ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
551 เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกขนาดเล็กสำหรับใช้งานในนาข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
552 ระบบประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน (เฟส1) ตู้อบ/ตู้แช่
553 เตาอบไม้แสงอาทิตย์ขนาด 500 ลูกบาศก์ฟุต ตู้อบ/ตู้แช่
554 แบบจำลองระบบเพาะฟักไข่ ปลาดุกแบบประหยัด ปศุสัตว์/ประมง
555 เครื่องจักรกลแปรรูปหัวมันสำปะหลังเพื่อการผลิตแป้งมันสำปะหลัง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
556 เครื่องกำจัดวัชพืชท้องน้ำในคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เขื่อนปัตตานี จังหวัดปัตตานี สิ่งแวดล้อม
557 เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร
558 ระบบลดอุณหภูมิแบบเทอร์โมไซฟอนสำหรับแปลง เพาะปลูกไม้ดอก (เฟส 1) เทคโนโลยีการเกษตร
559 ถังสกัดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร โดยใช้ความร้อนจากปุ๋ยหมัก เทคโนโลยีการเกษตร
560 เครื่องมือปลูกต้นกล้วยไม้ คืนป่า เทคโนโลยีการเกษตร
561 โรงเรือนผลิตกิ่งพันธุ์ส้มปลอดโรค เทคโนโลยีการเกษตร
562 เครื่องปลูกกระเทียมติดต้น กำลังขนาด 5 แรงม้า เทคโนโลยีการเกษตร
563 รถตัดหญ้าขับเคลื่อนตัวเอง เทคโนโลยีการเกษตร
564 เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
565 เครื่องระบายความร้อนในกองข้าวเปลือกชื้นโดยใช้ท่อความร้อน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
566 เครื่องนวดคอรวงข้าวแบบป้อนอัตโนมัติ (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
567 ชุดดักฝุ่นสำหรับพัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
568 เครื่องขุดมันฝรั่ง (เฟส2) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
569 เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ (เฟส2) ยางและผลิตภัณฑ์
570 เครื่องมือการผลิตกระดาษด้วยมือในเชิงการค้า หัตถกรรม
571 เครื่องลอกเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว หัตถกรรม
572 เครื่องผสมนวดดินแบบต่อเนื่องสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ หัตถกรรม
573 เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศโดยวิธีแช่แข็ง อาหารแปรรูป
574 เครื่องกับดักหนูชนิดขวดถอดเปลี่ยนได้ อื่นๆ
575 เครื่องเกี่ยวปลิดใบสับปะรด (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
576 วาล์วไฟฟ้า 3 WC เทคโนโลยีการเกษตร
577 เครื่องปอกทุเรียนกึ่งอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
578 ระบบการให้น้ำพืชแบบซึมซาบผ่านวัสดุพรุน เทคโนโลยีการเกษตร
579 เครื่องหั่นย่อยและบดซากพืช เทคโนโลยีการเกษตร
580 รถตัดหญ้าแบบนั่งขับเดินหน้าและถอยหลังได้ แบบเครื่องยนต์เดียว เทคโนโลยีการเกษตร
581 เครื่องลอกเปลือกสา เทคโนโลยีการเกษตร
582 รถกระเช้าเก็บเกี่ยวผลไม้ แบบ 3 ล้อ เทคโนโลยีการเกษตร
583 เครื่องปอกแห้ว เทคโนโลยีการเกษตร
584 เครื่องสับฟางสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตในประเทศ (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
585 ตู้ฟักไข่แบบใช้ความร้อนจากปุ๋ยหมัก ปศุสัตว์/ประมง
586 เครื่องมือผลิตอาหารหยาบสำหรับโคนมและวิจัยหาสูตรอาหารที่เหมาะสม ปศุสัตว์/ประมง
587 เครื่องอบแห้งมูลสัตว์ระบบไฟ้าร่วมกับแสงอาทิตย์ ปศุสัตว์/ประมง
588 เครื่องขุดมันฝรั่ง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
589 เครื่องตัดกิ่งปาล์มน้ำมัน มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
590 เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ ยางและผลิตภัณฑ์
591 เครื่องแป้นหมุนไฟฟ้า สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ ในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประยุกต์จากวัสดุราคาถูกในท้องถิ่น หัตถกรรม
592 เครื่องเกี่ยวปลิดใบสับปะรด (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
593 ชุดเฟืองสำหรับรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
594 เครื่องกำจัดวัชพืช พร้อมใส่ปุ๋ยต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ สำหรับพืชไร่ เทคโนโลยีการเกษตร
595 เครื่องผสมปุ๋ยเคมีควบคุมด้วยระบบ PLC เทคโนโลยีการเกษตร
596 เครื่องมือเตรียมดินแบบสั่นสะเทือนขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร
597 เครื่องเก็บนวดข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
598 เครื่องสับฟางสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตในประเทศ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
599 การตากแห้งลูกหยีโดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ (เฟส2) ตู้อบ/ตู้แช่
600 เครื่องอบแห้งแบบถังกวนใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง (เฟส2) ตู้อบ/ตู้แช่
XLS