ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
1 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องบำบัดอาการบวมน้ำเหลือง การแพทย์และเวชกรรม
2 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้างอัตโนมัติ ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
3 โครงการพัฒนาสร้างรถฆ่าเชื้อสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ ปศุสัตว์/ประมง
4 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพขนาดครัวเรือน พลังงานทดแทน
5 โครงการพัฒนาสร้างรถบัสไฟฟ้าชนิดโครงแบบ Monocoque ขนาดความยาว 10.5 เมตร เฟส 2 ยานยนต์
6 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจำลองขับรถบัสโดยสาร ยานยนต์และโลจิสติกส์
7 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤติขั้นสูง อาหารแปรรูป
8 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะพร้าวอัจฉริยะ อาหารแปรรูป
9 ตู้อบกล้วยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความร้อนร่วม อาหารแปรรูป
10 การพัฒนาเครื่องคัดแยกหน่อพันธุ์สับปะรดห้วยมุ่นระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
11 เครื่องบดเศษไม้ให้เป็นขี้เลื่อยแบบสองชุดบด เทคโนโลยีการเกษตร
12 เครื่องแยกแป้งสาคูเพื่อการผลิตระดับชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร
13 หุ่นยนต์กายภาพบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้ (VCE60) การแพทย์และเวชกรรม
14 เครื่องขึ้นรูปขนมข้าวอัดแผ่น ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
15 เครื่องผลิตน้ำข้าวกล้องด้วย เทคโนโลยีนาโนบับเบิล ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
16 เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
17 เครื่องบดข้าวแบบร่อนคัดแยกขนาดอัตโนมัติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
18 เครื่องโม่แป้งจมูกข้าวขนาดเล็ก ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
19 ไอ-เคี่ยม รถหย่อนกล้าและรถทำนาอเนกประสงค์ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
20 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผลิตข้าวแต๋น (TPD) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
21 เครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก(VCE60) พลาสติกและปิโตรเคมี
22 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติความละเอียดสูงด้วยเรซินเหลว โดยกระบวนการทางแสง (TPD) พลาสติกและปิโตรเคมี
23 สกรูเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน vce60 มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
24 การพัฒนาชุดตรวจปริมาณน้ำมันของปาล์มน้ำมันทะลายในสายการผลิต vce60 มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
25 โครงการแท่นดั๊มเคลื่อนที่สำหรับรถกระบะบรรทุกผลปาล์ม มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
26 โครงการรถเก็บผลปาล์มบนลานเท มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
27 เครื่องรีโอมิเตอร์แบบดายเคลื่อนที่สำหรับทดสอบสมบัติการคงรูปของสารประกอบยาง (TPD) ยางและผลิตภัณฑ์
28 ระบบลิฟท์เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับบ้านพักอาศัย(VCE60) ยานยนต์และโลจิสติกส์
29 เครื่องตีเกลียวกึ่งอัตโนมัติชนิด2หัว หัตถกรรม
30 เครื่องขึ้นรูปขนมงาแบบปั้นเม็ดกลม อาหารแปรรูป
31 เครื่องตัดแผ่นโรตีกาปาย อาหารแปรรูป
32 เครื่องสไลด์แผ่นบางวัสดุกึ่งแข็งกึ่งเหลว อาหารแปรรูป
33 เครื่องสกัดน้ำมัลเบอรี่ อาหารแปรรูป
34 เครื่องผลิตสัปะรดผง อาหารแปรรูป
35 เครื่องปอกเปลือกสัปปะรด(VCE60) อาหารแปรรูป
36 เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (VCE60) อาหารแปรรูป
37 เครื่องผ่าปลากะตักสมรรถนะสูง อาหารแปรรูป
38 เครื่องล้างขวด (TPD) อาหารแปรรูป
39 เครื่องกะเทาะกะลาแมคคาเดเมียแบบจานหมุนกะเทาะคู่ (TPD) อาหารแปรรูป
40 เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม (VCE60) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
41 เครื่องพ่นกาวอัตโนมัติ(TPD 60) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
42 ตู้พลังงานแสงอาทิตย์เอนกประสงค์ (VCE60) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
43 เครื่องจักรประกอบและทดสอบอัตโนมัติของหลอดแอลอีดีขนาด T8 (TPD) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
44 กล้องจุลทรรศน์วัดชิ้นงาน (TPD) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
45 เครื่องผลิตกระถางเพาะชำ จากเศษขี้เลื่อยไม้มะม่วง เทคโนโลยีการเกษตร
46 เครื่องขึ้นรูปก้อนสมุนไพร เทคโนโลยีการเกษตร
47 ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
48 เครื่องผ่าและคั้นน้ำมะนาว/ส้ม เทคโนโลยีการเกษตร
49 ชิ้นส่วนขุดดินของเครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
50 เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพแบบกระจายสารหมักตามแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เทคโนโลยีการเกษตร
XLS