ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
1 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องบำบัดอาการบวมน้ำเหลือง การแพทย์และเวชกรรม
2 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้างอัตโนมัติ ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
3 เครื่องเพาะข้าวมอลต์ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
4 เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นวิทยุ(BiO-Q) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
5 รถไถนาบังคับวิทยุ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
6 โครงการพัฒนาสร้างรถฆ่าเชื้อสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ ปศุสัตว์/ประมง
7 เครื่องหั่นและผสมอาหารสำหรับไก่งวง ปศุสัตว์/ประมง
8 คอนโดเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบไมโคร-นาโนบับเบิล ปศุสัตว์/ประมง
9 อุปกรณ์ควักใส้ปลานิล และขอดเกล็ดปลา ปศุสัตว์/ประมง
10 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพขนาดครัวเรือน พลังงานทดแทน
11 เตาต้มเทียนชีวมวล พลังงานทดแทน
12 เครื่องขึ้นรูปงานสามมิติประสิทธิภาพสูง ด้วยวัสดุกึ่งเหลวควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์(ต่อยอด) พลาสติกและปิโตรเคมี
13 รถคีบสามล้ออเนกประสงค์ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
14 โครงการพัฒนาสร้างรถบัสไฟฟ้าชนิดโครงแบบ Monocoque ขนาดความยาว 10.5 เมตร เฟส 2 ยานยนต์
15 อุปกรณ์ล๊อคคันเกียร์และขาตั้งรถจักรยานยนต์ ยานยนต์
16 เครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (รุ่นที่ 2) ยานยนต์
17 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจำลองขับรถบัสโดยสาร ยานยนต์และโลจิสติกส์
18 เตาเผากลิ่นระบบหมุนเวียนความร้อนกลับมาใช้ใหม่ สิ่งแวดล้อม
19 เครื่องกวักเส้นไหมและเส้นฝ้ายมีระบบปั่นหลอดด้ายในตัว หัตถกรรม
20 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤติขั้นสูง อาหารแปรรูป
21 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะพร้าวอัจฉริยะ อาหารแปรรูป
22 ตู้อบกล้วยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความร้อนร่วม อาหารแปรรูป
23 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบทำแห้งแบบเกาะกลุ่ม อาหารแปรรูป
24 การออกแบบและสร้างเครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบ อาหารแปรรูป
25 เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ อาหารแปรรูป
26 เครื่องสกัดน้ำมันแมคคาเดเมีย อาหารแปรรูป
27 เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดพันธุ์แตงโม อาหารแปรรูป
28 เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
29 เครื่องขัดล้างเมล็ดพันธุ์ Version 2 อาหารแปรรูป
30 เครื่องจักรกลแปรรูปกุ้งพร้อมรับประทานเพื่อการส่งออก อาหารแปรรูป
31 เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง อาหารแปรรูป
32 เครืองทอดสุญญากาศ อาหารแปรรูป
33 เครื่องผลิตยาหม่องสมุนไพรอัตโนมัติ อื่นๆ
34 เครื่องล้างลูกบอลสำหรับบ้านบอล เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
35 ระบบควบคุมแขนกลและเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยปัญญาประดิษฐ์ 4.0 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
36 การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องรีดครอบข้างแผ่นหลังคาเหล็ก เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
37 เครื่องชั่งและเครื่องบรรจุอัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
38 หุ่นยนต์แขนกล (Abot ioT) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
39 เครื่องบรรจุหีบห่อ แนวตั้ง บรรจุโดยโรบอท 2 แกน เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
40 อุปกรณ์ล้างแผงโซล่าเซล v.2 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
41 การพัฒนาเครื่องคัดแยกหน่อพันธุ์สับปะรดห้วยมุ่นระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
42 เครื่องบดเศษไม้ให้เป็นขี้เลื่อยแบบสองชุดบด เทคโนโลยีการเกษตร
43 เครื่องแยกแป้งสาคูเพื่อการผลิตระดับชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร
44 เครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดเพาะกล้า เทคโนโลยีการเกษตร
45 ต้นแบบโดรนเพื่อการเกษตรแบบกึ่งอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
46 การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดชิ้นงานแผ่นหนังด้วยเลเซอร์ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
47 เครื่องตัดลบคมแผ่นผนังห้องเย็น เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
48 เครื่องล้างถังน้ำดื่มขนาด 20 ลิตร(ต่อยอด) เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
49 การออกแบบและพัฒนาเครื่องสางตีใยสังเคราะห์แบบกึ่งอัตโนมัติ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
50 เครื่องย้อมสีเส้นฝ้าย แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
XLS