ข่าวกิจกรรม

No. หัวข้อข่าว วันที่นำข่าวขึ้นประกาศ
1 อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG 10/09/2022 - 17:00
2 อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี 27/08/2022 - 17:00
3 สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 19/08/2022 - 17:00
4 เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว แก่ 3 วิสาหกิจชุมชน ณ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 03/08/2022 - 17:00
5 สป.อว พร้อมกับ TGI ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 02/08/2022 - 17:00
6 กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย - เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 06/08/2022 - 17:00
7 เจ้าหน้าที่ กปว. ลงพื้นที่ร่วมกับ สถาบันไทย - เยอรมัน ส่งมอบเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนอรุณทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 07/08/2022 - 17:00
8 สป.อว พร้อม สถาบันไทย - เยอรมัน ส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าครึ่งใต้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 06/08/2022 - 17:00
9 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคกลาง) ประจำปี พ.ศ.2565 08/08/2022 - 17:00
10 สป.อว ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องอบแห้งผลไม้ระบบแช่เยือกแข็ง ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำลาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 05/08/2022 - 17:00
11 สป.อว. ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาสร้างหนูนา หุ่นยนต์ทำนา ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 27/06/2022 - 17:00
12 สป.อว. ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะม่วงเบาและหั่นครึ่งซีก ณ เขตบางบอน กรุงเทพมหานครฯ 21/06/2022 - 17:00
13 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2565 29/05/2022 - 17:00
14 สป.อว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครื่องจักรฯ (ระยะกลาง) ณ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 29/05/2022 - 17:00
15 สป.อว ร่วมกับ สถาบ้นไทย-เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการเครื่องจักรฯ ณ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 29/05/2022 - 17:00
16 สป.อว ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรฯ ณ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 29/05/2022 - 17:00
17 สป.อว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ติดตามผลงานโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรฯ ณ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 27/05/2022 - 17:00
18 สป.อว ร่วมกับ สจล. แถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 22/05/2022 - 17:00
19 ประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ประจำปี พ.ศ. 2565 03/02/2022 - 17:00
20 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคกลาง) ประจำปี พ.ศ. 2564 24/05/2021 - 17:00
21 งานมอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2563 19/10/2020 - 17:00
22 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และผลเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ.2563 ประจำภูมิภาคภาคเหนือ 19/09/2020 - 17:00
23 อว. วิจัยและพัฒนาสร้างเครื่องเพาะปลูกและจัดเก็บพืชมูลค่าสูงด้วยระบบอัจฉริยะแบบเคลื่อนย้ายได้ 07/09/2020 - 17:00
24 อว. จับมือ สมาคมเครื่องจักรกลไทย สร้างต้นแบบเครื่องจักรกลกลุ่ม ROBOTICS ลดภาระผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ 21/07/2020 - 17:00
25 อว. ร่วมกับภาคเอกชน วิจัยและพัฒนาสร้างรถบัสไฟฟ้าชนิดโครงสร้าง แบบ MONOCOQUE เพื่อการผลิตภายในประเทศไทย 22/02/2020 - 17:00
26 กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับ มก. ประกาศความสำเร็จหลังพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ สำหรับการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 23/11/2018 - 17:00
27 การสัมมนาวิพากษ์ผล“การประเมินผลลัพธ์ของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ที่ให้การสนับสนุนใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559” 05/11/2018 - 17:00
28 กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาต้นแบบเครื่องปอกเปลือกสับปะรด ด้วยกระบวนการวิศวกรรม สร้างสรรค์คุณค่าผลิต พร้อมตอบรับการเติบโตอุตสาหกรรมสับปะรดไทย 21/09/2018 - 17:00
29 กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ 5 เครื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 18/09/2018 - 17:00
30 เกษตรกรปาล์มกระบี่ ปลื้ม วท. ร่วมมือพันธมิตร ยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน พร้อมพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ มุ่งไปสู่กระบี่เมืองแห่งปาล์มน้ำมัน 02/02/2018 - 17:00