ข่าวกิจกรรม

No. หัวข้อข่าว วันที่นำข่าวขึ้นประกาศ
61 การประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะชุมชนในประเทศไทย 12/02/2015 - 17:00
62 กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ สปก. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี หวังสร้างความเข้มแข็งให้เกษตร 22/12/2014 - 17:00
63 การสัมนาหัวข้อ “ผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปี 2556” 05/12/2014 - 17:00
64 ประกาศผลการประกวด RACMP2014 29/11/2014 - 17:00
65 แถลงข่าวเปิดตัว ชุดเครื่องจักรแปรรูปเป็นผง (Hi-Speed Extractor/Falling-Film Evaporator/Spray Dryer) 25/11/2014 - 17:00
66 งาน Cooperation 2014 04/11/2014 - 17:00
67 ติดตามประเมินผลเครื่องกระเทาะข้าวเปลือกระบบอัตโนมัติ 28/09/2014 - 17:00
68 ติดตามเครื่องแกะสลักลายนูนต่ำด้วยเลเซอร์บนผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก 26/09/2014 - 17:00
69 ตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 09/09/2014 - 17:00
70 เครื่องจักรเก็บเกี่ยวลำไย 12/08/2014 - 17:00
71 การสัมนา "การประยุกตใช์เทคโนโลยีในการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสทธิภาพในการผลิตระดับชุมชน" และ "การพัฒนาสนค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนาเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC" 03/08/2014 - 17:00
72 เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิ 12/08/2014 - 17:00
73 เปิดตัวต้นแบบเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อน 13/08/2014 - 16:00
74 การประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 07/07/2014 - 16:00
75 การแถลงข่าว กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการพัฒนาเครื่องจักรกลด้วยฝีมือคนไทย 03/07/2014 - 17:00
76 การติดตามเครื่องแกะสลักหินและอัญมณีด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคส์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าฯ 03/06/2014 - 17:00
77 การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่จังหวัดนครพนม : เทคโนโลยีเกี่ยวกับยางพารา 21/05/2014 - 17:00
78 การถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรคุณค่า ภายในงาน Intermach 2014 19/05/2014 - 17:00
79 การติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 12/03/2014 - 17:00
80 การติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 07/02/2014 - 17:00
81 การติดตามตรวจประเมินผลงานโครงการพัฒนาเครื่องวัดน้ำตาลด้วยเทคนิค Polarization 21/12/2013 - 17:00
82 ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 14/12/2013 - 17:00
83 ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์โครงการในพื้นที่จังหวัดพะเยา 06/12/2013 - 17:00
84 การประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิต RACMP 2013 27/11/2013 - 17:00
85 สัมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี"กังหันลมเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากลม"และ"การพัฒนาโครงการด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมย้อนรอย" 21/11/2013 - 17:00
86 แถลงข่าวเปิดตัว เรือขุดลอกตะกอนและระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะ 28/10/2013 - 17:00
87 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประกาศผลรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 255 20/09/2013 - 17:00
88 ตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 23/09/2013 - 17:00
89 CATALOG TECHNOLOGY 23/08/2013 - 17:00
90 นิทรรศการ 10 ปี วิศวกรรมย้อนรอย 03/08/2013 - 17:00