ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
1 เครื่องคัดแยกและตัดเฉือนส้มแขกกึ่งอัตโนมัติ (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
2 เครื่องคั้นและบรรจุน้ำกล้วยไข่แบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
3 เครื่องบรรจุกะปิด้วยกรรมวิธีขัดน้ำระบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
4 เครื่องทำความสะอาด และคัดแยกขนาดหน่อไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
5 เครื่องคัดขนาดปลาหมอความแม่นยำสูงระบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
6 เครื่องบดและบรรจุซองผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารสำเร็จรูประบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
7 เครื่องขอดเกล็ดปลาพร้อมระบบล้างอัตโนมัติ (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
8 เครื่องเร่งกระบวนการลดความชื้นเมล็ดกาแฟโดยใช้หลักการฮีตปั้ม (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
9 เครื่องผลิตเนื้อลูกสำรองพร้อมทาน (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
10 เครื่องขอดเกล็ดปลากะพงด้วยระบบน้ำแรงดันสูง (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
11 เครื่องล้าง - หั่นมะระขี้นกเพื่อวิสาหกิจชุมชน (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
12 เครื่องซีลปิดขอบฝาบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกกลมแบบจานหมุนปรับหลายขนาดได้ของผลิตภัณฑ์จากทองม้วนกึ่งอัตโนมัติ (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
13 เครื่องย้อมสีผ้าหม้อฮ่อมอัตโนมัติ (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
14 เครื่องอบแห้งกระชายพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวลประสิทธิภาพสูง (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
15 ออกแบบและสร้างเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตขนมวุ้นลูกตาลกรอบของวิสาหกิจชุมชนบ้านพังเถียะ (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
16 เครื่องกลั่นสุราพื้นบ้านแบบเติมน้ำป้อนระบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
17 เครื่องล้างและคัดขนาดละมุดระบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
18 โครงการพัฒนาสร้าง “เกวียน” หุ่นยนต์ทำไร่ (VCE65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
19 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องระเหยสุญญากาศแบบมีใบกวน (VCE65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
20 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยชนิดแก้ว (VCE65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
21 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องพาสเจอไรซ์แบบแพลท (VCE65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
22 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผสมความหนืดสูงขนาด 200 ลิตร ระบบสุญญากาศพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติแบบ IIOT (VCE65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
23 โครงการพัฒนาสร้างระบบระเหยที่อุณหภูมิต่ำด้วยระบบปั๊มความร้อนสุญญากาศ พร้อมระบบดึงกลับของเหลวสำหรับระเหย (VCE65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
24 โครงการพัฒนาสร้างตู้อบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ (VCE65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
25 โครงการพัฒนาสร้างตู้อบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ (VCE65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
26 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบความผิดปกติของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (VCE65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
27 โครงการพัฒนาสร้างรถตัดหญ้าแบบปรับใบมีดสำหรับสวนผลไม้ (VCE65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
28 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องเลเซอร์สเปกเคิลคอนทราสต์แบบภาพเพื่อใช้ในการจำแนกไข่ไก่ไม่มีเชื้อสำหรับอุตสาหกรรมการฟักไข่ไก่ (VCE65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
29 โครงการพัฒนาสร้างระบบบดและคัดแยกกระจกหน้ารถยนต์ (VCE65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
30 เครื่องบรรจุลำไยอบแห้งลงกล่องอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปลำไยอบแห้ง (TPD65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
31 สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะเขือเทศด้วยระบบระบบอัตโนมัติ (TPD65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
32 ระบบรีดผ้าอัตโนมัติ (TPD65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
33 เครื่องการจัดเรียงแบบอัตโนมัติ แบบประหยัดพื่นที่ (TPD65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
34 หุ่นยนต์หยิบวางแบบอัตโนมัติ (TPD65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
35 เครื่องปิ้งย่างปลาแบบสายพานตะแกรงปรับความเร็วร่วมกับหัวแก๊สอินฟาเรดหล่อเย็นด้วยระบบน้ำไหลเวียน เพื่อใช้ในการผลิตแกงไตปลาคั่ว (TPD65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
36 เครื่องจำลองลักษณะทางกายภาพสามมิติต้นแบบด้วยเลเซอร์ความละเอียดสูง (TPD65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
37 โครงการพัฒนาสร้างระบบทันตกรรมอัจฉริยะเพื่อความเสมอภาคด้านสุขภาพ(VCE64) การแพทย์และเวชกรรม
38 โครงการพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์(VCE64) การแพทย์และเวชกรรม
39 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพภายใน 24 ชั่วโมงขนาดรับขยะเข้า 100 กก./วัน(VCE64) สิ่งแวดล้อม
40 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องระเหยข้นแบบบังคับให้หมุนเวียน(VCE64) อาหารแปรรูป
41 เครื่องตากแห้งกะปิแบบโรตารี่ใช้พลังงานความร้อนร่วมระบบกึ่งอัตโนมัติ(RID64) อาหารแปรรูป
42 ตู้อบและรมควันปลาเม็งระบบอัตโนมัติ(RID64) อาหารแปรรูป
43 เครื่องทำปลาส้มชนิดแผ่นกลมกึ่งอัตโนมัติ(RID64) อาหารแปรรูป
44 เครื่องผลิตซอสพริกระบบตัวกลางส่งผ่านความร้อน(RID64) อาหารแปรรูป
45 เครื่องคั้นและบรรจุน้ำบูดูกึ่งอัตโนมัติ(RID64) อาหารแปรรูป
46 โครงการพัฒนาสร้างระบบพลาสมาบำบัดน้ำเสียเพื่อการนำมาใช้ใหม่ (VCE64) อื่นๆ
47 โครงการพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าเผาขยะและชีวมวล และลดมลพิษทางอากาศด้วยการผสมก๊าซ Oxy-Hydrogen ที่ผลิตจากน้ำ(VCE64) อื่นๆ
48 ระบบควบคุมการระบายความชื้นภายในห้องอบแห้งไม้ยางพาราแบบอัตโนมัติ(AUS64) อื่นๆ
49 โครงการ ระบบสายพานลำเลียงผ้าเข้าสู่เครื่องรีดผ้า พร้อมการจัดเก็บผ้า และส่งมอบ(AUS64) อื่นๆ
50 เครื่องควบคุมความตึงเทปแบบอัตโนมัติ(AUS64) อื่นๆ
XLSCSV