ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
1 หุ่นยนต์กายภาพบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้ (VCE60) การแพทย์และเวชกรรม
2 เครื่องขึ้นรูปขนมข้าวอัดแผ่น ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
3 เครื่องผลิตน้ำข้าวกล้องด้วย เทคโนโลยีนาโนบับเบิล ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
4 เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
5 เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
6 เครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก(VCE60) พลาสติกและปิโตรเคมี
7 สกรูเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน vce60 มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
8 การพัฒนาชุดตรวจปริมาณน้ำมันของปาล์มน้ำมันทะลายในสายการผลิต vce60 มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
9 ระบบลิฟท์เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับบ้านพักอาศัย(VCE60) ยานยนต์และโลจิสติกส์
10 เครื่องตีเกลียวกึ่งอัตโนมัติชนิด2หัว หัตถกรรม
11 เครื่องขึ้นรูปขนมงาแบบปั้นเม็ดกลม อาหารแปรรูป
12 เครื่องตัดแผ่นโรตีกาปาย อาหารแปรรูป
13 เครื่องสไลด์แผ่นบางวัสดุกึ่งแข็งกึ่งเหลว อาหารแปรรูป
14 เครื่องสกัดน้ำมัลเบอรี่ อาหารแปรรูป
15 เครื่องผลิตสัปะรดผง อาหารแปรรูป
16 เครื่องปอกเปลือกสัปปะรด(VCE60) อาหารแปรรูป
17 เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (VCE60) อาหารแปรรูป
18 ต้นแบบแขนหุ่นยนต์ collaborative robot เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
19 เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม (VCE60) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
20 เครื่องพ่นกาวอัตโนมัติ(TPD 60) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
21 ตู้พลังงานแสงอาทิตย์เอนกประสงค์ (VCE60) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
22 เครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง(VCE60) เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
23 โปรแกรมการทำนายปริมาณน้ำฝนแบบล่วงหน้ามากกว่า 1 เดือน เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล
24 โครงการเครื่องนับจำนวนลูกกุ้งจากบ่ออนุบาลโดยวิธีการประมวลผลภาพ ปศุสัตว์/ประมง
25 เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง พลาสติกและปิโตรเคมี
26 โครงการพัฒนาสร้างโครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอคเพื่อการผลิตภายในประเทศ ยานยนต์
27 โครงการพัฒนาสร้างระบบเผากำจัดควันเพื่อธุรกิจอาหาร (The support heating unit for smokeless food business) สิ่งแวดล้อม
28 เครื่องขึ้นรูปแกนบายศรีอัตโนมัติ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ หัตถกรรม
29 เครื่องอัดผ้ากาว หัตถกรรม
30 เครื่องคั่วธัญพืช อาหารแปรรูป
31 ถนอมอาหารด้วยเครื่องพลาสมาเย็น อาหารแปรรูป
32 เครื่องบรรจุภัณฑ์และรูปร่างผลิตภัณฑ์แหนมปลาส้ม อาหารแปรรูป
33 เครื่องทอดแบบน้ำมันลอยอยู่บนน้ำ อาหารแปรรูป
34 เครื่องกวนสับปะรดชนิดแกนหมุนแนวดิ่ง อาหารแปรรูป
35 เครื่องขึ้นรูปถั่วเน่าแผ่น อาหารแปรรูป
36 เครื่องคั่วพริก อาหารแปรรูป
37 เครื่องทอดน้ำมันลอยอยู่บนน้ำแบบอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
38 เครื่องตรวจสอบคุณภาพรอยต่อกระป๋องความเที่ยงตรงสูง อาหารแปรรูป
39 การพัฒนาสร้างเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวานสด อาหารแปรรูป
40 หุ่นยนต์ขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
41 เครื่องบัดกรีอัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
42 เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการสังเคราะห์ผงโพลิเมอร์ด้วยเลเซอร์ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
43 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปและอบขนมแบบต่อเนื่อง เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
44 โครงการพัฒนาสร้างระบบล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
45 โครงการเครื่องคัดแยกมะขามปนเปื้อนอัตโนมัติด้วยระบบรังสียูวีและการวิเคราะห์ภาพ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
46 โครงการพัฒนาสร้างระบบการทำความเย็นแบบดูดซับความร้อนที่ทำงานด้วยแหล่งพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ำ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
47 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรสำหรับการผลิต PCBA ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
48 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องเจาะด้วยคลื่นไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
49 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบต้นทุนต่ำ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
50 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนนาฬิกา เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
XLS