนาเดินตาม และสำหรับติดรถแทรเตอร์ 4 ล้อ ในเชิงการค้า เทคโนโลยีการเกษตร
636 เครื่องพรวนจอบหมุนสำหรับรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
637 กล่องบรรจุผลิตผลเกษตรแบบควบคุมอุณหภูมิ เทคโนโลยีการเกษตร
638 เครื่องจักรสำหรับขบวนการกรีด คัดและลวกข้าวโพดฝักอ่อน เทคโนโลยีการเกษตร
639 เครื่องให้น้ำแบบประหยัดสำหรับเกษตรกร เทคโนโลยีการเกษตร
640 โรงงานขนาดย่อมสำหรับอุตสาหกรรมการแปรสภาพเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
641 เครื่องทดสอบระบายอากาศเพื่อชลอความเสียหายของข้าวเปลือกชื้น (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
642 เครื่องสับพืชอาหารสัตว์แห้งและสดเอนกประสงค์สำหรับปศุสัตว์ (เฟส1) ปศุสัตว์/ประมง
643 เครื่องตัด และย่อยต้นมันสำปะหลังสำหรับเกษตรกร ภาคอีสาน มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
644 เครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืชแบบหมอกควันเอนกประสงค์ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
645 เครื่องมือแปรรูปพริกไทยขาว (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
646 เครื่องจักรต้นแบบล้างสตรอเบอรี่ (เฟส3) เทคโนโลยีการเกษตร
647 ระบบสารสนเทศข้อมูลเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (เฟส3) เทคโนโลยีการเกษตร
648 เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดติดรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
649 เครื่องปลูกเอนกประสงค์ติดท้ายรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
650 เรือนปลูกพืชพลาสติกเพื่อการผลิตผักและไม้ดอกที่สำคัญบางชนิดสำหรับเกษตรกรภาคอีสาน เทคโนโลยีการเกษตร
XLS