ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
51 โปรแกรมการทำนายปริมาณน้ำฝนแบบล่วงหน้ามากกว่า 1 เดือน เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล
52 โครงการเครื่องนับจำนวนลูกกุ้งจากบ่ออนุบาลโดยวิธีการประมวลผลภาพ ปศุสัตว์/ประมง
53 เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง พลาสติกและปิโตรเคมี
54 โครงการพัฒนาสร้างแท่นดั้มพ์เคลื่อนที่ขนาดรถกระบะพร้อมสายพานลําเลียงผลปาล์ม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
55 โครงการพัฒนาสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยในการเก็บทะลายปาล์มต้นสูงแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
56 โครงการพัฒนาสร้างรถกวาดและคีบผลปาล์มบนลานเท มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
57 โครงการพัฒนาสร้างอุปกรณ์และระบบวัดปริมาณน้ำมันสำหรับปาล์มน้ำมัน มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
58 โครงการพัฒนาสร้างโครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอคเพื่อการผลิตภายในประเทศ ยานยนต์
59 โครงการพัฒนาสร้างระบบเผากำจัดควันเพื่อธุรกิจอาหาร (The support heating unit for smokeless food business) สิ่งแวดล้อม
60 โครงการพัฒนาสร้างเรือดูดเลนแบบพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม
61 โครงการพัฒนาสร้างเรือดูดเลนแบบอเนกประสงค์ สิ่งแวดล้อม
62 เครื่องขึ้นรูปแกนบายศรีอัตโนมัติ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ หัตถกรรม
63 เครื่องอัดผ้ากาว หัตถกรรม
64 เครื่องคั่วธัญพืช อาหารแปรรูป
65 ถนอมอาหารด้วยเครื่องพลาสมาเย็น อาหารแปรรูป
66 เครื่องบรรจุภัณฑ์และรูปร่างผลิตภัณฑ์แหนมปลาส้ม อาหารแปรรูป
67 เครื่องทอดแบบน้ำมันลอยอยู่บนน้ำ อาหารแปรรูป
68 เครื่องกวนสับปะรดชนิดแกนหมุนแนวดิ่ง อาหารแปรรูป
69 เครื่องขึ้นรูปถั่วเน่าแผ่น อาหารแปรรูป
70 เครื่องคั่วพริก อาหารแปรรูป
71 เครื่องทอดน้ำมันลอยอยู่บนน้ำแบบอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
72 เครื่องตรวจสอบคุณภาพรอยต่อกระป๋องความเที่ยงตรงสูง อาหารแปรรูป
73 การพัฒนาสร้างเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวานสด อาหารแปรรูป
74 หุ่นยนต์ขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
75 เครื่องบัดกรีอัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
76 เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการสังเคราะห์ผงโพลิเมอร์ด้วยเลเซอร์ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
77 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปและอบขนมแบบต่อเนื่อง เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
78 โครงการพัฒนาสร้างระบบล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
79 โครงการเครื่องคัดแยกมะขามปนเปื้อนอัตโนมัติด้วยระบบรังสียูวีและการวิเคราะห์ภาพ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
80 ต้นแบบแขนหุ่นยนต์ collaborative robot เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
81 โครงการพัฒนาสร้างระบบการทำความเย็นแบบดูดซับความร้อนที่ทำงานด้วยแหล่งพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ำ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
82 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรสำหรับการผลิต PCBA ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
83 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องเจาะด้วยคลื่นไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
84 อุปกรณ์สอยผลไม้อเนกประสงค์ เทคโนโลยีการเกษตร
85 รถเข็นอเนกประสงค์สำหรับเกษตรกรไร่สับปะรด เทคโนโลยีการเกษตร
86 เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอย-ต้นแบบระบบบำบัดชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับโรงงาน เทคโนโลยีการเกษตร
87 มีดกรีดลำต้นยางพาราแบบเลื่อนใบมีดกรีดลำต้นได้ เทคโนโลยีการเกษตร
88 หุ่นยนต์หยอดข้าวอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
89 เครื่องกำจัดหญ้าในร่องนาดำ เทคโนโลยีการเกษตร
90 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบต้นทุนต่ำ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
91 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนนาฬิกา เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
92 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อการเคลื่อนย้ายและประกอบชิ้นงาน เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
93 เครื่องฟอกย้อมเส้นไหม แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
94 เตียงพยาบาลพักฟื้นผู้ป่วย การแพทย์และเวชกรรม
95 อาคารที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคันชนิดขนย้ายและประกอบด้วยหน่วยแยก ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
96 เครื่องบรรจุข้าวสารระบบอัตโนมัติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
97 เครื่องสีข้าวกล้องสดระดับครัวเรือน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
98 เครื่องหย่อนกล้าข้าวนาโยนแบบประณีต ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
99 CRB MPI(Crumble Roller Blade Multipurpose Implement) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
100 เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็ก ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
XLS