ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
551 ระบบนำร่องอัตโนมัติสำหรับเครื่องเชื่อม เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
552 เครื่องคั้นน้ำส้มและมะนาว เทคโนโลยีการเกษตร
553 เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดมะรุม เทคโนโลยีการเกษตร
554 เครื่องย่อยวิเศษ เทคโนโลยีการเกษตร
555 ชุดเฟืองทดรอบจากเทอร์ไบน์กำลังสูงสำหรับหีบอ้อยในอุตสาหกรรมน้ำตาล เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
556 เครื่อง CNC 5 แกน เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
557 ระบบลำเลียงชิ้นงานสำหรับเครื่อง Forging เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
558 เครื่องเคลือบแผ่นสแตนเลสในสุญญากาศ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
559 เครื่องเย็บลายผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์แบบลอกแบบด้วยแสง แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
560 เครื่องเคลือบยาด้วยน้ำตาลแบบอัตโนมัติ การแพทย์และเวชกรรม
561 ปั้นจั่นแบบ Derrick Crane ขนาด 3.5 ตัน ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
562 เครื่องผสมทรายหล่อแบบต่อเนื่อง ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
563 เครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
564 เครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่งเพื่อใช้ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
565 เครื่องเตรียมดินสำหรับนาดำ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
566 เครื่องหว่านข้าวแห้งพ่วงรถแทรกเตอร์ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
567 เตาอบไม้อัดแผ่นวีเนียร์ ตู้อบ/ตู้แช่
568 เตาเผาไฟฟ้า (Graphite Furnance) ตู้อบ/ตู้แช่
569 เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้พลังงานน้ำ ในการหมุนชุดแผ่นหมุนชีวภาพ ปศุสัตว์/ประมง
570 ชุดหัวเผาอัจฉริยะโดยใช้เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ พลังงานทดแทน
571 เครื่องปรับความถี่กระแสไฟฟ้า (Inverter แบบ Pure-Sine Wave) ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน
572 เครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก (Mini Plastic Injection Machine) พลาสติกและปิโตรเคมี
573 เครื่องบรรจุและปิดผนึกซองคู่พริกป่นและน้ำตาลด้วยฟิล์มพลาสติก พลาสติกและปิโตรเคมี
574 เครื่องจักรเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มและรถขนถ่ายทะลายปาล์ม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
575 ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตมันเส้นคุณภาพสูง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
576 กลไกชุดเก็บเกี่ยวในรถตัดอ้อย มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
577 เครื่องรีไซเคิลน้ำยาหล่อเย็นอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม
578 เครื่องจักรสำหรับเตาเผาศพแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
579 เครื่องขึ้นรูปเกลียวเส้นเชือกจากกระดาษกล้วย หัตถกรรม
580 เครื่องคั่วกาแฟสด อาหารแปรรูป
581 เครื่องชงกาแฟสด อาหารแปรรูป
582 เครื่องผลิตฟองเต้าหู้โดยใช้เทคนิคบับเบิ้ลปั๊ม อาหารแปรรูป
583 เครื่องตัดขนมขบเคี้ยวและขนมกวนรูปทรงสี่เหลี่ยม อาหารแปรรูป
584 เครื่องกรอด้ายสายสิญจน์ อื่นๆ
585 รถตัดหญ้าจอมพลัง อื่นๆ
586 รถขนชิ้นส่วนวัสดุ/ชิ้นงานขับเคลื่อนอัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
587 เครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล เทคโนโลยีการเกษตร
588 เครื่องล้างเมล็ดในการผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นการค้า เทคโนโลยีการเกษตร
589 เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ ๒ หัวคว้าน เทคโนโลยีการเกษตร
590 ชุดใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์ เทคโนโลยีการเกษตร
591 รถตัดหญ้านั่งขับแบบสองเครื่องยนต์ เทคโนโลยีการเกษตร
592 อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบสมรรถนะเครื่องจักรกลซีเอ็นซี เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
593 เครื่องสร้างตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิคคาโทดิกอาร์ค เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
594 เครื่องตัดครีบ ลบคมฟันเฟือง เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
595 เครื่องแสกนฟันและผลิตฟันเทียม การแพทย์และเวชกรรม
596 ระบบโรงสีขนาดเล็กสำหรับกลุ่มเกษตรชุมชน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
597 เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
598 เครื่องต้นแบบเครื่องอบข้าวฮางอินทรีย์แบบรางเขย่า ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
599 เครื่องอบของเหลวสุญญากาศ ตู้อบ/ตู้แช่
600 ถังเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมวัยอ่อนจากโรงเพาะฟัก ปศุสัตว์/ประมง
XLSCSV