ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
51 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อการเคลื่อนย้ายและประกอบชิ้นงาน เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
52 เครื่องฟอกย้อมเส้นไหม แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
53 เตียงพยาบาลพักฟื้นผู้ป่วย การแพทย์และเวชกรรม
54 อาคารที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคันชนิดขนย้ายและประกอบด้วยหน่วยแยก ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
55 เครื่องบรรจุข้าวสารระบบอัตโนมัติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
56 เครื่องสีข้าวกล้องสดระดับครัวเรือน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
57 เครื่องหย่อนกล้าข้าวนาโยนแบบประณีต ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
58 CRB MPI(Crumble Roller Blade Multipurpose Implement) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
59 เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็ก ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
60 โรงสีข้าวแบบครบวงจร ขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
61 เครื่องสีข้าวรุ่น NANO 3 ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
62 เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดแบบดรัมหมุน ตู้อบ/ตู้แช่
63 ตู้อบแห้งชนิดปั๊มความร้อน ตู้อบ/ตู้แช่
64 เครื่องแล่เนื้อปลา ปศุสัตว์/ประมง
65 รถจ่ายอาหารสำหรับพ่อ-แม่พันธุ์สุกร ปศุสัตว์/ประมง
66 ระบบควบคุมการจ่ายน้ำดื่มสำหรับไก่เนื้อ ปศุสัตว์/ประมง
67 เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับไก่พันธุ์และไก่เนื้อ ปศุสัตว์/ประมง
68 เครื่องบดและอัดเม็ดเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่  พลังงานทดแทน
69 เครื่องผลิตไฮโดรเจนและหัวเผาที่ใช้กับพลังงานไฮโดรเจน เพื่อทดแทน แก๊สธรรมชาติ พลังงานทดแทน
70 ซุ้มพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน
71 เครื่องม้วนก้อนเก็บใบอ้อย  มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
72 เครื่องอัดขึ้นรูปลูกกลิ้งยาง ยางและผลิตภัณฑ์
73 เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง ยางและผลิตภัณฑ์
74 เครื่องตัดยางเพื่อทำเม็ดยางสำหรับสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ ยางและผลิตภัณฑ์
75 เครื่องแยกตะกอน สิ่งแวดล้อม
76 เครื่องอบปลาแดดเดียว อาหารแปรรูป
77 เครื่องอัดสุกข้าวเกรียบ อาหารแปรรูป
78 เครื่องอัดก้อนผงปรุงรสแบบต่อเนื่อง อาหารแปรรูป
79 เครื่องจักรกลแปรรูปเมล็ดกาแฟขนาดครัวเรือน อาหารแปรรูป
80 โรงเรือนตากหนังหมูไฮบริดจ์ อาหารแปรรูป
81 เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู อาหารแปรรูป
82 เครื่องขึ้นรูปขนมปั้นสิบ  อาหารแปรรูป
83 เครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด อาหารแปรรูป
84 เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ขนาดใหญ่สามมิติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
85 เครื่องนับฝาพลาสติกอัตโนมัติแบบไหลตก เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
86 เครื่องกัดรวมศูนย์ 5 แกนขนาดเล็ก เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
87 หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุประจำบ้าน รุ่น ดินสอ 4.0 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
88 เครื่องตีเปลือกแยกใยแยกขุยมะพร้าว เทคโนโลยีการเกษตร
89 เครื่องดรัมชิพเปอร์ Drumchipper เทคโนโลยีการเกษตร
90 เครื่องปอกกระเทียม เทคโนโลยีการเกษตร
91 เครื่องมือควั่นกิ่งไม้เพื่อตอนกิ่ง เทคโนโลยีการเกษตร
92 กังหันไอน้ำชนิด Back Pressure เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการผลิตไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 1000 kW เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
93 เครื่องทดสอบฟังก์ชันการทำงานของชิ้นส่วนสมารืทโฟน เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล
94 กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับคนพิการ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
95 เครื่องไฟส่องรักษาเด็กตัวเหลือง 360 องศา ชนิดหลอด แอลอีดี การแพทย์และเวชกรรม
96 ระบบลิฟต์โดยสารสำหรับงานก่อสร้าง ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
97 เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกระบบอัตโนมัติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
98 ระบบชี้วัดการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่ ปศุสัตว์/ประมง
99 เครื่องจ่ายวัคซีน ปศุสัตว์/ประมง
100 ระบบโอโซนสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่นและปลอดเชื้อ ปศุสัตว์/ประมง
XLS