ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
51 หุ่นยนต์กายภาพบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้ (VCE60) การแพทย์และเวชกรรม
52 เครื่องขึ้นรูปขนมข้าวอัดแผ่น ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
53 เครื่องผลิตน้ำข้าวกล้องด้วย เทคโนโลยีนาโนบับเบิล ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
54 เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
55 เครื่องบดข้าวแบบร่อนคัดแยกขนาดอัตโนมัติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
56 เครื่องโม่แป้งจมูกข้าวขนาดเล็ก ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
57 ไอ-เคี่ยม รถหย่อนกล้าและรถทำนาอเนกประสงค์ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
58 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผลิตข้าวแต๋น (TPD) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
59 เครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก(VCE60) พลาสติกและปิโตรเคมี
60 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติความละเอียดสูงด้วยเรซินเหลว โดยกระบวนการทางแสง (TPD) พลาสติกและปิโตรเคมี
61 สกรูเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน vce60 มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
62 การพัฒนาชุดตรวจปริมาณน้ำมันของปาล์มน้ำมันทะลายในสายการผลิต vce60 มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
63 โครงการแท่นดั๊มเคลื่อนที่สำหรับรถกระบะบรรทุกผลปาล์ม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
64 โครงการรถเก็บผลปาล์มบนลานเท มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
65 รถตัดอ้อยเป็นท่อน ชนิดบรรทุกและขนถ่ายในเครื่องเดียว มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
66 เครื่องขัดมันสำปะหลัง ขนาดการผลิต 6-10 ตัน/ชั่วโมง มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
67 เครื่องรีโอมิเตอร์แบบดายเคลื่อนที่สำหรับทดสอบสมบัติการคงรูปของสารประกอบยาง (TPD) ยางและผลิตภัณฑ์
68 ระบบลิฟท์เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับบ้านพักอาศัย(VCE60) ยานยนต์และโลจิสติกส์
69 เครื่องบำบัดน้ำเสีย สิ่งแวดล้อม
70 เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำสำหรับทดแทนการใช้ก๊าซ สิ่งแวดล้อม
71 เรือกำจัดผักตบชวา สิ่งแวดล้อม
72 เครื่องตีเกลียวกึ่งอัตโนมัติชนิด2หัว หัตถกรรม
73 เครื่องขึ้นรูปขนมงาแบบปั้นเม็ดกลม อาหารแปรรูป
74 เครื่องตัดแผ่นโรตีกาปาย อาหารแปรรูป
75 เครื่องสไลด์แผ่นบางวัสดุกึ่งแข็งกึ่งเหลว อาหารแปรรูป
76 เครื่องสกัดน้ำมัลเบอรี่ อาหารแปรรูป
77 เครื่องผลิตสับปะรดผง อาหารแปรรูป
78 เครื่องปอกเปลือกสับปะรด(VCE60) อาหารแปรรูป
79 เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (VCE60) อาหารแปรรูป
80 เครื่องผ่าปลากะตักสมรรถนะสูง อาหารแปรรูป
81 เครื่องล้างขวด (TPD) อาหารแปรรูป
82 เครื่องกะเทาะกะลาแมคคาเดเมียแบบจานหมุนกะเทาะคู่ (TPD) อาหารแปรรูป
83 เครื่องชุบเกล็ดขนมปัง อาหารแปรรูป
84 รถขายกาแฟสด จรยุทธ อาหารแปรรูป
85 เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม (VCE60) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
86 เครื่องพ่นกาวอัตโนมัติ(TPD 60) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
87 เครื่องคว้านลำไย เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
88 เครื่องบรรจุเม็ดลงแผงแบบStrip เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
89 เครื่องล้างลังพลาสติกอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายได้ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
90 หุ่นยนต์แขนกลเชื่อมโลหะ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
91 ตู้พลังงานแสงอาทิตย์เอนกประสงค์ (VCE60) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
92 เครื่องจักรประกอบและทดสอบอัตโนมัติของหลอดแอลอีดีขนาด T8 (TPD) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
93 กล้องจุลทรรศน์วัดชิ้นงาน (TPD) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
94 เครื่องผลิตกระถางเพาะชำ จากเศษขี้เลื่อยไม้มะม่วง เทคโนโลยีการเกษตร
95 เครื่องขึ้นรูปก้อนสมุนไพร เทคโนโลยีการเกษตร
96 ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
97 เครื่องผ่าและคั้นน้ำมะนาว/ส้ม เทคโนโลยีการเกษตร
98 ชิ้นส่วนขุดดินของเครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
99 เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพแบบกระจายสารหมักตามแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เทคโนโลยีการเกษตร
100 เครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง(VCE60) เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
XLS