ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
551 ถังอบเมล็ดพันธุ์พืช ตู้อบ/ตู้แช่
552 การตากแห้งลูกหยี โดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ (เฟส1) ตู้อบ/ตู้แช่
553 เครื่องอบแห้งแบบถังกวนใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง (เฟส1) ตู้อบ/ตู้แช่
554 การอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติ (เฟส1) ตู้อบ/ตู้แช่
555 เครื่องทำหญ้าหมักสุญอากาศแบบเคลื่อนที่ได้ ปศุสัตว์/ประมง
556 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย (เฟส2) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
557 เครื่องเฉือนมันฝรั่งแผ่น (เฟส1) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
558 โรงงานขนาดย่อมสำหรับอุตสาหกรรมการแปรสภาพเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
559 เครื่องมือใช้สอบเทียบตัวตรวจวัดการเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าสำหรับงานวัดค่าศักย์ของน้ำในดิน เทคโนโลยีการเกษตร
560 เครื่องจักรแยกเศษใยลินิน เทคโนโลยีการเกษตร
561 อุปกรณ์รดน้ำสปริงเกอร์ชนิดเคลื่อนที่ได้ขณะรดน้ำ เทคโนโลยีการเกษตร
562 เครื่องขึ้นรูปและหั่นชิ้นหัวแครอท เทคโนโลยีการเกษตร
563 เครื่องคัดแยกหน่อสับปะรด (เชิงรุก) เทคโนโลยีการเกษตร
564 เครื่องคัดขนาดและคว้านเมล็ดลำไย (เชิงรุก) เทคโนโลยีการเกษตร
565 เครื่องปลูกสับปะรด (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
566 เครื่องมือวัดอัตราการใช้น้ำของพืชแบบประหยัด เทคโนโลยีการเกษตร
567 เครื่องควบคุมการให้น้ำและผสมปุ๋ยให้ เหมาะสมกับพืช (เชิงรุก) เทคโนโลยีการเกษตร
568 ระบบทดสอบระบายอากาศเพื่อชลอความเสียหายของข้าวเปลือกชื้น (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
569 เครื่องเก็บเกี่ยวและนวดข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
570 เครื่องสับพืชอาหารสัตว์แห้งและสดเอนกประสงค์สำหรับปศุสัตว์ (เฟส2) ปศุสัตว์/ประมง
571 เครื่องทำหญ้าหมักแบบสูญญากาศ ปศุสัตว์/ประมง
572 เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย (เฟส1) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
573 เตาขจัดขยะเทอร์โมพลาสติกแบบเหนี่ยวนำไร้มลพิษ สิ่งแวดล้อม
574 เครื่องปอกเปลือกและคัดขนาดข้าวโพดฝักอ่อนแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
575 เครื่องกระเทาะเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงแบบถังหมุนในแนวตั้ง เทคโนโลยีการเกษตร
576 เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดสำหรับติดรถไถนาเดินตาม และสำหรับติดรถแทรเตอร์ 4 ล้อ ในเชิงการค้า เทคโนโลยีการเกษตร
577 เครื่องพรวนจอบหมุนสำหรับรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
578 กล่องบรรจุผลิตผลเกษตรแบบควบคุมอุณหภูมิ เทคโนโลยีการเกษตร
579 เครื่องจักรสำหรับขบวนการกรีด คัดและลวกข้าวโพดฝักอ่อน เทคโนโลยีการเกษตร
580 เครื่องให้น้ำแบบประหยัดสำหรับเกษตรกร เทคโนโลยีการเกษตร
581 โรงงานขนาดย่อมสำหรับอุตสาหกรรมการแปรสภาพเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
582 เครื่องทดสอบระบายอากาศเพื่อชลอความเสียหายของข้าวเปลือกชื้น (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
583 เครื่องสับพืชอาหารสัตว์แห้งและสดเอนกประสงค์สำหรับปศุสัตว์ (เฟส1) ปศุสัตว์/ประมง
584 เครื่องตัด และย่อยต้นมันสำปะหลังสำหรับเกษตรกร ภาคอีสาน มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
585 เครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืชแบบหมอกควันเอนกประสงค์ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
586 เครื่องมือแปรรูปพริกไทยขาว (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
587 เครื่องจักรต้นแบบล้างสตรอเบอรี่ (เฟส3) เทคโนโลยีการเกษตร
588 ระบบสารสนเทศข้อมูลเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (เฟส3) เทคโนโลยีการเกษตร
589 เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดติดรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
590 เครื่องปลูกเอนกประสงค์ติดท้ายรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
591 เรือนปลูกพืชพลาสติกเพื่อการผลิตผักและไม้ดอกที่สำคัญบางชนิดสำหรับเกษตรกรภาคอีสาน เทคโนโลยีการเกษตร
592 เตาหลอมทองเหลือง-ทองสัมฤทธิ์ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
593 เทคโนโลยีกำจัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็ก และกลาง (เฟส2) ปศุสัตว์/ประมง
594 เครื่องล้างและปอกเปลือกมันฝรั่ง (เฟส2) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
595 เครื่องขุดมันสำปะหลัง (เฟส2) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
596 เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง (เฟส3) เทคโนโลยีการเกษตร
597 เครื่องจักรต้นแบบล้างสตรอเบอรี่ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
598 เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
599 รถแทคเตอร์ 4 ล้อ ขนาดเล็ก (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
600 ระบบสารสนเทศข้อมูลเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
XLS