ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
551 ระบบประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน (เฟส1) ตู้อบ/ตู้แช่
552 เตาอบไม้แสงอาทิตย์ขนาด 500 ลูกบาศก์ฟุต ตู้อบ/ตู้แช่
553 แบบจำลองระบบเพาะฟักไข่ ปลาดุกแบบประหยัด ปศุสัตว์/ประมง
554 เครื่องจักรกลแปรรูปหัวมันสำปะหลังเพื่อการผลิตแป้งมันสำปะหลัง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
555 เครื่องกำจัดวัชพืชท้องน้ำในคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เขื่อนปัตตานี จังหวัดปัตตานี สิ่งแวดล้อม
556 เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร
557 ระบบลดอุณหภูมิแบบเทอร์โมไซฟอนสำหรับแปลง เพาะปลูกไม้ดอก (เฟส 1) เทคโนโลยีการเกษตร
558 ถังสกัดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร โดยใช้ความร้อนจากปุ๋ยหมัก เทคโนโลยีการเกษตร
559 เครื่องมือปลูกต้นกล้วยไม้ คืนป่า เทคโนโลยีการเกษตร
560 โรงเรือนผลิตกิ่งพันธุ์ส้มปลอดโรค เทคโนโลยีการเกษตร
561 เครื่องปลูกกระเทียมติดต้น กำลังขนาด 5 แรงม้า เทคโนโลยีการเกษตร
562 รถตัดหญ้าขับเคลื่อนตัวเอง เทคโนโลยีการเกษตร
563 เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
564 เครื่องระบายความร้อนในกองข้าวเปลือกชื้นโดยใช้ท่อความร้อน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
565 เครื่องนวดคอรวงข้าวแบบป้อนอัตโนมัติ (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
566 ชุดดักฝุ่นสำหรับพัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
567 เครื่องขุดมันฝรั่ง (เฟส2) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
568 เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ (เฟส2) ยางและผลิตภัณฑ์
569 เครื่องมือการผลิตกระดาษด้วยมือในเชิงการค้า หัตถกรรม
570 เครื่องลอกเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว หัตถกรรม
571 เครื่องผสมนวดดินแบบต่อเนื่องสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ หัตถกรรม
572 เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศโดยวิธีแช่แข็ง อาหารแปรรูป
573 เครื่องกับดักหนูชนิดขวดถอดเปลี่ยนได้ อื่นๆ
574 เครื่องเกี่ยวปลิดใบสับปะรด (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
575 วาล์วไฟฟ้า 3 WC เทคโนโลยีการเกษตร
576 เครื่องปอกทุเรียนกึ่งอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
577 ระบบการให้น้ำพืชแบบซึมซาบผ่านวัสดุพรุน เทคโนโลยีการเกษตร
578 เครื่องหั่นย่อยและบดซากพืช เทคโนโลยีการเกษตร
579 รถตัดหญ้าแบบนั่งขับเดินหน้าและถอยหลังได้ แบบเครื่องยนต์เดียว เทคโนโลยีการเกษตร
580 เครื่องลอกเปลือกสา เทคโนโลยีการเกษตร
581 รถกระเช้าเก็บเกี่ยวผลไม้ แบบ 3 ล้อ เทคโนโลยีการเกษตร
582 เครื่องปอกแห้ว เทคโนโลยีการเกษตร
583 เครื่องสับฟางสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตในประเทศ (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
584 ตู้ฟักไข่แบบใช้ความร้อนจากปุ๋ยหมัก ปศุสัตว์/ประมง
585 เครื่องมือผลิตอาหารหยาบสำหรับโคนมและวิจัยหาสูตรอาหารที่เหมาะสม ปศุสัตว์/ประมง
586 เครื่องอบแห้งมูลสัตว์ระบบไฟ้าร่วมกับแสงอาทิตย์ ปศุสัตว์/ประมง
587 เครื่องขุดมันฝรั่ง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
588 เครื่องตัดกิ่งปาล์มน้ำมัน มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
589 เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ ยางและผลิตภัณฑ์
590 เครื่องแป้นหมุนไฟฟ้า สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ ในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประยุกต์จากวัสดุราคาถูกในท้องถิ่น หัตถกรรม
591 เครื่องเกี่ยวปลิดใบสับปะรด (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
592 ชุดเฟืองสำหรับรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
593 เครื่องกำจัดวัชพืช พร้อมใส่ปุ๋ยต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ สำหรับพืชไร่ เทคโนโลยีการเกษตร
594 เครื่องผสมปุ๋ยเคมีควบคุมด้วยระบบ PLC เทคโนโลยีการเกษตร
595 เครื่องมือเตรียมดินแบบสั่นสะเทือนขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร
596 เครื่องเก็บนวดข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
597 เครื่องสับฟางสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตในประเทศ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
598 การตากแห้งลูกหยีโดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ (เฟส2) ตู้อบ/ตู้แช่
599 เครื่องอบแห้งแบบถังกวนใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง (เฟส2) ตู้อบ/ตู้แช่
600 การอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติขนาดอุตสาหกรรม (เฟส2) ตู้อบ/ตู้แช่
XLS