ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
501 เรือขุดลอกตะกอน สิ่งแวดล้อม
502 เครื่องกำจัดสารระเหยประกอบอินทรีย์ (VOCs) ที่ระเหยในขั้นตอนการล้างน้ำมันแบบเคลื่อนที่ได้ สิ่งแวดล้อม
503 เครื่องผลิตหนวดดอกไม้จันทน์ หัตถกรรม
504 เครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวาอัตโนมัติสำหรับงานหัตถกรรม หัตถกรรม
505 เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกสำหรับขึ้นรูปฆ้องเล็กด้วยแม่พิมพ์แบบผสม หัตถกรรม
506 เครื่องผสมน้ำยาชำระล้างอเนกประสงค์ หัตถกรรม
507 เครื่องตัดก้อนสบู่ด้วยระบบนิวแมติกส์แบบกึ่งอัตโนมัติ หัตถกรรม
508 เครื่องรีดตัดและเคลือบสำหรับการผลิตมะขาม 5 รส อาหารแปรรูป
509 กาแฟสดจรยุทธ์ (Mobile coffee bean) อาหารแปรรูป
510 เครื่องป้อนแผ่นเหล็กอัตโนมัติแบบเอ็นซี เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
511 เครื่องล้างทำความสะอาดเมล็ดงา เทคโนโลยีการเกษตร
512 เครื่องมือทดสอบอะคูสติกอิมิชชั่น เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
513 ระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
514 เครื่องเจียระไน (Regrind) Ball Screw แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
515 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ การแพทย์และเวชกรรม
516 เครื่องผสมน้ำยาสำหรับเครื่องฟอกเลือด(ไตเทียม) การแพทย์และเวชกรรม
517 เครื่องล้างตัวกรองสำหรับการฟอกเลือด (ไตเทียม) การแพทย์และเวชกรรม
518 เตียงพยาบาลป้องกันแผลกดทับด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ การแพทย์และเวชกรรม
519 เครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์ด้วยระบบอัลตราโซนิกส์ร่วมกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า การแพทย์และเวชกรรม
520 เครื่องวัดการกระจายน้ำหนักที่เท้า การแพทย์และเวชกรรม
521 ระบบจ่ายคอนกรีตชนิดแขนพับสำหรับงานก่อสร้าง ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
522 รถดำนาแบบนั่งขับสำหรับต้นกล้าล้างราก ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
523 เครื่องดูดและกรองฝุ่นอุตสาหกรรมแบบไซโคลนสำหรับโรงสีข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
524 กระเช้าเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดจานโรตารี่ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
525 ถังลงเกาะและอนุบาลลูกหอยนางรมจากโรงเพาะฟักแบบน้ำหมุนเวียน ปศุสัตว์/ประมง
526 ชุดอุปกรณ์บำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร ปศุสัตว์/ประมง
527 ชุดดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จากก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ในชุมชน ปศุสัตว์/ประมง
528 อุปกรณ์กกลูกสัตว์น้ำด้วยน้ำร้อนจากกองปุ๋ยหมัก ปศุสัตว์/ประมง
529 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงเหลวได้ทุกชนิด พลังงานทดแทน
530 เครื่องย่อยวัสดุอินทรีย์เป็นผง โดยกรรมวิธี ไอน้ำแรงดันสูง เพื่อผลิตเชื้อเพลิง พลังงานทดแทน
531 หม้อต้มไอน้ำรักษ์ธรรมชาติจากพลังงานเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ พลังงานทดแทน
532 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงกำเนิดไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานทดแทน
533 กังหันลมแบบแนวแกนตั้งเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานทดแทน
534 เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตันต่อชั่วโมง พลังงานทดแทน
535 เครื่องรีไซเคิลน้ำยาล้างคราบไขมัน แบบไอระเหย พลาสติกและปิโตรเคมี
536 เครื่องล้างถังเคมีและถังเชื้อเพลิงด้วยระบบปิด พลาสติกและปิโตรเคมี
537 เครื่องวัดน้ำตาลด้วยเทคนิค Polarization มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
538 ชุดเฟืองทดรอบจากเทอร์ไบน์กำลังสูงสำหรับชุดสายพานลำเลียงกากอ้อย มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
539 เครื่องเคลือบแผ่นสเตนเลสในสุญญากาศ ยานยนต์
540 เครื่องล้างถังติดรถเก็บขยะหรือติดรถบรรทุก สิ่งแวดล้อม
541 กี่ทอผ้ายกมุกระบบนิวเมติก หัตถกรรม
542 ระบบพีแอลซีสำหรับควบคุมเครื่องตีเหล็กมีดพร้าขนาดชุมชน หัตถกรรม
543 เครื่องตัดกล้วยกวนอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
544 เครื่องปอกฝรั่งแบบแกนขัดผิวแนวนอนเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย อาหารแปรรูป
545 เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวของผล อาหารแปรรูป
546 ระบบวัดปริมาณออกซิเจนในอากาศสำหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป
547 เครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม อาหารแปรรูป
548 เครื่องโรยปุ๋ยคอกบนจอบหมุน เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
549 ระบบหุ่นยนต์วิชั่นเพื่อใช้ในงานหยิบจับวางชิ้นงานและงานตรวจสอบคุณภาพ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
550 เครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานอัติโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
XLSCSV